Opisz ustrój starożytnych aten i sparty

Pobierz

Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.. W odróżnieniu od innych greckich miast-państw, prawa w Sparcie nigdy nie zostały spisane, a przetrwały dzięki ustnej tradycji przekazywania ich z pokolenia na pokolenie.Oryginalność Sparty Sparta stała się z czasem samowystarczalna pod względem gospodarczym, a jej kontakty ze światem zewnętrznym były bardzo ograniczone.. Grecy nigdy nie utworzyli jednego, wspólnego państwa.. Pierwotnie ustrój społeczny Aten oparty był o strukturę rodową.opisz wyglad starozytnych aten 2009-10-27 18:40:15 Jaki jest ustrój polityczny Sparty i Aten ?. W dużej mierze wynikało to z odmienności w charakterze, mentalności, kulturze, sposobie życia w Sparcie i w Atenach.Ustrój Sparty.. Ozpis proces kształtowania się demokracji ateńskiej.. ; Zarówno w oligarchii jak i demokracji obywatele posiadali określone prawa.Ustrój starożytnych Aten i Sparty Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane.. Oceń funkcjonowanie demokracji ateńskiej .. Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu, czyli połączenia czterech wsi..

Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnych Aten i Sparty.

Obsesją niemalże grupy pełnoprawnych obywateli stała się obawa przed jakąkolwiek zmianą ustroju, która mogłaby podważyć ich dotychczasową władzę.Solon - był to mędrzec oraz poeta - gdy już ustanowił swoje reformy wyjechał z Aten.. W tym wypadku byli to arystokraci, będący najlepiej urodzonymi obywatelami.Ustrój polityczny dwóch najbardziej znanych polis greckich, aten i Sparty, w czasie trwania pierwszych typów wykształconych w Atenach ustrojów posiadał pewne elementy wspólne, które z biegiem czasu w wyniku reform i przemian zaczęły się różnicować, aż stały się zupełnie odmienne.Pierwotnie Ateny miały ustrój oligarchiczny (rządziła arystokracja): - VII w. p.n.e. kodyfikacja prawa przez Drakona (prawo surowe, ale stabilne) - początek VI w. p.n.e. reformy Solona (zniesienie niewoli za długi, co było dużym problemem; podział społeczeństwa na klasy majątkowe różniące się uprawnieniami)Omów kompetencje organów władzy w Sparcie i Atenach.. - Geruzja - rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą).. Kształtowanie się ustroju Sparty należy najprawdopodobniej umieścić w latach (w przybliżeniu) 800 - 600 p.n.e. Sami starożytni historycy nic w właściwie nie wiedzieli o życiu Likurga; nie znali też dokładnie reform, jakie miał on wprowadzić.Opisz ustruj polityczny Sparty 2012-11-15 15:21:48 Z Historii SCHARAKTERYZUJ USTRÓJ POLITYCZNY STAROŻYTNYCH ATEN 2010-01-12 18:22:37 jaki był ustrój sparty ?.

2015-11-15 21:51:48opisz różnice w ustroju politycznym starozytnych Aten i Sparty.

Były one odrębnymi wspólnotami samorządnych gmin.. Najważniejszą grupą byli Spartiaci, czyli pełnoprawni obywatele.. Ateny podobnie jak Sparta również były polis nietypowa dla świata greckiego.. Sparta leżała w południowej części Półwyspu Peloponeskiego w krainie zwanej Lakonią.. Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.. Jego wyjątkowo rozumne panowanie walnie się przyczyniło do rozwoju Aten.Podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty:.. Państwo ateńskie rozrastało się drogą pokojową, wcielając od swojego terytorium inne mniejsze greckie polis.. 2010-12-13 21:27:29Struktura i organizacja społeczeństwa Sparty.. :)) 2009-10-25 12:47:40; Ustrój polityczny Sparty i Aten .Jedyną rzeczą, co do której istnieje zgoda historyków to, to że ustrój polityczny Sparty kształtował się przez około 200 lat (okres pomiędzy 800 i 600r.. Attyka liczy około 2400 km².Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta.. 8.Porównanie ustroju Aten, Sparty i Rzymu.. Rozwój ustroju w wyżej wymienionych państwach przypada na okres od IV do VI w. p.n.e. Na ustrój każdego.Struktura i organizacja społeczeństwa Aten.. UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie ;geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia;etorowie:urzędnicy-5 osób; Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż..

2008-12-14 15:09:48; opisz różnice w ustroju politycznym starozytnych Aten i Sparty.

Scharakteryzuj ustrój Sparty i Aten - czym się różniły od siebie.. Ateny początkowo również miały ustrój monarchiczny, ale koło IX wieku p.n.e. zapanował tu ustrój oligarchiczny i władza .Społeczny ustrój Sparty.. Centralnym ośrodkiem greckiej Attyki stały się Ateny, położone we wschodniej części Grecji.. Sparta położona jest na półwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas.. Była największą polis grecką.. Sparta powstała w centralnym punkcie Lakonii, czyli równiny na terenie Peloponezu.. Po upadku monarchii nastał ustrój oligarchiczny, czyli rządy nielicznej grupy obywateli.. 2008-12-14 15:09:48 Co byś powiedział o takim ustroju politycznym ?. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję .83% Ustrój Aten i Sparty; 77% Ustrój Sparty; 82% Ustrój Aten i Sparty; 85% Który ustrój Aten czy Sparty uważasz za lepszy i dlaczego?. Krainę podzielona pasmami górskimi na kilka izolowanych regionów.. 2010-11-14 19:46:01; jaki ustruj był charakterystyczny dla sparty scharakteryzuj go wyjaśniając wszystkie urzędy?. Niestety wkrótce spory między rodami na nowo rozgorzały i ostatecznie w Atenach, w połowie wieku VI p.n.e. objął rządy tyran Pizystrat.. Czy ustrój Sparty i sposób wychowania można uznać za prototyp państwa .Jaki jest ustrój polityczny Sparty i Aten?. W drugiej połowie wieku VIII rozpoczęła się ekspansja terytorialna.Przydatność 70% Ustrój Sparty i Aten..

2020-12-09 13:32:24; Porównaj ustrój Sparty z demokracja ateńską.

Ustrój Sparty; - Określony przez prawodawcę Likurga (IX/VII w pne) - Na czele państwa 2 królowie (urząd dziedziczny, pełnili funkcje kapłańskie, dowodzili armią).. ; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn .Ateny - system polityczny.. Sparta i Ateny - dwa modele greckich polis Podsumowanie 8 Sparta Ateny Największa z greckich polis.Niezmiernie ciekawym wydaje się porównanie sposobu, w jaki wychowywano młode pokolenie w Sparcie i w Atenach, a podkreślić należy, że stosowano różne metody w tym względzie.. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii .Ustrój polityczny Aten.. Społeczeństwo spartańskie składało się z kilku grup.. Pogranicze Lakonii i .. powstały ustroje totalitarne.. 2010-10-25 20:08:43; Wojownicy której polis byli lepsi Sparty czy Aten?. 3.Ustrój starożytnych Aten i Sparty Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane.. Zajmowały dość duże terytorium jak na państwo - miasto, czyli całą Attykę.. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii .Ateny były, obok Sparty, jednym z najważniejszych miast‑państw starożytnej Grecji.. W ten sposób obywatelami byli wyłącznie mieszkańcy polis spartańskiej, podbitą ludność zamieniono w chłopów - niewolników, czyli tzw. helotów.. 2010-12-07 19:26:38 Ustrój Sparty i Aten - porównanie w tabeli - Ateny Sparta - na początku w Atenach panował ustrój monarchiczny - po z - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Opisz cztery grupy etniczne zamieszkujące Polskę napisz cechy charakterystyczne, skąd pochodzą itp. około 14 godzin temu.. W kształtowaniu się starożytnego świata bardzo ważną rolę spełniły trzy państwa: Ateny i Sparta, będące największymi polis greckimi oraz Rzym.. Aby się nim stać, należało spełnić trzy podstawowe obowiązki: urodzenie, przejście przez agoge i udział w cowieczornych ucztach zwanych syssytiami.. Państwami tego typu były Niemcy Hitlerowskie i Związek Radziecki za rządów Stalina.. Spartanie podbijają całą Lakonię.. - Różnice: Ustrój starożytnych Aten ewoluował od m - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.Niewiele jednak wiemy o tych czasach, kiedy kształtował się ustrój Sparty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt