Imiesłów przysłówkowy kartkówka

Pobierz

Z imiesłowem przysłówkowym współczesnym mamy do czynienia, gdy za jego pomocą opisujemy czynność trwającą w tym samym momencie co inna czynność, na przykład: Leżąc, spałem.Jak łatwo zauważyć, imiesłów ten ma końcówkę -ąc.Spójrzmy na przykładowe zdania z wykorzystaniem imiesłowu przysłówkowego współczesnego:Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Sprawdza, w jaki sposób uczniowie opanowali umiejętność rozpoznawania imiesłowów, tworzenia ich od bezokoliczników i stosowania w zdaniach.. Przekształć podane zdania złożone w zdania z imiesłowowym równoważnikiem - to jedno z pytań testu.Sprawdź swoją wiedzę.Imiesłowy Przysłówkowe 1.. Zapamiętaj!. Krótki sprawdzian wiedzy z imiesłowów.. Jako że odpowiada zdaniu podrzędnemu przydawkowemu, jest określeniem rzeczownika i pełni funkcję przydawki.Takie imiesłowy tworzymy od czasowników niedokonanych poprzez dodanie końcówek -ący, -ąca, -ące.Zwykle jednak wystarczy do podstawy w 3. osobie liczby mnogiej czasownika .Play this game to review Other.. Imiesłowy dzielimy na: przymiotnikowe i przysłówkowe Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na: a) czynne ~ tworzymy je od czasowników niedokonanych ~ wskazują na wykonawcę czynności ~ posiadają zakończenia: - ący - ąca - ące Przykład Nauczyciel pochwalił pięknie CZYTAJĄCEGO ucznia.. uprzednie:-uszy -wszy, np. przegotowawszy..

b) Imiesłów przysłówkowy uprzedni.

Pamiętaj, że imiesłów - to wyraz, który pochodzi od czasownika, (choć odpowiada na pytania przymiotnika - jaki?. Tworzą one równoważniki zdań, ale są nieodmienne i nie zależą od podmiotu - czyli określają go pośrednio.. Równoważnika zdania z imiesłowem przysłówkowym uprzednim używamy wtedy, gdy czynność, o której mówi imiesłówPrzedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla kl. VII szkoły podstawowej.. 0 ocen .. W podanych zdaniach linią ciągłą podkreśl imiesłowy przymiotnikowe czynne, a linią przerywaną imiesłowy przymiotnikowe bierne.imiesłowy przysłówkowe: współczesne:-ąc, np. idąc.. e) Imiesłów przymiotnikowy współczesny.. Zapisz rzeczowniki, które zostały utworzone od podanych czasowników za pomocą formantu zerowego.Imiesłów przysłówkowy.. Jest to konstrukcja, która składa się z imiesłowu przysłówkowego + określeń.. Nieodmienne formy czasownika.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Imiesłów przysłówkowy.. Określa on rzeczownik pod kątem stanu lub wykonywanej czynności.. Uczniowie pominięci przy rozdaniu nagród spuścili smutnie głowy.Test zawiera 8 pytań.. grać - _____- imiesłów przymiotnikowy bierny grać - _____ - imiesłów przysłówkowy współczesny 4. imiesłów..

Poznajemy imiesłów przysłówkowy.

Pobierz.. Zastępuje zdanie podrzędne z osobową .Plik zawiera scenariusz lekcji 12.. Rozróżnia się imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie.Od niektórych polskich czasowników można utworzyć tylko imiesłów przysłówkowy współczesny lub tylko uprzedni.Fleksyjność imiesłowów przysłówkowych W języku polskim wyróżnia się dwa rodzaje imiesłowów przysłówko-wych (w literaturze przedmiotu nazywanych też imiesłowami nieodmien-nymi): imiesłów współczesny, np. idąc, leżąc, i imiesłów uprzedni1, np. 1 Formy imiesłowów przysłówkowych występują również w innych językach .Test Czasownik, imiesłów, rzeczownik, Rozdział II podręcznika Słowa na czasie - ćwiczenia dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Imiesłów to nic innego jak koncówki przy czasowniku :d Wyróżniamy imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.. Jaki można utworzyć imiesłów przysłówkowy uprzedni od bezokolicznika zadrzeć na 9 liter?. Imiesłów = czasownik!. Jasiu patrzył na STOJĄCE w wazonie kwiaty.Imiesłowy przysłówkowe współczesne występują w zdaniach, w których czynności, zdarzenia, sytuacje dzieją się w tym samym czasie, (co sugeruje nazwa tych imiesłowów) np.: Pijąc poranną kawę, często czytam gazetę ** = 'Piję poranną kawę i w tym samym czasie czytam gazetę'.Imiesłowy przysłówkowe uprzednie, zakończone są na -łszy (piszemy zawsze po spółgłoskach, np. wyszedłszy) oraz na -wszy, (piszemy po samogłoskach, np. powiedziawszy)..

NUCĄC to imiesłów Q. imiesłowowy równoważnik zdania.

Oddziel format od podstawy słowotwórczej.. Przymiotnikowe to miedzy innymi:-bierne-koncówki - ny -na -ne -ty -ta -te -one-czynny - koncówki-acy Przysłówkowe; współczesny końcówka -ąc uprzedni koncówka -łszy - wszyKartkówki i Sprawdziany (20125) Matura (9289) Nauczanie (34664) Nauczyciele (15115) Nauka w Domu (38820) Oceny (40199) Przedszkole (936) Przybory Szkolne (8442) .. Imiesłów przysłówkowy.. Przykład: "Rozwiązuję zadanie, obliczając całkę".. Title: Metadane scenariusza Author: Beata.ziemczyk Created Date: 5/29/2020 11:45:04 AM .czasowniki imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni kojarzyć - spać - przejechać - przeciąć - szukać - złożyć - 3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez przypadki: znany, tańcząc, walczyć, myślący, bity, wyrzucono, wiódł, przeszkodziwszy, postrzelony,1) OSEDŻOWIE - imiesłów przysłówkowy uprzedni i imiesłów przymiotnikowy czynny 2) IROKEZI - imiesłów przysłówkowy uprzedni 3) NAWAHOWIE - imiesłów przymiotni-kowy bierny 4) PUEBLO - imiesłów przymiotnikowy bierny i imiesłów przysłówkowy współ-czesny 5) SEMINOLE - dwa imiesłowy przymiot-nikowe bierne 43Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - ćwiczenia utrwalające 1.. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć..

- Uprzedni - łszy, wszy 2. c) Imiesłów przysłówkowy czynny.

Może to znaczyć, że rozwiązuję zadanie poprzez obliczenie całki z zadania albo że rozwiązuję jakieś zadanie, a na boku równocześnie obliczam też całkę, nie związaną z zadaniem.Imiesłów przysłówkowy uprzedni w języku angielskim przybiera formę złożoną z czasownika pomocniczego to have w formie Present Participle (having) oraz czasownika właściwego w formie Past Participle (having finished she sat back down on the sofa - "skończywszy, usiadła z powrotem na sofie").Imiesłów przymiotnikowy czynny.. imiesłów przysłówkowy współczesny imiesłów przysłówkowy uprzedni kopać ----- pokochać kończyć ukończyć zjeść rzucać .. Imiesłowy - ćwiczenia.. d) Imiesłów przymiotnikowy czynny.. f) to nie jest imiesłów 8) Określ formę imiesłowu: Kupiwszy a) Imiesłów przymiotnikowy bierny.. Zestaw zadań można również wykorzystać na zajęciach utrwalających.Play this game to review World Languages.. Z podanych wyrazów wybierz imiesłowy i zapisz je (jest ich 5): czytając, rozpoczęto, chodzący, napisany, wykonano, śpiewać, przyszedłszy, biegałem, myśleli, rysującImiesłów przysłówkowy - forma czasownika.. Oznacza czynność trwającą jednocześnie z inną czynnością lub czynność zakończoną wcześniej.Imiesłów - forma czasownika.. Nieodmienna forma czasownika, występująca w zdaniu obok formy osobowej innego czasownika.. Ze zdań wypisz imiesłowy i nazwij je: Wiecznie narzekający kolega sprawiał przygnębiające wrażenie na wszystkich zgromadzonych w pokoju.. W języku polskim jest nieodmienna i nieosobowa.. Dzielimy je na: współczesne - pisząc, mówiąc, skacząc, uprzednie - przyszedłszy, ujrzawszy.imiesłów przysłówkowy a przecinki imiesłów przysłówkowy a przecinki.. Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.TEST Imiesłowowy równoważnik zdania.. Przykład: Zapaliwszy lampę, zabrał się do pisania listu.. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.b) Imiesłów przysłówkowy uprzedni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt