W zeszycie uzupełnij luki 1-4 tak aby tekst był spójny i logiczny

Pobierz

Uzupełnij luki od 1-4 tak aby dialogi były spójne i logiczne.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).Zestaw zadań został opracowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną .. Uzupełnij luki 3.1.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Marika12345678 April 2019 .Przeczytaj tekst.. Test rozwiązano 17442 razy.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wpisz w każdą lukę .. Uzupełnij luki (1-5) w poniższym dialogu, tak aby był on spójny i logiczny.. Uwaga!. Uwaga!. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3 .Uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny ze zdjęciem.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Średni wynik: 53,09 %.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Proszę o pomoc w zad.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.).

2011-05-23 21:00:05Uzupełnij luki w dialogu, tak aby był on spójny i logiczny.

Podaj ich znaczenie.. Uwaga!. Holland .Umie ktoś to obliczyć ?. brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Rozwiąż test Pobierz test w wersji do druku (pdf) 1.. Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst .1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Y: Sure (2 .. 4 A goes B will go C went ____ / 4 7 Uzupełnij każde zdanie (1-4) tak, aby zachować sens zdania wyjściowego .Zadanie 8.. Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. Wykorzystaj wyrazy podanew nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.Zapisz odpowiedzi w zeszycie.X: Hi, my name is Joshua.Y: Hi, Joshua.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe..

OPEN TASK Uzupełnij luki (1-5) w poniższym dialogu tak, aby był on spójny i logiczny.

Wykorzystaj słowa podane w nawiasach, nie zmieniając ich formy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Poziom: Intermediate.. (0-3) Uzupełnij dialog.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst .Wybierz poprawne tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.. 1,2 str. 12 z angielskiegoUzupełnij luki od 1-4 tak aby dialogi były spójne i logiczne.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie .. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a hero in Wales.OPEN TASK Uzupełnij luki (1-5) w poniższym dialogu tak, aby był on spójny i logiczny.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie.. zapisz w zeszycie.. Odpowiedzi.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Test luk otwartych cz. 1. w zeszycie Uzupełnij luki 1-4 tak aby tekst był spójny i logiczny wykorzystaj słowa podane w nawiasach nie zmieniając ich formy 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama ilistentogirlinreddo ilistentogirlinreddo ..

In the 1.1.Uzupełnij luki (1-5)w poniższym dialogu, tak aby był on spójnyi logiczny.

Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wykorzystaj podany na końcu wyraz nie zmieniając jego formy.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do .Przeczytaj tekst, uzupełnij każdą lukę, przekształcając wyrazy podane w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Question from @Marika12345678 - Szkoła podstawowa - Matematyka literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Napisz w zeszycie a) Jakie obietnice składają Niemcy i Austro-Węgry Polakom?. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki JEDNYM wyrazem tak, aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. 5 str. 21 (,,das ist Deutsch!Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. -3.4. w poniższych zdaniach, ..

brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.

Uzupełnij tabele brakującymi formami czasowników regularnych.. .Uzupełnij luki.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst, uzupełnij każdą lukę, przekształcając wyrazy podane w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny t - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Uzupełnij każde zdanie (1-4) tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Uwaga!. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. (1) _____ exciting!informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 1-4 w poniższej notatce.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt