Na podstawie tekstu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń wybierz p

Pobierz

P F Planeta Małego Księcia była jedyną, którą znała róża.. P F Zadanie 3.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.. W Małym Księciu zestawiono na zasadzie przeciwieństwa świat dziecka i świat dorosłych.. Zadanie 3.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie.. W zwrotkach drugiej i trzeciej występuje taki sam układ rymów.P F Zadanie 4.. Balladyny Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Kawę dla szlachty goszczącej w domu Sędziego przygotowuje znawczyni sztuki parzenia kawy.. W przytoczonym fragmencie tekstu Mały Książę opowiada o swoich relacjach z różą.. Z wypowiedzi Sędziego wynika, że opanowanie zasad staropolskiej grzeczności nie wymaga wysiłku.. P / FZaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F. z nich jest prawdziwa.. Podczas śniadania w Soplicowie wszyscy goście delektują się tymi samymi potrawami.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. W zdaniu Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje występuje personifikacja.. P F Zadanie 3.. (2 pkt) Poniżej przedstawiono fragment pewnego peptydu, pochodzącego od człowieka, który zo-stał zakwalifikowany do przeszczepu nerki..

P FOceń prawdziwość podanych stwierdzeń.

(0-1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu Mały Książę.. Wpisz w tabeli literę P (prawda) lub F (fałsz).. Dokończ zdanie.Oceń prawdziwość poniższych informacji.. Oceń prawdziwość podanych zdań.. P F Z przytoczonego fragmentu wynika, że opowieść Gerwazego wpłynęła na stosunek Hrabiego do rodziny Sopliców.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. P F Zastosowany w opowiadaniu "Artysta" Sławomira Mrożka zabieg uosobienia służyOceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Andrzeja Markowskiego.. Wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. P FOceń prawdziwość podanych stwierdzeń na podstawie przytoczonego fragmentu .. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. (0-1) Na podstawie przytoczonego fragmentu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. P F W przywołanym tekście zastosowana jest alegoria.. (0-1) Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do przemówienia Włodzimierza Wójcika..

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.

Wypowiedzi Sędziego i Podkomorzego dotyczą dobrego wychowania i bezmyślnego naśladowania obcej mody.. P F Zastosowany w opowiadaniu "Artysta" Sławomira Mrożka zabieg uosobienia służyWybierz i zaznacz tylko jedną odpowiedź.. (0 -1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu Mały Książę.. D. niegrzeczna wypowiedź Tadeusza skierowana do sąsiadki.. P F Dzięki lekturze Pan Tadeusz możemy poznać dawne zwyczaje szlacheckie.. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Analiza znaczenia jednego wyrazu stała się pretekstemNa podstawie fragmentu tekstu Mity greckie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Fragment: Nam strzelać nie kazano zawiera metaforę.. Akcja Pana Tadeusza rozgrywa się w XVIII wieku na Litwie.. P/FNa podstawie przytoczonego fragmentu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Zadanie 3.. Autor nadał głównym postaciom komedii nazwiska uwydatniające ich charakterystyczne cechy.. P Fskarga Podkomorzanek na zachowanie młodzieńców.. Rozwiązania zadań: 4-7, 12, 13, 18, 21 oraz 22 zapisz .. Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan .. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. P F (0-1)P F Zadanie 4..

P F Zadanie 3.Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.

P F Balladyna podjęła działania, by uchronić matkę przed śmiercią.. W Małym Księciu zestawiono na zasadzie prze-ciwieństwa świat dziecka i świat dorosłych.. P / F. Z przytoczonego fragmentu wynika, że opowieść Gerwazego wpłynęła na stosunek Hrabiego do rodziny Sopliców.. W utworze występują cztery postacie.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Zadanie 1.. Skawiński nie zaniedbał swoich obowiązków mimo przeżyć związanych z lekturą.. Każdemu akapitowi przyporządkuj jedno pytanie.. P FNa podstawie: Włodzimierz Wójcik, Laudatio, [w:] Tadeusz Róże-wicz.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Autor przedstawia w tekście jeden z mechanizmów zmian znaczeniowych wyrazów w języku polskim.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe .Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do przytoczonego fragmentu Latarnika.. Kogut, Lis, Dyrektor cyrku, narrator P F W przywołanym tekście zastosowana jest alegoria.. (0-2) Na podstawie podanego fragmentu Reduty Ordona wypisz .Na podstawie tekstu określ, które z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe.. P F Z wypowiedzi Guślarza możemy dowiedzieć się, jaka kara spotkała Widmo po śmierci..

P/FNa podstawie przytoczonego fragmentu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.

Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Małgorzata Smoczyńska w swoim tekście podkreśla, że posiadana pasja kształtuje charakter człowieka.. Najwięcej uczestników turnieju wykonało .Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. - P/FOdpowiedź: B. reakcja Podkomorzego na zachowanie Tadeusza.. Wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku.. Z wypowiedzi Sędziego wynika, że opanowanie zasad staropolskiej grzeczności nie wymaga wysiłku.. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.Na podstawie informacji z diagramu oceń prawdziwość podanych zdań.. 5.Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu Pan Tadeusz.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. .Na podstawie podanego fragmentu ułóż wymienione niżej zdarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym, Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. W utworze występują cztery postacie.. Wybierz P, jeśliNa podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżej wydarzenia .. Z podanych pytań wybierz te, na które odpowiedzi zawarto we wskazanych akapitach tekstu.. (0 - 1) Na podstawie przytoczonego fragmentu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Z wypowiedzi Sędziego wynika, że opanowanie zasad .Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. P F Patriotyzm Skawińskiego został rozbudzony dzięki literaturze podtrzymującejOceń prawdziwość podanych stwierdzeń.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. P FWybierz ją i otocz kółkiem, np. .. Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżej .. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Zadanie 7.. Wybierz P, jeśli stw ierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Małgorzata Smoczyńska zgadza się z obiegowymi opiniami na temat pasji, istniejącymi w naszej kulturze.. 1-15, zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie.. Marian Kisiel, Dariusz Rott, Włodzimierz Wójcik, Katowice 1999.. P F Opinie wyrażone przez Sędziego i Podkomorzego na temat młodzieży są jednakowo krytyczne.. P F Mały Książę przedstawia historię o dojrzewaniuOceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, odwołując się do znajomości całego utworu Zemsta Aleksandra Fredry..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt