Interpretacja utworu o swej pannie

Pobierz

Adresatką liryczną utworu jest tytułowa panna, którą ja mówiące porównuje do najtwardszych rzeczy, jakie zna.Cuda miłości - interpretacja utworu.. Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem, Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany, Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany, Ale bielsza mej panny płeć twarzy i szyjeDo tejże - Interpretacja utworu Wiersz "Do tejże" jest erotykiem dworskim, wpisującym się w konwencję damsko-męskiego flirtu, odbywającego się wedle ściśle określonych zasad.. Już sam tytuł utworu wskazuje na jej zasadniczy charakter, mianowicie swoistym fundamentem ludzkiego losu jest "wojowanie".Na oczy królewny angielskiej - Interpretacja utworu Wiersz stanowi rodzaj wyszukanego komplementu, który realizuje założenia barokowej estetyki.. Utwór jest wyszukanym komplementem wysławiającym piękno ukochanej kobiety.. Tekst prezentuje niewysłowiony zachwyt mężczyzny nad doskonałą cielesnością ukochanej.. Warto się bliżej wierszem zająć.O SWEJ PANNIE.. W dziedzinie wersyfikacji Morsztyn kontynuuje renesansowy sylabizm.. Istotną zasadę konstrukcyjną tekstu stanowi kontrast pomiędzy pierwszą i drugą częścią wiersza .O swej pannie - interpretacja - Jan Andrzej Morsztyn.. Miłość w wierszu "O swej pannie" ma przede wszystkim wymiar flirtu i romansu, a nie duchowego uniesienia..

Oprócz: Interpretacja wiersza o swej pannie morsztyna.

Dominika Grabowska 16 lutego, 2013 Barok, język polski No Comments.. "O swej pannie" Jana Andrzeja Morsztyna to krótki, bo liczący zaledwie osiem wersów, utwór, który reprezentuje barokowy nurt marinizmu.. Poeta używa anafory biały, białe na początku każdego wersu, która posłużyła wyrażeniu niezwykłej urody ukochanej kobiety.. Jej uroda okazuje się nieporównywalna do żadnej z ziemskich piękności - zarówno pochodzącej ze sfery natury (lilie, mleko, śnieg, łabędź), jak i sztuki (alabaster, perła).Interpretacja wiersza o swej pannie morsztyna.. Dominika Grabowska 16 lutego, 2013 Barok, język polski No Comments.. Anafora zazwyczaj łączy się z paralelizmem składniowym, jak np. w wierszu Morsztyna "O swej pannie": Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem,Tajemnica pojawia się w wierszu "O swej pannie" na kilku poziomach.. Tak, te rzeczy uderzają, zwłaszcza kiedy oceniać je jako nowe i dla siedemnastowiecznego baroku znamienne.. Podobnie jak większość wierszy tego poety - został on oparty na pewnego rodzaju koncepcie, który w "O swej pannie" realizuje się poprzez sprowadzenie urody tytułowej panny do jednego tylko z jej atrybutów, mianowicie - białości .Analiza językowa wiersza "O swej pannie": Jest to wiersz Morsztyna najbardziej znany, który się też najczęściej wymienia..

Druga część utworu opiera się na porównaniach przez kontrast.

Przy trupie palą się nagrobne świece, natomiast podmiot liryczny pali się od środka.. poleca 91 % .. Wszystko co trzeba wiedzieć o utworze Do tejże znajdziecie na streszczenia.pl.Marność - interpretacja utworu Daniela Naborowskiego.. Liczy się tutaj znajomość reguł dworskiej konwersacji i gra owymi zasadami.. Wiersz stanowi zatem wyszukany .Wiersz "O swej pannie" to krótki tekst skomponowany według wyrafinowanego pomysłu konstrukcyjnego, tak zwanego ikonu.. "Ty jednak milczysz, a mój język kwili, ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze" - te różnice ukazują nam, dlaczego okoliczności, w których znalazł się podmiot liryczny są gorsze od śmierci.. Stosuje dużo przerzutni, które zaburzają miarowy rytm wiersza sylabicznego.Dokonaj impretacji utworu Jana Kochanowskiego '' o swojej Pannie ''' A. Morsztyna wypisz z tego utworu wszystkie znane Ci srodki stylistyczne i poprzyj je przykładami z tekstu potrzebuje pilnie na Srode z gory bardzo dziekuje ;) .. Przydatność 65% Dokonaj analizy interpretacji "Trenu XI" Jana Kochanowskiego.Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta..

O swej pannie, Jan Andrzej Morsztyn - interpretacja i analiza.

Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, genezę i treść utworu, analizę środków stylistycznych wykorzystanych w wierszu, charakterystykę podmiotu lirycznego, omówienie najważniejszych motywów literackich pojawiających się w utworze, a także dokładny opis sytuacji lirycznej, czyli okoliczności wypowiedzi, nastroju .Trup jest blady, a podmiot liryczny utracił również swój rumiany wygląd.. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, jak również treść utworu i jego ogólną charakterystykę, analizę najważniejszych motywów oraz opis sytuacji lirycznej, czyli okoliczności wypowiedzi, nastroju panującego w wierszu oraz emocji towarzyszących osobie mówiącej.Jeśli chodzi o ukształtowanie składniowe jego utworów często mamy do czynienia z paralelizmem syntaktycznym, anaforą i epiforą.. Sytuacja społeczno-polityczna jest obrazem całkowitego rozkładu Rzeczpospolitej.O SWEJ PANNIE .. Po drugie, tajemnica tkwi w samym tekście skonstruowanym w wyrafinowany, konceptualny sposób.Interpretacja "Do Trupa" J. A. Morsztyna.. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease .Anafora - powtórzenie tego samego słowa, zwrotu na początku wersu, strofy, zdania..

...Przedmiotem wiersza Morsztyna "O swej pannie" jest uroda kobiety.

Poeta skupia się na fizycznym uroku kobiety, a jego zachwyt ukochaną ma podłoże zmysłowe.. Chodzi tu przede wszystkim o piękno fizyczne: zmysłowy urok, wdzięk wzbudzające erotyczne pożądanie u mężczyzny.O swej pannie - Motyw miłości.. Dzieło oparte zostało na wyrafinowanym koncepcie, zgodnie z którym piękno opiewanej kobiety porównane zostaje do różnych zjawisk i przedmiotów.O swej pannie - interpretacja utworu.. Biały jest polerowny alabastr z Karrary, Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, Biały łabęć i białym okrywa się piórem, Biała perła nieczęstym zażywana sznurem, Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany, Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany, Ale bielsza mej panny płeć twarzy i szyje .Interpretacja.. Mężczyzna-podmiot tekstu wyraża zachwyt nad urodą damy, która jest tak wspaniała, że odbiera mu jasność umysłu.Do tejże - znajdziesz tutaj interpretację, analizę dzieła oraz omówienie wykorzystanych motywów.. Roz­po­czy­na­jąc od pierw­sze­go wer­su czy­tel­nik ma do czy­nie­nia z wy­li­cze­nia­mi po­szcze­gól­nych, stop­nio­wo wpro­wa­dza­nych od­cie­ni bie­li.O swej pannie - Interpretacja utworu.. Świadczy to także o wielkiej miłości zakochanego w niej mężczyzny.Utwór "O swej pannie" Jana Andrzeja Morsztyna należy do cyklu epigramatów włączonych do tworzonego przez ponad dwadzieścia lat zbioru pt.: "Lutnia".. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .Nierządem Polska stoi - Interpretacja utworu "Nierządem Polska stoi" to wiersz, w którym Potocki przedstawia wewnętrzny kryzys polskiego państwa w XVII wieku.. Podmiot liryczny skupia się na jednym elemencie urody angielskiej królewny, a mianowicie - jej oczach, które próbuje porównać do coraz bardziej doskonałych bytów.. Krótkie dzieło Jana Andrzeja Morsztyna podejmuje temat miłości, czyniąc to w wyrafinowany, niebanalny sposób.. Po pierwsze, tajemnicą jest wspaniała kobieca uroda, której nie sposób wyrazić słowami.. Podchodzi do niego bardzo rygorystycznie, dba o czystość wiersza.. Twarz trupa okrywa kir, a wszystkie zmysły podmiotu lirycznego pokryła ciemność po odtrąceniu, jakie go spotkało.Sonet IV - Interpretacja utworu "Sonet IV" opisuje egzystencjalną sytuację człowieka w świecie.. Tytuł utworu jest, typowym dla epoki baroku, konceptem.Jeden z głównych motywów wiersza "O swej pannie".. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: Ściągi gotowce wydrukowane, czy też Ebuda-cd - ściągi na płycie.. Bo nagromadzenie, bo anafora, bo sztuka stwierdzeń i porównań.. Biel panny ma tu znaczenie metaforyczne - to cecha jej delikatnej i pięknej skóry, a więc oznaka urody.. Podmiot liryczny stosuje wyliczenia przedmiotów, .O swej pannie - interpretacja - Jan Andrzej Morsztyn.. Jest to utwór oparty na stopniowej gradacji napięcia, które osiąga maksymalny poziom w zaskakującym zakończeniu tekstu, czyli - puencie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt