Scenariusz lekcji wf klasa

Pobierz

Zabawa ożywiająca: "Łap w koło" - Wybrany berek próbuje złapać do koła hula hop uciekającego, który po złapaniu staje .SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI Prowadząca: mgr Beata Białek Temat: Doskonalimy technikę przewrotu w przód i tył.. Przygotowanie do sprawdzianu cech motorycznych - siły.Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie II A - 31.01.2014 r. Zadanie główne: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: -zwinnie porusza się między przeszkodami, - umie naśladować rożne czynności, - poprawi koordynację wzrokowo - ruchową - poprawi szybkość reakcjiSCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO czyli CIEKAWA LEKCJA W-F. KLASA: 3 CZAS: 45 min.. technologii, przyrody, matematyki, sztuki,przedsiębiorczości i techniki.Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Łucja Wieczorek Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Liczba ćwiczących:12uczniów Czas trwania zajęć: 45 minut Temat lekcji: Zabawy ruchowe kształtujące szybkość i zwinność.. Cele operacyjne lekcji: Kształcący: doskonalenie prowadzenie piłki, podań i przyjęć, rozwijanie zdolności motorycznych - w szczególności szybkości, zwinności, koordynacji .KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat - zadanie główne: Wyścigi rzędów 1..

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Prowadzący: mgr Karolina Zgorzelska.. p oza tym każdy nauczyciel z pewnością chętnie odpowie na Two-je pytania przy kawie, w pokoju nauczycielskim (np. jak prawidłowo nauczyć przewrotu w przód).. Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna: Uczeń: rozwinie zręczność manualną poprzez zabawy: ćwiczenia z wykorzystaniem gazet, kul papierowych.. Możesz wybrać jeden projekt z różnych dziedzin nauki m.in. z nowych.. Przedmioty artystyczne 4-8 Pobierz.. Liczba ćwicz ących: 24.. Wpływ aktywnego wypoczynku na zdrowie i dobre samopoczucie.. Wpisy są stale aktualizowane o nowe ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe Piłka nożna Ćwiczenia oswajające z piłką Nauka prowadzenia piłki prostym podbiciem Nauka prowadzenia piłki wewnętrznym podbiciem Nauka prowadzenia piłki zewnętrznym podbiciem Nauka prowadzenia piłki różnymi częściami stopy Nauka prowadzenia .Konspekt zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kl.I.. Chciałbym go umieścić jako publikację z możliwością wglądu innych nauczycieli jako podpowiedź w pisaniu tego typu scenariuszy.Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w klasie II gimnazjum Temat: "Nie było nas, był las.". Klasa : II Temat : Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.. - Umiejętności: uczeń będzie umiał zorganizować i przeprowadzić zabawę skoczną :Szczur"..

Cele lekcji w zakresie: 1.

Ćwiczenia kształtujące Ćw.. Tema t: Zabawy i gry kształtujące szybkość.. Prowadzący : Ewelina Stachura Cele zajęć : Uczeń •zwinnie porusza się między przeszkodami, •umie naśladować rożne czynności, •pokonuje niskie przeszkody przeskokami jednonóż i obunóż, •stosuje się do reguł zabaw i poleceń prowadzącego .TOK LEKCJI TREŚĆ ZAJEC UWAGI ORGANIZ.- METODYCZNE I.. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: - poprawi wytrzymałość, zwinność, szybkość - poprawi koordynację ruchowąScenariusz lekcji wychowania fizycznego Temat: Zawody sportowe na wesoło.. rozwinie równowagę poprzez przejścia po listwie ławeczkiKlasa: V i VI Prowadzący: mgr Grzegorz Bączek Lp.. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości do gier i zabaw.. Tok Treść Interpretacja treści Uwagi I Czynności organizacyjne Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji szereg Rozgrzewka I 1.. Część wstępna .. Cele lekcji: Wiadomości: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy w zespole, wie jak można samodzielnie pracować nad swoją sprawnością.KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Data : 12.12.2013 r. Klasa: I b Temat zajęć: Bezpieczne przygody.. Scenariusz lekcji wychowania Kamil Wójcik Student III roku I stopnia Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Marzenna Piwowar-Zrazek konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach SCENARIUSZ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa IV Rodzaj zajęć: wychowanie fizyczne Data: 17 .Scenariusze zajęć..

Podanie zadań lekcji.

Liczba uczniów: 16 Temat: Ćwiczenia równoważne na ławeczce.. - Wychowawcze: uczeń cieszy się ze wspólnej zabawy - bierze udział w zabawach i grach .Scenariusz lekcji powstał z myślą o wykorzystaniu go na zajęciach wychowania fizycznego.. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 4-8 Pobierz.. Cele lekcji: - umiejętności: uczeń potrafi bawić się z różnymi przyborami, wspólnie z grupą rozwiązać problem, wiadomości: poznawanie swoich możliwości przy wykonywaniu poszczególnych zadań oraz różnych form aktywności fizycznej,Konspekt zajęć wychowania fizycznego Dzień : 16.11.2010r.. Cele operacyjne w zakresie: - umiejętności - uczeń umie wykonać kozłowanie prawą i lewą ręką w biegu, - wiadomości - uczeń wykorzystuje różne formy ruchu podczas wyścigów,Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy III szkoły podstawowej Author: TOSHIBA SATELLITE A200 Last modified by: TOSHIBA SATELLITE A200 Created Date: 2/16/2014 12:06:00 PM Company: TOSHIBA Other titles: Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy III szkoły podstawowej Temat lekcji: Lubimy zabawy ruchowe.. Klasa: IV a Temat lekcji: Kształtowanie koordynacji ruchowej i zwinności z wykorzystaniem ćwiczeń nietypowych..

Scenariusz lekcji zabaw i gier ruchowych.

Zadania (cele) szczegółowe lekcji w zakresie: 1.SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasie II Prowadzący - Wojciech Kaźmierski Data - 26.03.2014 r. Klasa - II SP Liczba ćwiczących - 8 (chł.. MIEJSCE: sala gimnastyczna; TEMAT: "Po co na w-f gazeta?- kształtowanie koordynacji i sprawności w zabawach sportowych".. Cele lekcji: Zdobycie umiejętności: Uczeń potrafi: - wykonać zadania ruchowe o różnym stopniu trudności, Motoryczność .Dwa ognie.. Sprawności motorycznej: Uczeń: - rozwinie szybkość, skoczność, - rozwinie orientację przestrzenną oraz koordynację ruchową,KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej) Zadanie główne: Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód.. Klasa: 4 - dziewczęta.. strzałkowej w przód Ćw.Konspekt zajęć wychowania fizycznego Nauczyciel prowadzący: M.P.. Zadanie główne: gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji.. Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45' Liczba ćwiczących: 20 Przybory: 4 materace, drabinki - skośna i pionowa, zjeżdżalnia drewniana, lina leżąca, 2 ławeczki gimnastyczne, 10 pachołków,Konspekt lekcji wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych KL. 4 Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Temat lekcji: Współzawodnictwa podczas zabaw bieżnych.. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.. Jest las - zaprasza nas.. Zabawa ożywiająca ćw.. Przedmioty humanistyczne 4-8 Pobierz.. Temat zgodny z podstawą programową.. Informatyka 4-8 Pobierz.go ucznia.. Cele operacyjne w zakresie: Umiejętności: Uczeń potrafi utrzymać równowagę na przyrządach.KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasie II Zadanie główne: Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.. Temat zgodny z podstawą programową.. - Psychomotoryka: wzmocnienie siły mięśni nóg oraz doskonalenie koordynacji ruchowej.. CELE ZAJĘĆ:Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, piłki lekarskie Temat lekcji: Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu.. i dz.) Miejsce - sala gimnastyczna Przyrządy i przybory - szarfy, drabinki, materace gimnastyczne, ławeczki gimnastyczne,SCENARIUSZ ZAJ ĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE I 1.. Cele główne lekcji: a) motoryka: kształtowanie sprawno ści i zwinno ści ruchowej, b) umiej ętno ści: doskonalenie motoryki małej i du Ŝej,Jak napisać prawidłowy konspekt lekcji wychowania fizycznego?. Zadanie dodatkowe:Uniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizujesz z uczniami z klas I-VIII przez cały rok szkolny!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt