Wnioski do zajęć wyrównawczych z języka polskiego

Pobierz

Zrealizowano 63/96 godzin.. Uczniowie mogą także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy.Teczka z kartami pracy przeznaczona do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego przez okres 12 miesięcy.. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.- dzieci wykonują z kolorowych gazet papierowe kule, wymieniają rzeczowniki zakończone na "ów".. Jednak nadal utrzymują się problemy z techniką i tempem czytania.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego..

Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w każdej z VI klas.

Za poprawną odpowiedź wrzucają kulkę do pojemnika i przeliczają zdobyte punkty.. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego: • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od IX do XI 2013 Aleksandra Brzozowska od XII 2013 do VI 2014 Joanna Dylewska)Przykładowe scenariusze zajęć i karty pracy znajdują się w dokumentacji.. Plan pracy koła wyrównawczego z j ęzyka polskiego dla klas III Koło wyrównawcze zostało utworzone z myślą o tych uczniach klasy III, którzy mają trudności z opanowaniem treści programowych.. Dlatego z myślą o tych uczniach, został opracowany program zajęć wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy z zakresu .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .zajĘcia wyrÓwnawcze z jĘzyka polskiego przez admin · 21 stycznia 2014 W ramach projektu "Szkoła Równych Szans -IV edycja" realizowane są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, przeznaczone dla uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów kl Author: None Last modified by: WOM Gorzów Wlkp..

W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla najsłabszych uczniów.

Grupa liczy 10 osób.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .PROGRAM ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Nabycie umiejętności czytania i pisania jest jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w życiu społecznym.Program zajęć wyrównawczych z części humanistycznej .. z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego i historii.. Z podanych wyrazów uczniowie wybierają trzy i układają z nimi zdania.. Efekty .. Projekt "Równa szanse - lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.. Created Date: 12/11/2008 8:24:00 AM Other titles: Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych..

Dodatkową naukę języka polskiego organizuje gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Zdecydowaną poprawę zauważa się także w technice pisania.. W wyniku analizy testów diagnozujących uczestników zajęć wyrównawczych dostrzega się dużą poprawę w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania zdań, ortografii.. Założenia programowe.Cele główne zajęć: • pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, • nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie, • wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i .Wnioski dotyczące dalszego prowadzenia zajęć.. Domów, ptaków, samochodów, długopisów, lodów, cukierków 8.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. 3.Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.samym lepsze przygotowanie do sprawdzianu klas VI.. Założenia pracy z uczniami o obniżonych możliwościach psychofizycznych.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.

Codzienny trening minimum 10-15 minut.. Z JĘZYKA POLSKIEGO.. Wnioski do dalszej pracy:stwierdziłam, że należy zorganizować dla tych uczniów pomoc z języka polskiego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których będą mogli wyrównać poziom umiejętności polonistycznych.. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. WNIOSKI KOŃCOWE: 1.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. Wnioski dotyczące dalszego prowadzenia zajęć.Największym sukcesem uczniów po zakończeniu zajęć korekcyjno - wyrównawczych powinno być usprawnienie funkcji psychomotorycznych oraz opanowanie umiejętności z języka polskiego w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie zawodowe.Łączny wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia .Organizowanie zajęć wyrównawczych, logopedycznych Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności dziecka Po analizie sprawdzianów kompetencji z każdego pionu klas I, II i III zostały opracowane wnioski do dalszej pracy.. PROWADZONYCH W KLASACH VI.. Przyczyny owych trudności bywają zwykle róŜne: słabe zdolności, lekcewaŜący stosunek do obowiązków szkolnych, bądź niska samoocena.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuramach zajęć dodatkowych: korekcyjno -kompensacyjnych i dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego dla kl. IV-VIII ćwiczymy systematycznie czytanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt