Jak napisać konspekt zajęć świetlicowych

Pobierz

Zaprezentowałam również pracę z uczniem zdolnym (stosowanie dodatkowych zadań o zwiększonym stopniu trudności, zadania problemowe) oraz pracę z uczniem słabym o .Rodzaje zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej o zajęcia dydaktyczne: rozmowa, pogadanki , swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie, redagowanie życzeń, oglądanie ilustracji, spotkanie z ciekawymi ludźmi, rozmowy kierowane, konkursy, próby pisania wierszy i opowiadań, oglądanie2.. Rozmowa z dziećmi na temat różnic między ludźmi.. Świetlica szkolna jest istotnym elementem szkolnego ekosystemu.. Propozycje zabaw, zajęć konkursów i uroczystości.. Kształtowanie w uczniach umiejętności okazywania sympatii innym ludziom.Przebieg zajęć: 1.. Jeżeli przedmiot (np. wykład) prowadzą dwie osoby (np.Lp.. Spotkanie z Panią Wiosną 1h 30 min.. Jednak zapewnienie dobrze dobranej kadry, która zadba o uczniów spędzających czas w świetlicy, to tylko jedno z zadań .Zadaniem dzieci jest wydrzeć z papieru dowolny kształt swojej wizytówki, np. serce, samolot, kwadrat, następnie napisać mazakiem na jednej stronie swoje imię, zaś na drugiej przykleić taśmę dwustronną i wizytówkę przyczepić do ubrania.. Temat: Jestem dobrym kolegą, koleżanką.. Konspekty zajęć świetlicowych • Przedzieramy się przez ogromne zaspy śniegu, pomagamy sobie rękami, • Jest nam zimno, trzęsiemy się, chuchamy w ręce, tupiemy nogami, • Doszliśmy do ślizgawki - jeździmy na łyżwach, wykonujemy taniec na lodzie, • Zjeżdżamy z ogromnej góry na nartach, • Lepimy bałwana, .1..

Cele zajęć:Scenariusze zajęć świetlicowych.

Wszystkie definicje określają hospitację jako obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela, w celu ich analizy, oceny, sformułowaniu wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy.. Obok widnieje napis: "SZKOLNE ZIÓŁKA" wraz z przyczepionymi podobiznami dzieci i serduszkami .Na biurku stoi wazon z kwiatami.. Z gazety robimy kulkę.. Przedstawienie się.Scenariusze opatrzone są komentarzami metodycznymi, zawierają też załączniki i arkusze pracy.. Zajęcia można przeprowadzić w klasie lub w grupach dzieci w ośrodkach, świetlicach.. Faza realizacyjna 1.. Nie przygotowujemy sylabusów oddzielnie dla wykładu i oddzielnie dla ćwiczeń.. Podanie celów lekcji w języku ucznia (slajd).. Śpiewanie piosenki: "Wszyscy są - witam Was" 4.Przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących podczas zajęć świetlicowych.. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom utworzyliśmy bazę scenariuszy świetlicowych w portalu "Dla dzieci" i zachęcamy .Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców - Maluszki SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW Prowadząca: Agnieszka Grochocka, Dorota KowalskaGrupa wiekowa: Maluszki (3 - 4 latki)Temat kompleksowy: POZNAJEMY TRADYCJE ŚWIĄTECZNE - WIGILIA, KOLĘDOWANIE, NOWY ROK.Temat dnia: "Przedszkolne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia" - Wprowadzenie dzieci w nastrój przedświąteczny - zapoznanie z tradycją…Przebieg zajęć: 1..

kategoria: konspekt zajęć.

Kwiecień 2019 V.. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Zadaniem koordynatora jest przygotowanie sylabusa dla danego przedmiotu (wykład + ćwiczenia).. Styczeń 2019 III.. Bawimy się wesoło 1h 30 min.. Dobrze prowadzona, może być ogromnym wsparciem w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych.. Wiosenna wycieczka 1h 30 min.. Cele lekcji • Zapisz co UCZEŃ POTRAFI .. co będzie w stanie .. jakie winien wykazać wiadomości i umiejętnościPrzebieg zajęć 1.. Pierwszym obowiązkowym posiłkiem jestRegulamin pracy w świetlicy- zapoznanie uczniów, omówienie szczegółowo poszczególnych punktów.. Krąg uczuć: "Jak się czujesz?. Wystarczy założyć konto i można korzystać z nich bezpłatnie.. Ćwiczenie wprowadzające w temat lekcji pt. : " Co najbardziej lubię jeść?. Zajęcia odbywają się na dywanie.. Scenografia: Klasa szkolna.. Ustalenie cech dobrego kolegi.. Cel główny: wyrabianie świadomości działań wpływających na ochronę środowiska oraz własnego zdrowia i samopoczucia.. Konkurs świetlicowy "Wspomnienia z wakacji".. Wesoła podróż 1h 30 min.. Następnie wykonujemy polecenia: - Podbić głową jak najwięcej razy - Podbić brzuchemKonspekt lekcji wg Davida E. Pogadanka na temat znaczenia zdrowego odżywiania się.. Skorzystały z nich już setki nauczycieli podczas lockdownu w tym i poprzednim roku szkolnym.. GRUPA: Dzieci z starszych klas szkoły podstawowej..

Data przeprowadzenia zajęć: 16 luty 2011r.

Cel główny - określający zakres dążeń i postulatów wychowawczych w wybranej problematyce 2.. Temat lekcji 3.. Organizmy dzieci w wieku szkolnym wymagają wartościowych i prawidłowo skomponowanych posiłków.. Powitanie piosenką na melodię "Panie Janie.". Witamy wszystkie dzieci piosenką: Witaj, Asiu, jak się masz, wszyscy cię lubimy, bądź wśród nas 2.. Kolorowe zabawy z chustą animacyjną 1h 30 min.. PROWADZĄCY: Zajęcia są proste i bazują na ogólnej wiedzy dorosłego, jego doświadczeniach i dojrzałości.. poleca 84 %.JAK NAPISAĆ SYLABUS - OBJAŚNIENIA 1.. Prawidłowy rozwój dzieci, ich sprawność intelektualna i fizyczna zależy od sposobu odżywiania.. "Poznajemy historię Smoka Wawelskiego - konspekt zajęć świetlicowych dla klas I-IIIMariola Dębiec KONSPEKT LEKCJI TEMAT: Lubię siebie, lubię ciebie… CEL GŁÓWNY: Kształtowanie u uczniów umiejętności właściwej oceny samego siebie i innych.. Na stojakach zawieszone plansze: kwiatów i ziół.. Mamy nadzieję, że nasza propozycja nie tylko posłuży Państwu jako pomoc w realizacji zajęć z uczniami, lecz także będzie stanowić inspirację do rozmów z młodzieżą i opracowywania własnych projektów.Hospitacja to bezpośrednia obserwacja realizacji przez nauczyciela zadań statutowych szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami.. Mamy nadzieję, że przydadzą się również Tobie..

Temat zajęć Czas trwania Termin realizacji I.

• Przedstaw koncepcję, ideę lub przedmiot lekcji w postaci krótko rzeczowo sformułowanego zdania gotowego do zapisu w dzienniku i zeszytach uczniów.. Przedstawiamy Ci spis scenariuszy, które są dostosowane do zdalnej realizacji.. "Logopedyczne Zabawy" (Część I - sz, ż, cz, dż, II - s, z, c, dz) autor: Ewa Trzeszan.. Zabawy muzyczno - ruchowe z serii 160 pomysłów do zabaw muzycznych.Prowadząc zajęcia zaprezentowałam metody aktywizujące najczęściej stosowane w nauczaniu zintegrowanym takie jak: drama, mapa mentalna, rybi szkielet, słoneczko.. Przebieg zajęć 1.Konspekt zajęć dla klasy drugiej w kształceniu zintegrowanym.. Cele szczegółowe: Zapoznanie uczniów z rodzajami samooceny.. Uczestnicy próbują ocenić swój nastrój w skali od 1 do 5.Konspekt zajęć świetlicowych Temat zajęć: "Dbamy o nasze zdrowie" - zajęcia świetlicowe.. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców.Formy: zbiorowa, indywidualna.. Prowadzący: Dorota Kozak Skład zespołu: wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu i podanie tematu zajęć.. Zabawa ruchowa z gazetami przy muzyce: - Gazeta jako czapka - Gazeta jako tarcza - Gazeta jako taca z obiadem w zatłoczonej stołówce - Gazeta jako parasol - Gazeta jako tort 3.. Rundka w kręgu: dzieci po kolei wypowiadają się na temat swojego samopoczucia.. Chcesz rozwinąć zainteresowania dzieci w .Igraszki logopedyczne Smoków Szczepana i Softusia - utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego w pracy z programem multimedialnym.. Cele szczegółowe - określające wiadomości i umiejętności uczniów w aspekcie: a. zapamiętanie.. poleca 85 %.Konspekt zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej Temat: "Czarne Zło w Szczęśliwowie" - opowieść o niskiej emisji z aktywnością muzyczną, plastyczną i ruchową dzieci.. Słuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy : J. Brzechwy pt. "Samochwała", "Skarżypyta" i J. Tuwima pt. "Ptasie plotki ", "O Grzesiu .Świetlica szkolna - obowiązki dyrektora szkoły.. Gotowe scenariusze zajęć świetlicowych mają ogromną wartość dla nauczyciela, który potrzebuje inspiracji bądź też gotowego schematu według którego mógłby przeprowadzić swoje zajęcia w sposób ciekawy.. Zapoznanie uczniów ze sposobami ułatwiającymi zaakceptowanie siebie i innych.. Powitanie na zajęciach ( sprawdzenie obecności, obuwia, zawieszonych plecaków).. Jaki masz poziom energii?". 3.Wspólne przywitanie.. W tle otoczone bibułkowymi kwiatami wielkie serce oraz napis Dzień Nauczyciela .Scenariusz zajęć świetlicowych "Książka moim przyjacielem" Cele operacyjne: Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci Zachęcanie do samodzielnego czytania Wdrażanie do poszanowania książek Stwarzanie okazji do zaprezentowania znajomości literatury przez dzieci.. Maj/Czerwiec 2019 SCENARIUSZE ZAJĘĆZobacz nasze propozycje!. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kole.. 1.Utrwalanie poznanej piosenki o tematyce wakacyjnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt