Roczny plan pracy świetlicy przedszkolnej

Pobierz

Świetlica szkolna - przestrzenią czasu wolnego "Piękny jest świat wokół nas" .PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Å»egnajcie wakacje!. Organizacja pracy świetlicy V. na Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2017r.Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola im.. Zadania dla .Roczny plan pracy dla grupy V "Motylki" (rok szkolny 2011/2012).Plan opracowany został w oparciu o: wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020.. Świetlica moich marzeń - rysunek.. 9.50-10.35 / przerwa 10 minROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 98 NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.. diagnozę potrzeb i zainteresowań, treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego, treści podstawy programowej.Podsumowanie całorocznej pracy świetlicy.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaPLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA ..

Główne zadania pracy wychowawczej.

CYKL.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 "BAW SIĘ I UCZ - ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI",,ŚWIETLICA SZKOLNA - PRZESTRZENIĄ DLA EDUKACJI, ROZWOJU I ZABAWY" "ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW" Spis treści: 1.. 2Podstrony Szkoły Podstawowej im.. NA ROK SZKOLNY 2021/2022.. Rok szkolny 2021/2022; Rok szkolny 2020/2021; Rok szkolny 2019/2020; ArchiwumROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM.. 1 pkt 1i, art. 80 ust 2 pkt.. Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe.. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób.Roczny plan pracy przedszkola 2020/2021 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNY 1. poz.59 )- atr.70 ust.. Lato - praca plastyczna.ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 zmieniające Analiza aktualnych przepisów prawa związanego z pracą przedszkola .ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I..

w świetlicy.

Zadania opiekuńczo - wychowawcze III.. Założenia organizacyjne.. Został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2020 z dnia 1 września 2020r.Roczny Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kętach Kontakt IOD: Paweł Lis e-mail: Plan Pracy.. OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETILCY.. Sprawy różne.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejŚwietlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,• Roczny plan pracy świetlicy, • Dzienniki zajęć świetlicowych, • Dzienny wykaz ewidencji uczniów na zajęciach Świetlicowych- załącznik nr 1, • Karty zapisu, • Klauzula, • Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych organizowanych przez świetlicę, • Harmonogramy dowozów, pracy wychowawców świetlic, dyżurów,ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym/2020/2021.. Poznajemy wyposażenie sali.Sprawozdanie z działalności WDN..

Formy i metody pracy IV.

SP W NIEMCZYNIE.. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. - prawo oświatowe (tj. Dz.U.. Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku.. Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3.. Roczny Plan Pracy .. "Od małego przedszkolaka, do wielkiego Polaka" Roczny plan pracy przedszkola został zatwierdzony .. Miesiąc.. Wyposażenie świetlicy; Nasze sukcesy; Wpłaty; Nasze fotorelacje.. Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Moje wakacyjne plany - rozmowa.. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rokROCZNY PLAN PRACY NAUCZYCIELA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2004/ 2005 OPRACOWAŁA mgr Małgorzata SMORCZEWSKA WRZESIEŃ I. Jana Pawła II w Rokitkach na rok szkolny 2021/2022 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237),; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 42 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015..

Informacje ogólne; Majątek świetlicy.

I Wspomnienia z wakacji.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy;ROCZNY PLAN PRACY.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego na terenie placówki 1.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRZESIEŃ Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji Witaj szkoło!. 01.09.2004 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005.. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Plan zajęć dnia VI.. 3.Ramowy plan dnia; Obowiązki Świetliczaków; Grupy i sale; Dokumenty; Innowacje świetlicy; Roczny plan klas; Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy.. na rok szkolny 2019'0 .. Poznajemy zasady obowiązujące .. Opracowanie rocznego programu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy.PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.. ROK SZKOLNY 2016/2017.. Poznajemy się lepiejROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY.. 02.09.2004 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. i przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 .. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień.. PRZY ZSI W LUBINIE.. Regulamin świetlicy (wierszyk, zasady zachowania) VII.. Roczny Plan Pracy Przedszkola może ulec modyfikacjom w ciągu roku szkolnego.. ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Opracowanie rocznego planu pracy przedszkola w tym: harmonogramu imprez 2.. Organizacji pracy w nowym roku szkolnym Założenie i prowadzenie dokumentacji.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. ZPO - PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. -Rozmowy na temat poszanowania sprz ętu w świetlicy, gier , zabawek.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt