Zwierzęta egzotyczne cele przedszkole

Pobierz

doskonalenie sprawności manualnych.. rozwijanie mowy i myślenia podczas wypowiedzi własnych.. Cele operacyjne - dziecko: zna zwierzęta egzotyczne i ich miejsce zamieszkania, potrafi zilustrować piosenkę ruchem,Zadaniem dzieci jest wybranie zwierząt egzotycznych spośród innych.. Cele szczegółowe - podczas zabawy dziecko:Zwierzęta Egzotyczne - 04 Października - Światowy Dzień Zwierząt.. Cele operacyjne: Dziecko: potrafi wykonać poleceniaCele operacyjne: Dziecko: - rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach, - słucha z uwagą czytanego tekstu, - odpowiada na pytania dotyczące wiersza, - dzieli nazwy zwierząt na sylaby, - naśladuje odgłosy zwierząt, - rozwiązuje zagadki dotyczące zwierząt, - umieszcza na planszy obrazki zwierząt zgodnie z podanym kodem,Temat: "Zwierzyniec" - podróż do krainy zagadek o zwierzętach egzotycznych Cele ogólne: utrwalenie wiadomości nt. zwierząt egzotycznych, poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych, rozwijanie wyobraźni, aktywizowanie myślenia dzieci na podstawie zagadek,Cele operacyjne- dziecko: - dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, - koncentruje się na zadaniach.. W tym wpisie znajdziesz linki, dzięki którym stworzysz kompletne, ciekawe zajęcia dla przedszkolaków o tematyce związanej ze zwierzętami z różnych stron świata.. Nasz przyjaciel słoń 5..

- przelicza zwierzęta.

Cele: zapoznanie dzieci z nowymi pojęciami: "safari" i "sawanna", utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt występujących w Afryce,W tym tygodniu realizujemy temat: ""Idziemy do zoo " czyli poznajemy zwierzęta egzotyczne.. Cele: • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy, • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie, • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,CELE KSZTAŁCENIA: - rozbudzenie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi, - doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5, posiłkując się liczeniem na palcach, - doskonalenie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych podczas opisywania wyglądu zwierząt egzotycznych,Temat: Znamy różne zwierzęta egzotyczne.. - orientuje się w przestrzeni.. Wymyśliła, żeby przedszkolaki naśladowały zwierzęta.. Każde dziecko, para lub grupa otrzymuje plansze z obrazkami związanymi z omawianym tematem, np. zwierzęta oraz odpowiednią ilość karteczek bez obrazków.Cele ogólne: rozwijanie słownika czynnego dzieci .. sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału .1..

- potrafi nazwać domowe zwierzęta.

( sprawdzenie wiadomości przyrodniczych).. 2 3 N .. "Poznajemy zwierzęta egzotyczne" Cele ogólne: zachęcenie do swobodnych wypowiedzi na temat filmu wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych rozwijanie mowy powiązanej w czasieZADANIE :,,Małe i duże zwierzaki kochają przedszkolaki".. •Poznanie kontynentu Afryki.. Cel ogólny: •Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych żyjących na sawannie.. Każde dziecko po wybraniu przez siebie zdjęcia ze zwierzęciem dzieli jego nazwę na sylaby i podaje liczbę sylab w wyrazie.. - rozwija swobodną ekspresję ruchową.. kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.. Słoń Trąbalski.. Rozwijanie aktywności twórczej.. - bezpiecznie porusza się podczas zabawy.Blok tematyczny Tematy Cele Zwierzęta egzotyczne 1.. - wykazuje zainteresowanie pogłębianiem wiedzy przyrodniczej.. Kolorowa Papuga.. Oczywiście, dzieci dobrze wiedziały, że chodzi o lwa.. - rysuje po kropkach, koloruje, wycina, układa i klei.Cele zajęć, dziecko: -wyodrębnia głoski na początku i na końcu wyrazów..

Dzieci wybierają zwierzęta egzotyczne spośród innych.

- podział nazw zwierząt na sylaby, liczenie sylab ( sprawdzenie analizy słuchowej).. Zebranych gości w obecności przedszkolaków powitała pani dyrektor, Wiesława Mięsok i po części oficjalnej, przecięciu wstęgi oraz poświęceniu nowych pomieszczeń zaprosiła na występ .przedszkole i szkoła podstawowa.. 3. Wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania.. CELE WYCHOWAWCZE: 1.. -poznaje cechy charakterystyczne środowiska-dżungli.. A kiedy zoo było już gotowe i zamieszkało w nim oprócz słoni, lwów i żmij jeszcze mnóstwo innych zwierząt, pani zaproponowała wesołą zabawę.. Na zakończenie można poprosić, aby dzieci podzieliły pozostałe obrazki na grupy zwierząt domowych, leśnych i hodowlanych oraz dopasowały do każdej grupy kartonik z ilością kropek odpowiadającą liczbie sylab.Cele ogólne: - utrwalenie nazw, wyglądu i zachowań niektórych zwierząt egzotycznych, - rozwijanie koncentracji uwagi, Cele operacyjne: Dziecko: - podaje nazwy zwierząt występujących w opowiadaniu, - przedstawia ruchem, gestem, mimiką i głosem (naśladuje głosy zwierząt) zwierzątka z obrazka, - prezentuje aktywną postawę podczas .Cele ogólne: rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania się i uważnego słuchania.. REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: IV 2, 5.. Cele: - rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, - segreguje elementy wg podanego kryterium, - potrafi ruchem naśladować sposób poruszania się wybranych zwierząt, - odgaduje zagadki o zwierzętach..

Zwierzęta żyją tylko raz 2. o wiemy o zwierzętach?

- orientuje się w schemacie ciała.. rozwijanie twórczej aktywności dziecka.. Grupa przedszkolna - 5 latki CEL GŁÓWNY: Umiejętność podziału zwierząt na krajowe i egzotyczne.. Rozwijanie wyobraźni.. 3.Konspekt - zwierzęta egzotyczne.odt bozenaom / Dokumenty / scenariusze zajęć 3-4 latli / Konspekt - zwierzęta egzotyczne.odt Download: Konspekt - zwierzęta egzotyczne.odtCel: rozwijanie rozumienia słów w języku angielskim Niezależnie od tego jaki temat omawiamy - ta zabawa to doskonała propozycja do utrwalania poznawanych słów.. Temat: "AFRYKAŃSKIE SAFARI" - zabawa dydaktyczna.. •Utrwalenie nazwy kontynentu na którym mieszkamy - Europa oraz nazwę kraju -Polska.. "Przedszkole tu wszystko się zaczyna" - pod tym hasłem, 13.10.2021 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowej części naszego przedszkola.. - odnajduje cień wybranego zwierzęcia.. 16 września, 2019.. Małpa w kąpieli.. GRUPA: 5 -latki CEL GŁÓWNY: Rozwijanie mowy dziecka poprzez wypowiedzi w oparciu o opowiadanie, kształcenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, wyobraźni i umiejętności logicznego myślenia, a także znajomości niektórych zwierząt egzotycznych.Cele główne: wzbogacenie wiadomości o zwierzętach egzotycznych, wzbogacanie słownictwa z języka angielskiego, kształtowanie wrażliwości muzycznej na różne rodzaje muzyki.. Kształtowanie postawy proekologicznej w stosunku do świata roślin i zwierząt.. 2. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków zwierząt, opisywanie charakterystycznej budowy ich ciała, zaciekawienie sposobem ich życia.. Scenariusz zajęć dla dzieci 5 - letnich TEMAT ZAJĘĆ: "Znamy różne zwierzęta egzotyczne".. 4.Cel ogólny: - Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych; - Zwrócenie uwagi na warunki życia zwierząt mieszkających w zoo; - Doskonalenie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi słownych; - Rozwijanie mowy i myślenia; - Wszechstronne stymulowanie dziecka poprzez wrażenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe; - Rozwijanie kompetencji matematycznych; - Kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach.Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej i muzycznej oraz z zakresu wspomagania rozwoju społecznego Temat: "Poznajemy niezwykły świat zwierząt egzotycznych" Grupa 5,6 latki Prowadząca: Ewelina Krasińska Cel główny: - poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt, - rozwijanie zainteresowań badawczych, Cele szczegółowe: - rozpoznaje i nazywa uczucia bohaterów opowiadania, - rozumie, czym jest szacunek do siebie i innych, - rozwiązuje zagadki o zwierzętach egzotycznych .TEMAT: "Przedszkolne safari" - rozmowa inspirowana opowiadaniem Ewy Stadtmüller.. Zawarte są tu odnośniki do opowiadań, wierszyków, piosenek, zabaw matematycznych, logicznych, ruchowych, .rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, podaje słowa, które rymują się z wybranymi nazwami zwierząt, dzieli na sylaby nazwy zwierząt, które wyrzuciło na kostce, a także przelicza sylaby i podaje ich liczbę, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową,Cele ogólne: • Wzbogacenie wiadomości o zwierzętach egzotycznych • Rozwijanie wyobraźni plastycznej przez wykonanie elementu stroju • Wykorzystanie w zabawie efektów akustycznych powstających przy ruchu własnego ciała: tupanie, klaskanie, pstrykanie itp.Blok tematyczny: POZNAJEMY ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE.. Nasze zoo uczestniczenie w radości dziecięcego świata; kształtowanie zdolności manualnych.. Oglądanie prezentacji o zwierzętach egzotycznych.TEMAT ZAJĘCIA: "Zwiedzamy ZOO.".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt