Społeczeństwo i gospodarka polski dzielnicowej notatka

Pobierz

Było też okresem intensywnych przemian gospodarczych i społecznych.TEMAT: SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA POLSKI DZIELNICOWEJ Przeczytaj tekst w podręczniku następnie udziel odpowiedzi na pytania Pytanie 1 Wyjaśnij pojęcia: Lokacja- Zasadźca- Trójpolówka- Sołtys- Burmistrz- Pytanie 2 Oceń prawdziwość każdego zdania.. Co to była lokacja ?TEMAT: SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA POLSKI DZIELNICOWEJ ZADANIE 1.. Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI w. Folwark paoszczyźniany - gospodarstwo rolne lub rolno - hodowlane nastawione na zbyt, którego funkcjonowanie opierało się na przymusowej, darmowej pracy chłopa na rzecz właściciela ziemi.Gospodarka Polski.. Dlaczego do Polski przyjeżdżali osadnicy z zachodniej Europy?. Lokacja to inaczej założenie miasta lub wsi z nadaniem przez właściciela praw, które w danym miejscu miały obowiązywać.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji..
Od XI w. stopniowo wzrastało zaludnienie ziem polskich, najpierw dzięki wydatnemu .1.. To także sposób rozdzielenia dochodu w społeczeństwie.. SPOŁE ZEOSTWO I GOSPODARKA RZEZYPOSPOLITEJ W XVI WIEKU - NOTATKA _____ I.. PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE W PRZYSZŁYM TYGODNIU MAMY SPRAWDZIAN Z DZIAŁU VI.. Próby .Temat 1.. Osadnictwo na prawie niemieckim - dążenia książąt do powiększenia majątków - zakładanie nowych miast i wsiziemia, która rok w rok obsiewana jest tym samym rodzajem roślin - jałowieje (to znaczy rośliny coraz słabiej na niej rosną) przed trójpolówką, żeby temu zapobiec, połowa pola była w każdym roku nieobsiewana ("odpoczywała", regenerowała związki mineralne, które są potem roślinom potrzebne do wzrostu); oznaczało to, że tylko połowa pola "pracowała" dla rolnikaPolska dzielnicowa wraz z rozwojem gospodarki zaczynała eksportować swoje towary na rynki zagraniczne..

Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej na Uczę.pl.

Lokacje wsi 10.. Zdobycze szlachty na podstawie przywilejów; 2c.. Społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej w XVI w.: Społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej w XVI w.. Zagadnienia 1 Wieś w średniowieczu 2 Kolonizacja na prawie niemieckim 3 Powstanie stanów Proszę przeczytać z podręcznika wiadomości na temat gospodarki i społeczeństwa Polski dzielnicowej (pomocną lekcją będą wiadomości o wsi i mieście w średniowieczu ) .Proszę .Ustawa sukcesyjna, którą pozostawił po sobie Bolesław Krzywousty podzieliła państwo na polskie na dzielnice i zapoczątkowała w historii Polski trwający do 1320 r., a więc przez 182 lata okres rozbicia dzielnicowego.. Gospodarka to wykorzystywanie czynników wytwórczych tak, aby dochód z nich był jak najwyższy.. Użytkowniku, Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje reklamy.Gospodarka po 1989 r. Po zmianach ustrojowych w Polsce nastąpiło odejście od gospodarki centralnie planowanej.. Pierwszym historycznym władcą państwa polskiego był Mieszko I (ok.960-992) wywodzący się z dynastii piastowskiej.. Proszę przeczytać wiadomości zamieszczone w podręczniku na stronach 182 - 185.. Rywalizacja między książętami dzielnicowymi osłabiła znaczenia Polski w stosunkach z innymi państwami.Dzielnica senioralna Lenno Polski pod kontrolą princepsa Ziemia Władysława II Ziemia Bolesława IV Ziemie Mieszka III Ziemie Henryka Oprawa wdowia Salomei Polska w okresie Polska za czasów Kazimierza II Sprawiedliwego Kościół w Polsce w XII-XIII wieku Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) - okres w historii Polski trwający od 1138 roku do koronacji .Temat lekcji: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej..

Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym.

Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.Następnie w zeszycie zapisz odpowiedzi na poniższe pytania (będzie to notatka z dzisiejszej lekcji).. Według kronikarza Galla Anonima Kraj osłabił się oraz upadło jego znaczenie.. Co to była lokacja?. Z uwagi na to, że osadnicy przybywali do Polski ze Szwajcarii, zakładanie osad nazywano kolonizacją na prawie niemieckim.. Co to były targi?. Pierwsze lokacje w Polsce mają miejsce w XIII w.Temat :Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej .. Indeks postaci .. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. Władcy, którzy coraz dotkliwiej odczuwali stały spadek dochodów, a później również możni duchowni i świeccy, zaczęli zagospodarowywać tereny dotychczas nie użytkowane.6.. Postęp w gospodarce 9.. Zasady sukcesji ustalone przez Bolesława Krzywoustego miały zabezpieczyć państwo przed ewentualnymi walkami o władzę pomiędzy pretendującym do objęcia rządów .4)Wypisz stany społeczne , które wykształciły się w Polsce dzielnicowej, krótko je opisz.. Podobnie jak w innych regionach środkowej Europy, ziemie piastowskie przeżywały od początku XIII wieku szybki rozwój gospodarczy i społeczny.. Przywileje szlacheckie - zestawienie; 2b.. Kres dzielnicowy - osłabienie państwa polskiego i obniżenie jego pozycji na arenie międzynarodowej, lecz również okres intensywnego rozwoju gospodarczego i istotnych przemian społecznych..

Rozwój demokracji szlacheckiej - notatka ; Temat 3.

Rozwój demokracji szlacheckiej: 2a.. Jakie nowe metody gospodarowania i narzędzia przynosili ze sobą osadnicy z zachodniej Europy?. Podniesiono także do 12 groszy od łana i uznano za podatek stały tzw. paradlne płacone przez duchowieństwo i chłopów z dóbr rycerskich.Krótka lekcja o przemianach w gospodarce w czasie rozbicia dzielnicowego w Polsce.5.. Najsłabiej uprzemysłowione były ziemie wschodnie, najlepiej - zabór pruski.1.. Głównymi odbiorcami polskich towarów były miasta hanzeatyckie, Państwo Zakonne, także Królestwo Czeskie.. Zapisz notatkę do zeszytu: Czasy rozbicia dzielnicowego Polski to również czasy rozwoju gospodarczego Polski.. Aż 2/3 terytorium Polski to jeszcze niezagospodarowane obszary leśne.. Europa i Polska w XI-XIII wieku.. Sąsiedzi Polski w XII i XIII w.. Następnie przepiszcie notatkę do zeszytu: 1.. Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej Gospodarka Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce to czas szybkiego rozwoju .Przemiany społeczne i gospodarcze Polski w okresie dzielnicowym.. Postęp w rolnictwie polegał naKazimierz Wielki dbał także o rozwój gospodarczy kraju.. Do tych państw płynęły głównie takie towary, jak drewno, barwnik, futra, konopie.Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej Przeczytajcie temat nr 32 z podręcznika..

Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego .

Od 1338 roku mennica państwowa rozpoczęła wybijanie srebrnego grosza na wzór grosza praskiego.. Historia - notatki z lekcji.. Wieś rozwijała się dzięki kolonizacji.. Stare Liceum.. Temat 2. poleca 81 % .. Okres rozbicia spowodował osłabienie polityczne państwa polskiego, przyczynił się do rozwinięcia gospodarki, społeczeństwa i kultury.. Lokacje miast 11.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszyweW XII i XIII wieku ziemie polskie zagospodarowane rolniczo były zaledwie w 1/3 obszaru.. Oceń prawdziwość każdego zdania.. Słowniczek pojęć .. Przy współpracy prof. Jeffreya Sachsa z Uniwersytetu Harvarda, został opracowany radykalny plan gospodarczy, którego zarys 6 października 1989 roku zaprezentował ówczesny wicepremier i minister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Leszek Balcerowicz.Zachęcamy do subskrypcji!. Rozbicie dzielnicowe i odbudowa Królestwa Polskiego.. P FKarta pracy do lekcji 32.. !Nasz fanpage na fb: Piastów: społeczeństwo i gospodarka Nazwa Polska wywodzi się od nazwy plemienia Polan, która oznacza "mieszkańców otwartych pól".. Odrodzone paostwo polskie odziedziczyło po zaborcach nierównomierny rozwój gospodarczy spowodowany różną polityką gospodarczą paostw zaborczych.. Kultura i sztuka renesansu w Polsce .8.. Za czasów Krzywoustego właściwie nie istniały jeszcze prawdziwe miasta.Gospodarka polski w okresie rozbicia dzielncowego.. Gospodarkę można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: Gospodarka rynkowa - to mechanizm decydujący o tym co ma być produkowane, jak i dla kogo.GG .. Europa i Polska w XI-XIII w..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt