Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 województwa

Pobierz

CKE podała średnie wyniki.. Jak pomorscy uczniowie wypadki na tle kraju?Ósmoklasiści z województwa mazowieckiego na majowych egzaminach z języka polskiego uzyskali średnio 61% możliwych do zdobycia punktów.. Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki - 47 proc., z języka angielskiego - 66 proc., z języka niemieckiego - 49 proc.. Używając filtrów mamy możliwość zauważyć zróżnicowanie wyników z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych między województwami, powiatami i .27/08/2021 Adam Grzegrzółka.. Raport zawiera interaktywną mapę cieplną.58 proc. z j. polskiego, 46 proc. z matematyki i 65 proc. z angielskiego - tak wyglądają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 na Pomorzu.. Gorzej poszła matematyka - tu średni wynik wynosi 47% punktów.Dane aktualizowane w dniu: 13-09-2021.. Z języka polskiego i matematyki średnie dla województwa świętokrzyskiego niewiele różnią się od ubiegłorocznych, dużo lepsze są natomiast z języka angielskiego.Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty - maj 2021 - województwo świętokrzyskie.. Egzamin ósmoklasisty 2021 napisało w maju 357 100 uczniów - w tym około 342 800 rozwiązało egzamin w wersji standardowej, a ok. 14 300 w wersji dostosowanej .Wyniki krajowe egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku.. Rozkłady wyników i parametry statystyczne..

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - powiaty.

W województwie małopolskim do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2021 r., przystąpiło 32 066 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego w 2021 roku - termin główny i poprawkowy, dane na dzień 29 września 2021 - Aktualizacja.. Zdawalność w powiatach z egzaminu maturalnego w 2021 roku - termin główny.Z miast w naszym województwie najlepiej z językiem polskim poradził sobie Lublin, w którym do egzaminu z tego przedmiotu przystąpiło 3110 osób, otrzymując średni wynik 68 procent (tylko o .W bieżącym roku średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów zostały zilustrowane przy pomocy interaktywnych map, które są dostępne.. Skale centylowe (wyniki uczniów)Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu z języka polskiego w 2021 roku, ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia.. Zdawalność w województwie z egzaminu maturalnego w 2021 roku - termin główny.. W całym kraju uczniowie klas ósmych otrzymali średnio 60% punktów z języka polskiego, uczniowie z mazowieckiego wypadli więc trochę lepiej.Średni wynik uzyskany z języka polskiego to 69 proc., z matematyki - 61 proc., z języka angielskiego - 81 proc., a z języka niemieckiego - 81 proc. Do egzaminu przystąpiło ponad 26 000 uczniów.Egzamin ósmoklasisty 2021..

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - szkoły.

Wyniki według lokalizacji szkoły; Egzamin ósmoklasisty 2021.. Średnia wszystkich uczniów w naszym powiecie z trzech przedmiotów to 52,05 procenta - znacznie poniżej średniej województwa - 62 procent.. Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w dniach 18.01.2021 - 21.02.2021.. Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Informacje wstępne o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Egzamin ósmoklasisty 2021.. 59,9 proc. z języka polskiego, 44,6 proc. - z matematyki, 54. proc - z angielskiego, 56,1 proc. - z niemieckiego - to średnie noty egzaminów .Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 - województwo łódzkie: Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 - województwo świętokrzyskie: Karta wyników egzaminu maturalnego dla szkoły - nowa formuła.Egzamin ósmoklasisty - język angielski Strona 8 z 40 Średnie wyniki szkół4 na skali staninowej WYNIKI SZKÓŁ NA SKALI STANINOWEJ Stanin Przedział wyników (w %) 1 15-35 2 36-44 3 45-51 4 52-58 5 59-65 6 66-72 7 73-79 8 80- 9 8 -100 Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych ..

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - gminy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 - zestawienie zbiorcze gminami.. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 25-27 maja 2021 r.Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021.. "Mama dodała mi otuchy, jestem dobrej myśli".. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021, które są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół średnich.. Używając filtrów użytkownik może wybrać rok oraz przedmiot.. Poza tym wyniki testów są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, uczniom zależy więc na jak najwyższych ocenach.Są wyniki.. Uczniowie z naszego województwa zdali język polski średnio na 57,79 proc. (rok temu 56,9 proc.), a matematykę zaledwie na 45,07 proc. (w 2020 r. było jeszcze gorzej, bo 44,06).Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Skale centylowe wyników.. Wyniki w Wieluniu i powiecie GALERIA.. Na początek język polski.. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wypadły testy w podstawówkach w powiecie wieluńskim.. Najniższe średnie wyniki zanotowano w przypadku egzaminu z matematyki, najwyższe w przypadku testu z języka .Wyniki egzaminu ósmoklasisty brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich..

Mapa z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Raport OKE 2.07.2021Do egzaminu ósmoklasisty 2021 w woj. opolskim podeszło ponad 8 tysięcy uczniów.. Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów, tj. od 90 do 100 proc.Jak informuje Echo Dnia, Egzamin Ósmoklasisty 2021 wypadł w powiecie lipskim słabo.. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 - szkoły.Jak podała CKE do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2021 r., przystąpiło 357 060 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, czyli ok. 97 proc. Dla tych uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju przeprowadzono w czerwcu sesję w terminie dodatkowym.Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.. Z języka polskiego uczniowie powiatu lipskiego uzyskali 57 procent, a średnia wojewódzka to 64.Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego - 49 proc., z rosyjskiego - 57 proc., z .Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie z Kujawsko-Pomorskiego z języka polskiego uzyskiwali średnio 57 proc. punktów, średnia z matematyki wyniosła 43 proc., natomiast z języka angielskiego .Podsumowanie Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 2021 1.. Jak wypadli uczniowie z matematyki, polskiego i języków w regionie łódzkim?. Wyniki w zależności od lokalizacji szkoły.. Rozkłady i parametry; Egzamin ósmoklasisty 2021.. CKE informuje, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji Lato 2021 będą dostępne w […]Absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty.. Zadania testowe zostały dostosowane do wytycznych zawartych w Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2 obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021.. na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt