Sprawozdanie z pracy szkoły dyrektora

Pobierz

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. W II semestrze r. szkolnego 2013/2014 pracowały 13 oddziały, w których uczyło się 289 uczniów, w tym: - 25 uczniów w oddziale przedszkolnym "O" - 264 uczniów w klasach I-VI.. Sprawozdanie z ostatnich lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły.1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. Szanowni Państwo!. Pod koniec kwietnia powołany przez p. pobierz: podsumowanie pracy (plik pptx)Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - II półrocze roku szkolnego 2019/2020 4 odpowiednich zajęć oraz stwarzać optymalne warunki do pracy z uczniami, prowadzące do ich wszechstronnego rozwoju.. Analiza zachowania w SP nr 1 - 2sem 19-20.. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami we współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.. o N.P .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 Bożena Maria Markiewicz.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2021/22 | 9-12-2021..

Sprawozdanie dyrektora szkoły.

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły - w tym obserwacja zajęć oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻAMija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.. informacje o dziaŁalnoŚci szkoŁy oraz ogÓlne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021.. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z wnioskami.. - nadzór merytoryczny i nadzór nad dokumentacją.SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia: "Sieć dyrektorów powiatu lipnowskiego".. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6500 razy.. Ponadto w rozwoju własnym nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem szkoły uznali, że istnieje potrzeba doskonalenia się w zakresie pedagogiki specjalnej.. Zasięga opinii nauczycieli, uczniów i rodziców na temat pracy szkoły/placówki.. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.- sprawozdanie z pracy i nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2009/2010 i I semestr 2010/2011; - informację o jakości pracy szkoły po zewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2004/2005; - analizę mocnych i słabych stron szkoły z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w latach 2004 .wybranych obszarów pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21..

Sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły 2018-2019.

Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20.. W/w nauczyciel po zakończeniu pracy w naszej placówce nie przedstawił sprawozdania za okres odbytego stażu.Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy.. stażu a nie ocenę cząstkowa.. Opracowała: mgr Beata Kudła - dyrektor szkołySprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. formy pracy z uczniami,-na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, .. organizacja szkoleń w szkole zgodnie z potrzebami w tym- praca z dzieckiem autystycznym modernizacja pokoju nauczycielskiegoPodać podstawę prawną, czyli § 24 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.. Wniosek nauczyciela o niestosowanie .Sprawozdanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im.. 2.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Nadal monitorować ofertę zajęć pozalekcyjnych, dostosowując ją do zainteresowań i potrzeb uczniów.. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego 2017-2018 .. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z realizacji koncepcji rozwoju szkoły w latach 2002 - 2007.Sprawozdanie z pracy szkoły za I semestr r. szk.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego..

1.Sprawozdanie z pracy zespołu koordynującego ds. wyboru patrona szkoły.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.docxData publikacji: 9 lipca 2021 r. Jak co roku do 31 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru na rok szkolny 2020/21 przedstawiono.. 2.Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 7 nauczyciel oraz innowacji.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. za rok szkolny 2014/15 rok W ramach pracy sieci dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli powiatu lipnowskiego pod nazwą "Sieć dyrektorów powiatu lipnowskiego" w roku szkolnym 2014/2015 odbyły się trzy spotkania warsztatowe .Program szkolenia: 1.. Sprawozdanie z I semestru 2015_16.v.. Awans zawodowy.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.) •5..

W grudniu 2017 r. wystąpił z wnioskiem do dyrektora szkoły o opinię dot.

Zadania dyrektora szkoły wynikające z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 1.. W ramach pracy sieci dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli powiatu lipnowskiego pod nazwą "Sieć dyrektorów powiatu lipnowskiego" w 2014 roku odbyły się trzy spotkania warsztatowe członków sieci:Sprawozdanie nauczyciela §4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Dyrektor/Wicedyrektor i jego obowiązki i uprawnienia w procesie głównym - kształcenie.. Zawiera gotowe wzory dokumentów, takie jak: regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora, plany nadzoru pedagogicznego, ankiety .zgodny z obowiązującym prawem.. NadalSprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.. Leona Wójcickiego w Sokolinie z realizacji nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 Plan nadzoru pedagogicznego jest realizowany na bieżąco.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia: "Sieć dyrektorów powiatu lipnowskiego".. Procesy zarządzania - w tym prawo wewnątrzszkolne.. Dyrektor szkoły przedstawił w terminie do dnia 31 sierpniana posiedzeniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru (§24 Rozp.. w dniu 16 lutego 2021 r. Nr protokołu RP: …./2020/2021.. Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Sprawozdanie z WDN 2sem 19-20.. Dyrektora Zespół koordynujący ds. wyboru patrona szkoły w składzie: Ewa Kacprzak - przewodnicząca, Iwona Jaskulska, Cezary Tymkowski i Mariusz Kocięda, stworzył plan pracy nad wyboremW roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania za rok szkolny 2020/2021, a także rekomendacje do wykorzystania w kolejnym roku.Dyrektor kieruje działalnością szkoły/ placówki i reprezentuje ją na zewnątrz X 1.. W I półroczu bieżącego roku szkolnego realizowano wnioski do pracy na rok szkolny 2020/2021.Od 01.09.2017 r. podjął pracę w innej szkole.. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru pedagogicznego, kształcenia i wychowania, organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwa, kadr, płac i finansów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt