Kanada środowisko przyrodnicze prezentacja

Pobierz

Na koniec czas na na pracę z podręcznikiem (dodatkowo też z ćwiczeniami).Kanada, Wpływ środowiska na życie człowieka.. O środowisku naturalnym możemy więc mówić wtedy, gdy dany zbiór czynników .• 10 lutego 2021 roku - nadsyłanie prezentacji multimedialnych, • testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce), • 12 lutego 2021 roku - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska, S. W tej części Kanady są uprawiane głównie pszenica, jęczmień, owies, ziemniaki oraz buraki cukrowe, ponieważ to tam znajdąją się najżyźniejsze gleby.. Organizmy występujące w różnych środowiskach są odpowiednio przystosowane do funkcjonowania w nich.. Można te zadania również wydrukować i uzupełnić.. Powierzchnia: 9,98 mln km² Liczba ludności: 35,2 mln (2016) Gęstość zaludnienia: 3,5 os./km² (2016) PKB na osobę: 42 158 USD (2016) Stolica: OttawaTemat: Środowisko przyrodnicze Kanady.. Dzisiaj omówimy Kanadę.. Dzień dobry.. Największym ssakiem kopytnym jest łoś amerykański oraz jeleń wapiti.. W lasach prowincji kanadyjskiej żyją liczne gatunki ptaków i gryzoni.. Opisywać wpływ klimatu na rolnictwo Kanady.. Klikając w temat odkryjesz nacobezu , pod numerkami kryją się materiały (prezentacje, film i zadania utrwalające).. poleca 79 % 955 głosów.. d) Ludność i urbanizacja Ameryki.. Wśród obszarów chronionych należy wymienić 44 parki narodowe (stan z 2014 r.).Opowiadam między innymi o kwaśnych deszczach i efekcie cieplarnianymPrezentacja multimedialna z działu "I. Włącz autoodtwarzanie..

e) Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

W wyniku działalności gospodarczej człowieka środowisko przyrodnicze ulegaPrezentacja projektu "Podróż przez regiony geograficzne Polski" Azja - środowisko przyrodnicze.. Wymieniać czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze mające wpływ na rozwój rolnictwa Kanady.Prezentacja Kanady.. Zachodnie wybrzeża kraju są wysokie, a tworzą je fiordy i wyspy, będące wierzchołkami zanurzonego w oceanie fragmentu Gór Nadbrzeżnych.. PROJEKT Proszę wykonać prezentację multimedialną- min.. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: 1.. KILKA INFORMACJI NA TEMAT KANADY 1.Granica amerykańsko-Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.. Przed nami dwa państwa leżące w Ameryce Północnej.. Charakterystyczną cechą środowiska naturalnego jest jego równowaga.. Największą wyspą tego obszaru jest Vancouver.OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Opracowała: Aneta Trojan Kl. IIA Negatywne zjawiska zachodzące w środowisku: Wyczerpywanie się zasobów naturalnych w wyniku ich niepohamowanej eksploatacji; Rosnące zanieczyszczenie wód, gleby i atmosfery spowodowane postępującą chemizacją środowiska; Wzrastająca ilość opadów; Niszczenie naturalnych środowisk, w tym lasów; Zmniejszenie .Atrakcje w Kanadzie, Ameryka Północna: zobacz w serwisie Tripadvisor recenzje i porady podróżników i zdjęcia miejsc, oraz co można robić podczas pobytu w tym miejscu.Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Michałowice mają ponadlokalne znaczenie..

Temat lekcji: Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

Opisz wpływ prądów morskich na klimat.. Zaznaczać Kanadę i jej stolicę na mapie.. sKanada- środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa i na podstawie tych wiadomości uzupełnić zadania zamieszczone w drugim załączniku - do wykonania w zeszycie.. Z jednej strony coraz więcej osób wybiera gminę jako miejsce do zamieszkania wśród rozległych terenów zielonych, z drugiej zaś gmina, dzięki swojemu położeniu oraz bogactwu przyrody, pełni funkcję "zielonych płuc" Warszawy.Prezentacja przedstawia informacje i zdjęcia o Afryce.. kanada powierzchnia Kanady ludność Kanady Quebec.Duże znaczenie przywiązuje się w Kanadzie dla ochrony przyrody, ochronie podlega tu aż 400 gatunków ptaków migrujących i ponad 11 mln ha siedlisk przyrodniczych.. Do dzieła.. Zależności, jakie tworzą między sobą organizmy w środowisku decydują o ich .Środowisko naturalne, środowisko przyrodnicze - to ogół elementów ożywionych i nieożywionych przyrody, które pozostają w ciągłej interakcji ze sobą nawzajem, a także z człowiekiem, który żyje w ich obrębie i ma nie wpływ.. W południowo-środkowej części Kanady występują rozległe obszary prerii, które stanowią naturalne pastwiska dla hodowanych zwierząt; -bydła.Zagadnienie: Środowisko przyrodnicze Kanady.. W górach Kanady, szczególnie w Górach Skalistych żyje owca kanadyjska i endemicznych kozioł śnieżny.Kanada posiada dobrze rozwiniętą i bardzo urozmaiconą linię brzegową..

Styczeń 2021; P WOrganizmy i środowisko.

Opisywać klimat Kanady i strefy roślinne.. Materiały do zajęć: 1.. Jego cechą jest zdolność do utrzymywania równowagi biologicznej.. AZJA - środowisko przyrodnicze; Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga .Dzika natura Rosji - przyrodniczy film dokumentalny - cały film - lektor pl. Ciekawy dokument po.a) Środowisko przyrodnicze Ameryki.. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE to złożony system powiązanych ze sobą elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, takich jak: budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni, klimat, wody, gleby, świat roślin i zwierząt.. 15 slajdów.. Skupienie ludności: W dwóch prowincjach: Ontario i Quebec, żyje ponad 60% ogółu ludności , a 11 mln osób, a wiec 35% wszystkich mieszkańców Kanady mieszka w trzech największych aglomeracjachCo nas otacza?. W sumie ochronie w 3000 obszarów podlega 9% obszaru lądowego państwa.. Rozdział 1 .. Życie organizmów zależy od innych organizmów oraz od czynników nieożywionego środowiska przyrodniczego.. Podoba się?. AMERYKA PÓŁNOCNA KANADA .. Podstawa programowa: XVI.. Polecane teksty: 81% Afryka - środowisko ; 83% Geografia fizyczna Polski; Więcej informacji.. f) Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata.. Polecam Ci zapoznanie się z tematem, korzystając z linku poniżej.Temat: Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa..

PREZENTACJA KANADY W ZALACZNIKU Załączniki: prezentacja1.ppt.

W razie pytań proszę o kontakt: Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 132-139.. Przyjemnego oglądania Pozdrawiam, Edyta Kuczyńska.. Dowiesz się , jakie są zależności między ukształtowaniem powierzchni, cyrkulacją powietrza, odległością od morza, prądami morskimi a przebiegiem północnej granicy upraw i lasów w Kanadzie.. D. AUSTRALIA I OCEANIA: a) Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.Poprzednia strona Australia - środowisko przyrodnicze, cechy gospodarki Arktyka i Antarktyka - środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych Za kołami polarnymi - północnym (66°33'N) i południowym (66°33'S) - leżą dwa obszary, w których występują wyjątkowe zjawiska astronomiczne wynikające z ruchu obiegowego Ziemi.Scenariusz lekcji "Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa", plik: scenariusz-lekcji-kanada-srodowisko-przyrodnicze-a-rozwoj-rolnictwa.pdf (application/pdf) Planeta NowaKanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa; Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata; Podsumowanie wiadomości o Ameryce Pn i Pd; Szukaj dla: Szukaj.. Temat-W Amazonii - środowisko przyrodnicze .Temat: Kanada - środowisko przyrodnicze, a rozwój rolnictwa.. b) Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej.. Filmy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt