Interpretacja dyrektora izby skarbowej

Pobierz

Interpretacja indywidualna z dnia 10 listopada 2016 r. 2461-IBPP3.1.SRInterpretacja Indywidualna sygnatura: 2461-IBPP1.4512.2.AW.. Jeszcze do niedawna były wątpliwości, co do możliwości odliczania VAT od wydatków, które związane są z działalnością pozostającą poza zakresem VAT.. Pytania i odpowiedzi.. Zaskarżona decyzja jest błędna, albowiem w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki umożliwiające orzekanie o odpowiedzialności członka zarządu na gruncie art. 116 Ordynacji podatkowej.Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.. W wyrokach z 26 listopada 2009 r. (sygn.. Artykuly i poradniki.. Międzynarodowy Szczyt Cyfrowy ONZ.. Stronie.za nabycie takich udziałów nie może być traktowane jako odpłatne zbycie na gruncie podatku dochodowego.. IPPB3//08-2/MW): wydatki z tytułu zakupu kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, słodyczy oraz usługi.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 02-02-2017 r. - 2461-IBPB-1-.2.ZK z uzasadnieniem.. W swym wniosku wnoszący interpretację wskazał, że jego Prezes Zarządu, stale zamieszkały w Niemczech, a jednocześnie pracownik jego udziałowcy .Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2008 r. (sygn..

Wskazanie ministra może pozbawiać dyrektora izby skarbowej prawa do obrony i skutkować nieważnością postępowania.

nadzorujący Pion Poboru i Egzekucji.. Wojciech Kustra, tel.. Przypominamy o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w.Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Nielegalne leki na warszawskim lotnisku Prawie 17,5 tys. tabletek znajdowało się w bagażach obywateli Polski i Chin.interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/ /15/BG, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że fakt założenia Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w .INTERPRETACJE ORZECZENIA BIBLIOTEKA Terminarz Biblioteka Dokumenty podobne.. Wybierz.. 5.Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9.1.2012 r., IPTPB2/415-632/11-2/AK oraz Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9.1.2012 r., IPTPB2/415-632/11-3/AKSystem Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz innych informacji podatkowych..

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 września 2015 r. - nr IPTPP1/4512-370/15-4/ŻR) 4.

System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. Informacje i zmiany w prawie.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. ITPP3/443-56/11/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy ; UZASADNIENIEW związku z tym to dyrektorzy, a nie minister finansów powinni być wskazywani w skargach na wydane przez nich interpretacje.. Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika.. nadzorujący Pion Orzecznictwa w Zakresie Podatków Pośrednich.. Autor interpretacji.. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT za dostarczenie i odbiór niewłaściwego towaru; Czy można odliczać VAT od wydatków sfinansowanych mikropożyczką ; Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu kampera, który będzie wykorzystywany do podróży .1 Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/ /11-3/MM Data Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku Słowa kluczowe inspekcja pojazdy pomoc drogowa usługi pomocnicze usługi ubezpieczeniowe zakład ubezpieczeniowy zwolnienia przedmiotowe Istota interpretacji Czynności .W dniach 6-10 grudnia 2021 r. w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się 16..

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami UkrainyINTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - rozliczenie urzędówek OIRP w Krakowie przypomina, że jest to interpretacja wydana w indywidualnej sprawie .

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. OrdynacjaDodatkowo ukazały się interpretacje Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej wskazujące, że nie jest zgodne z prawem ryczałtowe obliczanie części wynagrodzenia, które Protest przeciw czystkom w administracji skarbowej.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12.07.2013 r. nr ILPB3/423-544/10/13-S/JG.. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.. Menu treści.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Czy, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisze w tym samym zakresie umowę zlecenia (nie wskazując przy tym, że wykonuje ją w ramachNa stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).Interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.. Wybierz typ dokumentu.. Wybierz.. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania (.).

Wybierz autora interpretacji.Wyszukiwarka - Wyszukiwarka - Ministerstwo Finansów• zasady składania wniosków o wydanie interpretacji - wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

akt II FSK 1016/08) oraz z 11 stycznia 2012 r.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.. Interpretacje podatkowe.. lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 14.04.2021 r. W dniu 16 lutego 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww.. Wyświetlono 35951-35975 spośród 49663Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16-02-2017 r. - 0461-ITPB4.1.KK z uzasadnieniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt