Prawo powszechnej grawitacji prezentacja

Pobierz

Prawo powszechnego ciążenia.. m1 i m2 są masami dwóch ciał oddziałujących, ich masy grawitacyjne.. Przykłady zastosowania prawa powszechnego ciążenia.. Siła dośrodkowa.. Prawo powszechnego ciążenia jest spełnione nie tylko dla mas punktowych, lecz także dla ciał o różnych rozmiarach.Prawo powszechnej grawitacji Pojęciem tym określa się ogół zjawisk związanych z siłami przyciągania między masami.. Ciało pierwsze przyciąga ciało drugie, a ciało drugie przyciąga ciało pierwsze.. Oddziaływanie grawitacyjne, jak każde inne, jest oddziaływaniem wzajemnym.. Siła wzajemnego oddziaływania między ciałami obdarzonymi masą jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych mas, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi: Gdzie:Prawo dotyczące oddziaływań grawitacyjnych przyjęło postać: Po wprowadzeniu oznaczenia k 2 = G i nazwaniu go stałą grawitacji otrzymano ostateczną postać prawa powszechnej grawitacji: Oczywiście, że prawo powszechnej grawitacji dotyczy mas punktowych.Prawo powszechnej grawitacji sformułowane zostało przez Isaaca Newtona.. Prawo opisujące przyciąganie się punktów materialnych (a także ciał o symetrii sferycznej bądź kulistej) nosi nazwę prawa powszechnej grawitacji.. CIĄŻENIE POWSZECHNE (GRAWITACJA) Wzajemne przyciąganiesięciałjest źródłemjednej z podstawowych siłw fizyce - sił przyciągania, które podlegają prawu powszechnego ciążenia (grawitacji)..

Prawo powszechnej grawitacji.

Uczeń: 1) wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi; 2) rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróżnia pole jednorodne od pola centralnego; 3) oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie2.. Przypomnienie:Pojęcia podstawowe i historiaGrawitacja Pojęcie gradientu F gradU U & & » ¼ º « ¬ ª w w w w w w z k r j r i ,Ö Ö ,Ö1 M »¼ º « ¬ ª w w w w w w T sinTM Ö ,Ö1 ,Ö 1Zadanie z fizyki z działu Grawitacja sprawdzające wiedzę ucznia w zakresie poprawnego korzystania z prawa powszechnego ciążenia.Jeżeli planeta jest dwa razy dalej od Słońca, to siła grawitacji jest cztery razy mniejsza.. Prawo powszechnego ciążenia.. 2010-09-07 14:44:59 Co zrobić żeby przestało na mnie działać prawo grawitacji skoro w nie nie wierzę?. Siły Grawitacyjne Lab (html5) Zobacz siły grawitacji, z jakimi dwa obiekty działają na siebie nawzajem.. 2011-01-10 11:10:27Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Na szczęście odchylenia od wzoru Newtona przewidywane przez teorię względności w typowych sytuacjach są bardzo niewielkie i do większości zastosowań wzór Newtona jest bardzo użyteczny.4.. Grawitacja.. Przyciąganie to nazywa się siłą ciężkości, lub po prostu siłą grawitacyjną..

III prawo Keplera a ruch po okręgu.

Wartość siły grawitacji jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.Wniosek płynący z prawa powszechnej grawitacji: Przyspieszenie grawitacyjne danego ciała nie zależy od masy, rozmiarów ani innych wielkości charakteryzujących to ciało.. Prezentacja.. Newton, jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich.Prawo powszechnej grawitacji • opowiedzieć o odkryciach Kopernika, Keplera i Newtona, • opisać ruchy planet, • podać treść prawa powszechnej grawitacji, • narysować siły oddziaływania grawitacyjnego dwóch kul jednorodnych, • objaśnić wielkości występujące we wzorze • przedstawić główne założenia teoriiGrawitacja (ciążenie powszechne) - zjawisko naturalne polegające na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie przyciągają się.. Prawo to głosi, że:Wytłumacz co to jest prawo powszechnej grawitacji.. Stała grawitacji informuje, że dwa punty materialne lub ciała o symetrii kulistej, o masie 1 kg, znajdujące się w odległości równej 1 m, przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji o wartości 6,67∙10-11 N. 10.. W fizyce mówimy o polu wówczas, gdy .W roku 1687 Izaak Newton sformułował prawo powszechnej grawitacji (powszechnego ciążenia)..

Siła grawitacji: Wartość siły grawitacji:Grawitacja.

Isaac Newton 1642 - 1727 W swoim słynnym dziele Matematyczne podstawy filozofii przyrody (1687 r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu (zasady dynamiki) leżące u podstaw mechaniki klasycznej.. Aplikacje.. Zgodnie z prawami dynamiki Newtona ciało może poruszać się po okręgu tylko wtedy, gdy działa na nie siła dośrodkowa.. Prawo to okresla siłe, z jaką ciała oddziałją na siebie.. We współczesnej fizyce grawitację opisuje ogólna teoria względności, w której grawitacja nie jest oddziaływaniem a konsekwencją zakrzywienia czasoprzestrzeni przez materię.Poza ogólną teorią względności grawitacja jest .O Newtonie i prawie powszechnej grawitacji dr inż. Romuald Kędzierski.. Grawitacja i elementy kosmologii.. Kiedy ciało ma dwa razy mniejszą masę, wtedy siła jest dwa razy mniejsza.. Prezentacja.. Wprowadzenie do sformułowania prawa powszechnego ciążenia.. Międzykażdymidwoma punktami materialnymi .Jeśli dwa ciała o masach m 1 i m 2 są oddalone od siebie o odległość r, to wartość siły grawitacji obliczamy ze wzoru: F = G m 1 · m 2 r 2. gdzie G to stała grawitacji równa 6, 67 · 10 - 11 N · m 2 kg 2.. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.2.. Grawitacja.. Od Arystotelesa do Newtona.04-10-28 Reinhard Kulessa 10 3.5.4 Siła grawitacji Według Newtona prawo powszechnego ciążenia w układzie inercjalnym można podać w postaci; r r r m m F G G G 2 = ⋅ 1 ⋅ 2, (3.22) gdzie G jest stałą grawitacji i G=6.67·10-11 Nm2/kg2..

Wszystkie ciała wzajemnie się przyciągają siłą grawitacji.

Należy zaznaczyć, że nie istnieje odpychanie grawitacyjne!. Gdyby na ciała niebieskie nie działała żadna siła, ciała te musiałyby pozostawać w spoczynku lub poruszać się po liniach prostych ruchem jednostajnym.Prawo powszechnej grawitacji.. Zastosowanie prawa powszechnego ciążenia.. Są one źródłem pola grawitacyjnego.. Sprawdzenie wiedzy Zadania z przykładowe z pliku "Grawitacja_mod_6", Temat: Prawo powszechnego .Karol Rogowski przedstawi Ci teoretyczne założenia prawa powszechnego ciążenia oraz trzech praw Keplera.. Obie siły mają tę samą wartość i ten sam .Prawo grawitacji - to wprowadzone przez Isaaca Newtona prawo powszechnego ciążenia, którego zadaniem jest opisanie, z jaką siłą ciała wzajemnie się przyciągają.. Mówi ono, że każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji.. 2019-01-21 18:48:46 Potrzebne teraz na lekcji .Jak odkryto prawo powszechnego ciążenia i prawo grawitacji ?. Prawo powszechnej grawitacji.. Fizyka.. Precyzyjniejszy opis daje ogólna teoria względności Alberta Einsteina.. Opisuje je prawo powszechnej grawitacji, w myśl którego dwie masy ("punktowe") przyciągają się siłą wprost proporcjonalną do tych mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi:Siła grawitacji.. Podsumowanie zajęć.. Odległość między jabłkiem, a gruszką wynosi 1 m, a ich masy są takie same równe 1 kg.Prawo powszechnego ciążenia gdzie G jest stałą grawitacji, m 1 jest masą ciała 1, m 2 jest masą ciała 2, r jest odległością między tymi ciałami, a r̂12 jest wektorem jednostkowym o zwrocie skierowanym od ciała 1 do ciała 2.. Podsumowanie zajęć 5 min.. Newton uznał, że ta sama siła powoduje ruch planet po orbitach oraz spadanie jabłka z drzewa.Prawo powszechnej grawitacji • opowiedzieć o odkryciach Kopernika, Keplera i Newtona, • opisać ruchy planet, • podać treść prawa powszechnej grawitacji, • narysować siły oddziaływania grawitacyjnego dwóch kul jednorodnych, • objaśnić wielkości występujące we wzorze F = G mm/r2 • przedstawić główne założenia teoriiPrawo powszechnego ciążenia - wzór Ze względu na silne przyciąganie przez Ziemię obiektów znajdujących się na jej powierzchni, często zapominamy o tym, że każde ciało z naszego otoczenia jest przez nas przyciągane oraz, że my sami jesteśmy również przez nie przyciągani.Prawo powszechnej grawitacji.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Materiały.. Sprawdzenie wiedzy Zadania z pliku "zadania grawitacja", temat 4 Prawo powszechnego ciążenia Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5 OcenianiePrawo grawitacji powszechnej Newtona nie jest prawem w pełni dokładnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt