Rzeźbotwórcza działalność wiatru zadania

Pobierz

Przebieg i rozmiary erozji rzecznej zależą od: prędkości płynięcia wody, a ta zależy od masy wody i spadku koryta;6.. W ten sposób ów materiał żłobi w skałach zadziwiające formy (kształtem przypominają grzyba).Rzeźbotwórcza działalność.. Rzeźbotwórcza działalność lodowców, lądolodów i wód fluwioglacjalnych.. rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów.Rzeźbotwórcza działalność wiatru jest szczególnie intensywna na terenach.. rozwiń.. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy DZIAŁALNOŚCIĄ EOLICZNĄ.1.. Wielkie formy ukształtowania powierzchni lądówRZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU.. Wiatr może przenosić i toczyć małe okruchy skalne i mineralne, jeśli tworzą one luźne skupiska.Działalność niszcząca rzeki polega na: pogłębianiu koryta rzecznego, czyli erozji wgłębnej i dennej, wydłużaniu koryta poprzez cofanie się źródła, czyli erozji wstecznej, poszerzaniu koryta, czyli erozji bocznej.. Występowanie wydm związane jest nie tylko z warunkami klimatycznymi, lecz również z brakiemZADANIA: •Termin przesyłania zadań jest do 29.04 •Zadanie 1: Wyjaśnij dlaczego lądolody, w odróżnieniu od lodowców górskich nie tworzą moren bocznych?- odpowiedź na to pytanie znajduje się w podręczniku (strony 238-244) •Cała strona 117 w zeszycie ćwiczeń.. Deflacja, czyli wywiewanie materiałumineralnego i następnieprzenoszenie go w inne miejsce..

Rzeźbotwórcza działalność wiatru .

wietrzenie skał.. Niosąc natomiast okruchy skalne, działa niszcząco i budująco.. Procesy będące wynikiem rzeźbotwórczej działalności wody z topniejącego lądolodu.1.. Niszcząca i budująca działalność wiatru .. Polub to zadanie.. B. zachodzi na płytę eurazjatycką.. Działalność rzeźbotwórcza wód morskich obejmuje przede wszystkim wybrzeże - pas graniczny lądu i morza.. Tylko wyjątkowo silny wiatr jest w stanie oderwać drobne fragmenty kruchych skał.Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru.. Działalność rzeźbotwórcza wód płynących (rzek).. Zaznacz w kaŽdym wierszu tabeli poprawne dokoóczenie zdania.. Na zdjęciu satelitarnym zostało przedstawione położenie Rowu Kurylsko-Kamczackiego.. Wiatr najsilniej rzeŽbi pod*oŽe skalne na obszarach PodtoŽe zbudowane z grubszego materiatu skalnego pozosta\ego po wywianiu materiatu drobniejszego to Akumulacyjna dzialnoéé wiatru nasila sip podczas6.6 Rzeźbotwórcza działalność wiatru - YouTube.Rzeźbotwórcza działalność wiatru.. Wynikiem budującej działalności wiatru są: wydmy - wzniesienia piaszczyste na pustyniach i wybrzeżach morskich; przybierają one zazwyczaj kształty barchanów, wydm parabolicznych, wydm podłużnych iRZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU - DZIAŁALNOŚĆ EOLICZNA Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi..

Rzeźbotwórcza działalność wiatru.

zjawiska krasowe.. Procesy eoliczne Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi.. Rów Kurylsko-Kamczacki jest położony w strefieRzeźbotwórcza działalność wiatru nazywana jest procesami eolicznymi.. Erozja wietrzna działa najsilniej u podstawy formy lub na jej środku, gdzie niesionego przez wiatr materiału jest najwięcej i jest on największy.. Katarzyna.. Zaznacz w każdym wierszu tabeli poprawne dokończenie zdania.. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną.RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU.. Procesy fluwioglacjalne.. procesy denudacji, grawitacyjne ruchy masowe.. Dzisiejsza Twoja praca polega na tym, że musisz zapoznać się z materiałem w epodreczniku: Następnie wykonać zadania, które są zamieszczone w epodręczniku w celuDziałalność rzeźbotwórcza wiatru.. Wynik pracy wiatru zależy od stosunku pomiędzy jego siłą a odpornością powierzchni, na którą oddziałuje.. Działalność niszcząca wiatru Niszczącadziałalnośćwiatru odbywa sięna dwa sposoby.. Działalność wiatru to działalność eoliczna..

Rzeźbotwórcza działalność mórz.

Deflacji podlegająjedynie luźneokruchy skalne o rozmiarach odpowiednich do siływiatru w danymVII Rzeźbotwórcza działalność wiatru.. Na obszarze przedstawionym na mapie płyta pacyficzna A. podsuwa się pod płytę eurazjatycką.. Rzeźbotwórcza działalność wiatru.. Nazwa ta nawiązuje do greckiego boga wiatru - Eola.Akumulacyjna (budująca) działalność wiatru Wiatry osadzają przenoszony materiał skalny, tworząc z niego różne formy akumulacyjne.. zimnych -lodowce.. If playback doesn't begin shortly, try .Sam wiatr uderzając o skałę, nie wywołuje żadnego skutku.. suchych - pustynia.. wydmy paraboliczne.. Już nawet bardzo słabe wiatry mogą porywać drobny pył, silniejsze przenoszą pył w powietrzu i są w stanie poruszać ziarna piasku.. Kliknij by dowiedzieć się więcej.. Działalność wiatru może być trojakiego rodzaju : • Niszcząca - polegająca na wywiewaniu (deflacja) albo .Kolejny materiał przeznaczony w szczególności dla maturzystów.. rzeźbotwórcza działalność wód płynących i opadowych.. Obszarami, na których wiatr jest głównym czynnikiem rzeźbotwórczym są pustynie i półpustynie.. Wiatr może przejawiać działalność niszczącą, transportującą i budującą.. Polega ona na erozji, pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Zadanie 2. zwiń.. górskich .. gdzie wiatr wieje przeważnie z jednego kierunku to..

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących.

Kliknij by dowiedzieć się więcej.. Procesy fluwialne.. Niszcząca siła wiatru polega na wywiewaniu drobnego materiału zwietrzelinowego lub na szlifowaniu powierzchni skał przez piasek niesiony wiatrem.. Podobnie jak pozostałe procesy rzeźbotwórcze, także wiatr dokonuje erozji, transportu i akumulacji materiału, przy czym jest on zwykle drobny i lekki, ze względu na małą siłę nośną wiatru (nie licząc wiatrów ekstremalnych).. wilgotnych.. Poniżej znajduje się maksymalnie skompresowana dawka wiedzy w postaci tabelki skupiającej się na trzech elementach: nazwie formy terenu, czynniku .Unoszony wiatrem piasek i drobne odłamki skalne uderzają w napotykane przeszkody.. Jeżeli jednak ziarna pyłu, bądź piasku są wilgotne wiatr nie może ich już oderwać.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Działalność rzeźbotwórczą wiatru nazywamy procesami eolicznymi.. rzeźbotwórcza działalność wiatru 2. rzeźbotwórcza działalność wód płynących 3. rzeźbotwórcza fal morskich 4. rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich Zadanie 3.. Efekty działalności .Imię i nazwisko prowadzącego:Barbara Majerska Data: 09.01.2007 Klasa: I LO Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność wiatru CELE LEKCJI: Uczeń zna: - pojęcia: erozja eoliczna (korazja), deflacja, akumulacja, erg, serir, hamada, pokrywy lessowe, grzyb skalny; - podział działalności wiatru na niszczącą, transportującą i budującą; - rodzaje wydm - rodzaje pustyń Uczeń rozumie .. Granice wybrzeża w części nadwodnej i podwodnej są wyznaczone przez zasięg oddziaływania fal, prądów i pływów, które modelują pierwotną rzeźbę brzegu morskiego.. Aby te procesy mogły zachodzić, muszą jednak wystąpić równocześnie następujące warunki: musi wiać wystarczająco silny wiatr; skały w podłożu muszą być silnie rozdrobnione; podłoże nie może być mokre;Wynikiem budującej działalności wiatru są: -wydmy - wzniesienia piaszczyste na pustyniach i wybrzeżach morskich; przybierają one zazwyczaj kształty barchanów, wydm parabolicznych, wydm podłużnych i poprzecznych -draa - długie wały, powstałe prawdopodobnie z połączenia wydm piaszczystych przez wiatry operujące na przedpolach lądolodów - pokrywy lessowe - powstają na skutek akumulacji pyłów przenoszonych przez wiatr na znaczne odległości -zmarszczki eoliczne (ripple .Rzeábotwórcza dziaåalnošé wiatru Zadanie 1. rzeźbotwórcza działalność wiatru.. Na maturze bardzo często pojawiają się pytania dotyczące form rzeźby a część z nich polega (znacznie upraszczając) na uzupełnianiu brakujących informacji.. Działalność wiatru dzieli się na procesy niszczenia, przenoszenia i osadzania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt