Stopniowanie przymiotników niemiecki nieregularne

Pobierz

to przymiotniki nieregularne, więc najlepiej nauczyć się ich po prostu na pamięć.. W stopniowaniu nieregularnym w procesie stopniowania zmieniamy temat fleksyjny wyrazów (np. dobry przekształca się w lepszy, zły w gorszy, mały w mniejszy, duży w większy), np. Antek jest dużym chłopcem.. Stopień najwyższy - używamy porównania von; Dodajemy końcówkę -sten oraz słówko am przed.W j. niemieckim przymiotnik ulega stopniowaniu, podobnie jak w j. polskim posiada trzy stopnie: • stopie równy - der Positiv • stopie wy szy - der Komparativ • stopie najwy szy - der Superlativ Stopie wy szyCzęść przymiotników stopniowana jest nieregularnie i wówczas mogą być całkiem niepodobne formy do przysłówka w formie podstawowej jak poniżej: Gut → besser →am besten Gern → lieber →am liebstenNieregularne stopniowanie przymiotników (Unregelmäßige Steigerung) Positiv (stopień równy) - Komparativ (stopień wyższy) - Superlativ (stopień najwyższy) gut (dobry) - besser (lepszy) - der/die/das beste (najlepszy / najlepsza / najlepsze)Tłumaczenie zagadnienia stopniowania niemieckich przymiotników i przysłówków chciałbym zacząć od pokazania różnicy pomiędzy tymi dwiema częściami mowy.. Mimo że przymiotniki i przysłówki mają w niemieckim bardzo często identyczne formy (gut może znaczyć zarówno dobrze, jak i dobry/a/e), to zachodzą miedzy nimi znaczące różnice.Przymiotniki w języku niemieckim można tworzyć w stopniach równym, wyższym i najwyższym..

stopniowanie nieregularne.

Stopniowanie tych przymiotników wygląda następująco: dobry - lepszy - najlepszy , zły - gorszy - najgorszy , mały - mniejszy - najmniejszy , duży - większy .Stopniowanie przymiotników umożliwia porównywanie natężenia tej samej cechy.. am interessantesten).Więcej na temat przymiotników w języku niemieckim dowiesz się ze specjalnego samouczka poświęconego temu zagadnieniu, w tym artykule natomiast skupimy się na stopniowaniu przymiotników.. 28 maja 2013 Przymiotniki przymiotniki, stopniowanie przymiotnika.. W stopniu równym używa się spójników takich jak: so.wie (tak.jak), ebenso.wie (tak samo.jak).Rekcja czasowników niemieckich; Niemiecki dla Twojego dziecka; TELC A2 - niemiecki; Niemiecki w biznesie - IT; Niemiecki w podróży; Niemiecki w biznesie - Small talk; Niemiecki w biznesie - HR; Niemiecki w biznesie - obsługa klienta; Niemiecki w biznesie - prezentacje; Stopniowanie przymiotników nieregularnychStopniowanie przymiotników gern, gut, viel.. the most interesting), każdy niemiecki przymiotnik i przysłówek stopniujemy więc według podanych wyżej reguł (interessant ?.

Klasa 4 Klasa 5 Angielski irregular nieregularne.

W języku niemieckim formy stopnia wyższego i najwyższego tworzy się najczęściej przez dodanie właściwej końcówki do przymiotnika w stopniu .nieregularne : gut - besser - am besten = dobry gern - lieber - am liebsten = chętnie viel - mehr - am meisten = dużo regularne: groß - großer -.niektóre przymiotniki takie jak: gut (dobry), hoch (wysoki), nah (blisko), viel (dużo, wiele) stopniują się w sposób nieregularny.. Przymiotniki tworzą formy stopnia równego: ładny, wyższego: ładniejszy i najwyższego: najładniejszy.. Ten rodzaj stopniowania dotyczy wszystkich przymiotników, których tematy fleksyjne zmieniają się w stopniu wyższym i najwyższym.Regularne stopniowanie przymiotników oraz przysłówków odprzymiotnikowych tworzy się następująco: • formy stopnia wyższego tworzymy regularnie, dodając do tematu przymiotnika w stopniu równym przyrostek -szy lub -ejszy (szybszy, ładniejszy, piękniejszy), a do tematu przysłówka w stopniu równym przyrostek -ej (szybciej, ładniej, piękniej).Trzy stopnie przymiotników.. • formy stopnia najwyższego tworzymy, dodając do zmienionego już tematu stopnia .W języku niemieckim nie występuje stopniowanie opisowe, jak to ma miejsce np. w angielskim, kiedy to przymiotnik jest dłuższy (interesting ?. Stopień wyższy Komparativ porównuje dwie osoby, lub rzeczy i pokazuje różnice:Klasa 4 Polski..

Tworzenie stopnia równego przymiotników.

Przymiotniki stopniują się, w trzech stopniach: równym, wyższym i najwyższym.. Używając stopnia równego i porównania:Stopniowanie przymiotników niemiecki.W języku niemieckim wyróżniamy trzy formy stopniowania przymiotnika: Positiv forma podstawowa: stopnień równy mały/klein Komparativ-stopień wyższy mniejszy/kleiner, Superlativ - stopnień najwyższy najmniejszy der/die/das kleinste.. Stopniowaniu ulegają tylko przysłówki odprzymiotnikowe, czyli te odpowiadające na pytanie wie?. Stopniowanie Koło fortuny.. Przymiotnika w stopniu wyższym używamy wówczas, gdy chcemy podkreślić daną cechę przymiotnika lub dokonać porównania, natomiast w stopniu .. 1.STOPNIOWANIE REGULARNE Stopień wyższy przymiotników tworzy się za pomocą .Stopniowanie nieregularne.. gern - chetnie, gut - dobrze, viel - dużo.. czasowniki nieregularne-grupy 2 Sortowanie według grup.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 język niemiecki.. Stopniowanie przymiotników niemieckich polega na dodaniu do nich odpowiedniej końcówki..

wg Nataliaorgana.Stopniowanie przysłówków w języku niemieckim.

Nieregularne stopniowanie przymiotników oraz przysłówków odprzymiotnikowych tworzy się następująco: • formy stopnia wyższego tworzymy zmieniając zupełnie temat: zły -> gorszy, duży -> większy, dobrze -> lepiej, mało -> mniej.. Aby mówić o rodzajach stopniowania przymiotników, należy najpierw zapoznać się z nazwami samych stopni.Wyróżniamy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.Stopień równy to przymiotnik w podstawowej formie.. ).Stopień wyższy i najwyższy - stopniowanie przymiotników Stopień wyższy przymiotnika oznacza większe nasilenie danej cechy, stopień najwyższy - największe nasilenie konkretnej cechy.. Wyróżnia się trzy typy stopniowania: regularne, nieregularne i opisowe.. Każdy przymiotnik ma w tym celu s topień równy, wyższy (Komperativ) oraz najwyższy (Superlativ):Istnieją przymiotniki nieregularne w tym gut (dobry), viel (dużo), czy gern (chętnie).. Jeśli część mowy którą stopniujemy będzie kończyła się na el, er, usuwamy e.. W stopniu równym w języku niemieckim przymiotnik zachowuje swoją pierwotną formę (nie dodaje się żadnych końcówek)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt