Wpisz brakujące liczebniki liczba

Pobierz

Klasa 5 Angielski.. Dopisz wyrazy według wzoru.Wyrazy z ą i ę. Dopisz według wzoru.. Exercise 2 / Ćwiczenie 2.. Liczebniki główne i porządkowe Sortowanie według grup.. Przeczytaj wyrazy.. Występuje w połączeniu z rzeczownikiem.. Nazwij typ liczebników ( główny, zbiorowy, porządkowy )Zestawy można wymieszać.. Liczba kresek odpowiada liczbie liter eins ,_ _ _ _, drei, _ _ _ _ ,funf, _ _ _ _ _ , sieben , _ _ _ _, neun, zehn, _ _ _, zwolf, _ _ _ _ _ _ _ _, vierzehn, _ _ _ _ _ _ _ _, sechzehn, _ _ _ _ _ _ _ _ , achtzehn, _ _ _ _ _ _ _ _. Liczebniki główne i porządkowe Labirynt.. Liczebniki główne i porządkowe Sortowanie według grup.. oraz z rzeczownikiem dzieci (np.3.. 56 .Liczebniki: tysiąc, miliard, milion odmieniają się przez przypadki i liczby, jeden przez przypadki, liczby i rodzaje.Liczebniki zbiorowe, podobnie jak liczebniki główne, wskazują na liczbę osób, zwierząt czy przedmiotów.. spoglądały ----- .. Dopisz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków oraz nazwij rodzaj stopniowania.. 1. lubić - 2. osoba liczby mnogiej, czas teraźniejszy 2. iść - 3. osoba liczby pojedynczej, czas przeszły 3. słuchać - 1. osoba liczby mnogiej, czas teraźniejszy 4. mówić - 2. osoba liczby pojedynczej, czas teraźniejszy 5.Dokończ wykres.. Odpowiadają na pytania: Ile?. Na pewno sobie świetnie poradzisz:) 1. ja płynęłam ja płynąłem my płynęliśmy my płynęłyśmy ja zasnęłam.W zako czeniach czasowników -u ę, -uje, -u ą piszemy zawsze u. Dopisz brakujące wyrazy i czasowniki kończące .Liczba wyników dla zapytania 'liczebniki główne porządkowe': 1454..

Wpisz brakujące liczebnik.

Liczebniki główne 1-1000 Połącz w pary.. stopień wyższy.. Pojawia się ona także w zapisie liczbowym.. Po gimnazjumLiczebniki (dziesiątki) od 10 do 100: - przepisz liczby słownie, - wpisz odpowiednią liczbę, - wpisz brakujące litery, - podpisz liczby słownie, - połącz liczby z wyrazami, - policz i połącz z odpowiednią liczbą, - krzyżówka, - gra DOMINO do wycięcia.. Dopasuj przykłady do odpowiednich rodzajów liczebników.. Pomaganie innym pozwala Ci zrozumieć więcej.. Który z kolei?. Przeczytaj wyrazy.. Dzieli dzielą karty po równo między siebie.. stopień równy.. Zapisz w zeszycie co najmniej pięć rzeczowników nazywających osoby, przed-mioty, zwierzęta, rośliny widoczne na obrazku.. Na torcie były .3 świeczki.. Wpisz usłyszane liczby: 2 - two.. wg Ukczyzewska.Liczebniki tysiąc, milion, miliard itp. zawsze łączą się z rzeczownikiem w formie dopełniacza, np.: tysiąc uczniów, tysiące uczniów, tysiącowi uczniów itd d) Po liczebnikach głównych od pięciu w górę i zbiorowych orzeczenie występuje w liczbie pojedynczej, a ponadto w czasie przeszłym i przyszłym - w rodzaju nijakim pięć koleżanek uczy się w świetlicy, pięć koleżanek uczyło się w świetlicy, dwoje drzwi stało otworem.Ćwiczenia - liczebniki 1. wg Anmaszu.. DODATKOWO: - GRA PLANSZOWA, przy której ćwiczymy wszystkie poznane liczebniki, - spis liczebników, który może posłużyć jako mini-ściąga,Jest to rodzaj liczebnika, za pomocą którego możemy wskazać liczbę pojęć, zjawisk, rzeczy czy osób..

Wpisz słownie liczebniki.

c) po co?, dlaczego?, co?, komu?Liczebniki porządkowe od 4 do 19 w języku angielskim .. Dopisz w zeszycie do każdego rzeczownika z ćwiczenia 1. odpowiednią liczbę wyrażo - ną słowami.. Zobacz, jak społeczność Brainly napędzana jest energią bystrzaków.Jakich wyrazów używasz, żeby określić ilość lub kolejność?. rower, słodki, pięć, zaśpiewali, szybko, poszedł, las,4 Wpisz w puste pola krzyżówki czasowniki we wskazanej formie.. Na znak odkrywają po jednej karcie ze swoich stosików i porównują, kto ma większą liczbę/wynik.. Wpisz je w odpowiednie rubryki tabelki.. Rodzaje liczebników: wiele, czworo, kilkadziesiąt, trzydzieścioro, siedem, dziewiętnasty, dwadzieścia, trzeci, pół, półtora.. Podkreśl zakończenia.. (0 - 6 punktów)Liczebniki oznaczają liczbę, ilość lub kolejność.. rower, słodki, pięć, zaśpiewali, szybko, poszedł, las, przygoda,Do podanych rzeczowników dopisz dowolne, określające je przymiotniki lub do przymiotników dopisz rzeczowniki w odpowiedniej formie i liczbie.. Proszę czekać.Dopasuj .. A oto zadania do wykonania dla Ciebie.. Klasa 5 Polski.. Wpisz je w odpowiednie rubryki tabelki.. wg Mica631217.Napisz słownie poniższe liczby: 23 - twenty-three.. b) gdzie?, jak?, kiedy?. Gimnazjum..

Kładą je liczbami do dołu.

Liczebnik1.Odmień czasowniki przez osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb, strony.. A oto zadania do wykonania dla Ciebie.. Który z kolei?. Poza kilkoma niewielkimi zmianami w pisowni, liczebniki porządkowe od 4 do 19 tworzone są przez dodanie końcówki -th.. Powinniśmy ich używać zamiast liczebników głównych, gdy łączą się z: Rzeczownikami rodzaju nijakiego oznaczającymi istoty młode, których nazwa kończy się na -ę, np. pięcioro kociąt, troje cieląt, czworo prosiąt.Zapisz liczebniki z rzeczownikami słownie: 2 человек.. Question from @Psmuniewski - Gimnazjum - Język rosyjskiDopisz brakujące wyrazy w liczbie pojedynczej i mnogiej.. 5th - the fifth - zwróć uwagę na zmianę "v" na "f" w pisowni!. 6th - the sixthLiczebniki i ich odmiana Liczebniki zbiorowe .. Liczebniki zbiorowe odmieniają się tylko przez przypadki i łączą się: z rzeczownikami występującymi wyłącznie w formach liczby mnogiej (np. dwoje sań, dwoje skrzypiec), z rzeczownikami nazywającymi istoty niedorosłe, zakończonymi na -ę w mianowniku lp.. Odpowiadają na pytania: Ile?. Proszę wpisać słowami odpowiednie formy liczebników.. Tutaj jest już łatwiej.. Drukujemy i laminujemy odpowiednią liczbę zestawów - najlepiej 2 na parę..

... Zapisz liczebniki porządkowe Brakujące słowo.

5 Liczebnik 94 5.. Przysłówek odpowiada na wszystkie pytania z zestawu: a) ile?, gdzie?, po co?, jaką?. Na pewno sobie świetnie poradzisz:) 1. Osoba ta zabiera parę kart i odkłada na bok.Liczebniki oznaczają liczbę, ilość lub kolejność..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt