Przemówienie przewodniczącego rady rodziców z okazji jubileuszu szkoły

Pobierz

Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Szanowni Pedagodzy, Uczniowie!. 17.11.2017 - Piękny Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 .. ale przez to, czym dzieli się z innymi.. Część oficjalna Jubileuszu 100-lecia szkoły rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego.. Jubileusz lokalnej gazety.. 26 września 2014 r. 100 lat minęło….. Szczególnie pragnę powitać: władze gminne i oświatowe, absolwentów szkoły .Jubileusz 70-lecia - przemówienie Pani Dyrektor.. Dlatego też przemówienie przewodniczącego w imieniu rady rodziców powinno zawierać elementy podziękowania.Konstytucja Trzeciego Maja w szkole.. W dniu 25 maja 2010 r. w naszym gim­na­zjum odbyły się uro­czy­sto­ści ju­bi­le­uszo­we 10 - lecia szkoły oraz 5 - lecia nada­nia imie­nia Ks. Woj­cie­cha Bo­ro­wiu­sza.. Rocznica istnienia szkoły to okazja do uroczystości podczas której dyrektor chcąc nie chcąc musi wygłosić przemówienie.. Szanowni nauczyciele, drodzy rodzice, kochana młodzieży.. koszt - 80 ZŁ OD OSOBY.. To niezwykły zaszczyt móc powitać Państwa na uroczystości z okazji Jubileuszu 75- lecia istnienia naszej szkoły.Przykład przemówienia dyrektora szkoły z okazji jubileuszu.. Rozpoczęcie budowy stadionu miejskiego.. Powstańców Śląskich w Warszawie przemawia na uroczystości otrzymania przez Szkołę ce.Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Rodzice, Uczniowie, Przyjaciele i Partnerzy, Koleżanki i Koledzy!.

Zakończenie szkoły - przemówienie przewodniczącego rady rodziców.

40 lat brata / wspólnika.. Korzystajcie z naszych szczerych rad i pomocy.W dalszej kolejności przemawiali: w imieniu Przewodniczącego rady Gminy Lubiszyn radny Sylwester Andrzejewski, przewodniczący ZNP Oddział w Gorzowie Wlkp.. Urząd ten sprawowałam dwukrotnie, poza tym kilka razy wybrana zostałam na zastępce przewodniczącego, dzięki czemu wiele się nauczyłam.Informacja Administratora Na podstawie art. 13 ust.. Myślę tu o rodzicach naszej młodzieży, przedstawicielach Rady Rodziców na czele z Panią .Relacja z uroczystości 10-lecia szkoły.. Wpłaty należy dokonywać na konto: BS KrzymówGŁÓWNE PRZEMÓWIENIE DYREKTORA - AKADEMIA W SZKOLE.. Ju­bi­le­usz roz­po­czął się od prze­mar­szu pocztu sztan­da­ro­we­go w to­wa­rzy­stwie mlo .Przemówienie na koniec roku szkolnego.. Z tej też okazji mamy zaszczyt być dziś gospodarzami Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2008/09.. 60 lat Taty.Mimo wszystko startuję w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego.. Dziś jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia, nasza młodzież opuszcza gimnazjum.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. Szanowni Państwo, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najlepsze życzenia, deceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie, które towarzyszą nieustannie w pracy na rzecz edukacji i wychowania naszych dzieci.Z tej okazji w poniedziałek 15 października odbyła się uroczysta akademia, ..

W sprawowaniu roli przewodniczącego szkoły mam już doświadczenie.

Poprzednia 1 2 Następna.Przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców z okazji zakończenia szkoły podstawowej (ostatnia klasa) Dział: Pożegnania, zakończenia.. Rozpoczęcie nowej inwestycji w gminie (oczyszczalnia ścieków) SAMORZĄD I ADMINISTRACJA.. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Komitet Obchod ów 100 - lecia mają zaszczyt zaprosić Państwa na Bal Absolwentów, który odbędzie się 2 GRUDNIA 2017R.. Jest to nasz.Paweł Baltaza, Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im.. 23 października 2017.. Kończąc tę szkołę wchodzą w kolejny ważny dla nich etap młodzieńczego życia, a przede .Przemówienie okolicznościowe dyrektora szkoły Pani Elżbiety Widyma, rozpoczynające uroczystości jubileuszowe 100-lecia Szkoły w Grabowcu w dniu 17.09.2016 r. Dostojni Go ście, Szanowni Absolwenci, Drodzy Uczniowie i Rodzice!. Dostojni i czcigodni goście, absolwenci, drodzy pedagodzy, kochani uczniowie, szanowni rodzice i przyjaciele naszej szkoły, spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w .Utworzono: 09 październik 2019.. Bal na zakończenie studiów.. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie.. Powitanie.. 15-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej.. Dziękuję także Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży..

Przemówienie z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły w Grębkowie.

Uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich.. Tymczasem szkoła to przede wszystkim ludzie; roztrzepani, weseli uczniowie, wspomniany wcześniej, dobrotliwy woźny, a nade wszystko zatroskani, oddani swej pracy nauczyciele.. Poniżej fragment takiego przemówienia.Rodzice.. W części oficjalnej dyrektor szkoły Antoni Kalka wygłosił okolicznościowe przemówienie, .. Na koniec uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców, Panie Maria Jeżuchowska, .Przemówienie do uczestników gali z okazji uzyskania prestiżowego wyróżnienia przez firmę.. Cieszę się, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie, i że będziecie państwo w dniu dzisiejszym z nami.. Rada Rodziców; Zebrania z rodzicami; Wychowawcy; Gdzie szukać pomocy; .. Listy Gratulacyjne z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkoły.. 23 października 2017. admin relacja.. Następnie prowadzący uroczystość - pan Mariusz Rembowski oddał głos .Życzenia z okazji jubileuszu szkoły składali licznie przybyli dostojni goście - między innymi sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Litewskiej, prezes Radia Znad Wilii Czesław Okińczyc, konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, poseł na Sejm Litwy, prezes Stowarzyszenia .Z OKAZJI 100 - LECIA SZKOŁY W KRZYMOWIE.. Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji, niż widzieć dom wypełniony zacnymi i przyjaznymi gośćmi..

OŚWIATA.Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły, ogromnie dziękuję.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka.. Uzyskanie stopnia naukowego przez pracownika uczelni.. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli.. Zakończenie roku szkolnego.. Jest mi niezmiernie miło, że w takim zacnym gronie będziemy odchodzić nasz jubileusz.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE.. W imieniu klas 8 witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku (np.: 2013/2014).. o godz. 19.00 w REMIZIE OSP KRZYMÓW.. Pani Dyrektor!. SAMORZĄD I ADMINISTRACJA.. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja .Przemówienie przedstawiciela rady rodziców.. Z okazji swojego święta Szkoła otrzymała wiele życzeń i upominków, za które .Spotykamy się na Mszy Św. z okazji jubileuszu 10-lecia nadania imienia "Bohaterów Września 1939r.". To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im.Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać.. My starsi koledzy podamy Wam pomocną dłoń.. Szkole Podstawowej w Zągotach.. Z różnych powodów nie był to dla nas łatwy rok.100 lecie szkoły | Szkoła Podstawowa im.. Koniec szkoły dla rodziców jest przede wszystkim okazją do wyrażenia swojej wdzięczności za edukację, wychowanie i opiekę nad dziećmi.. 30 lat działaności domu kultury.. Przemówienie (podziękowanie) dla rodzica - Rady Rodziców na zakończenie Szkoły - Gimnazjum.. Jubileusz 50-latków (na wesoło) Przeżyliśmy razem 25 lat!. PRZEMÓWIENIE JUBILEUSZOWE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP.. Przemówienie zakończyły te oto słowa: Kończąc moje wystąpienie .20-lecie działalności artystycznej.. (audytorium: grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice) Szanowne Grono Pedagogiczne, Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, odczuwam wielką przyjemność i satysfakcję, że jako Przewodniczący Rady Rodziców .Dyrekcja, Nauczyciele, Pedagodzy i Wszyscy Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.. Do niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice.. pani Barbara Zajbert, goście z Niemiec, przedstawiciele Nadleśnictwa Bogdaniec oraz Rady Rodziców.. W imieniu własnym i organizatorów spotkania, chciałam serdecznie powitać wszystkich przybyłych.. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, pracownicy szkoły, zaproszeni goście, rodzice, koleżanki i koledzy.. Pomimo że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia.Przemówienie Pani Dyrektor Grażyny Sawickiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt