Wymagania edukacyjne klasa 1

Pobierz

Edukacja polonistyczna: a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,Edukacja.. Henryka Brodatego w Złotoryi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 1 Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃklasy 1-3 - podstawa programowa.. Od września obowiązują nowe szczegółowe wymagania, które znajdziecie Państwo poniżej.. Biblioteka; Świetlica; Spółdzielnia Uczniowska; ZHP; SportKlasy I - wymagania edukacyjne Pobierz plik.. • Wykonuje proste polecenia.. Ważna jest również znajomość zasad ruchu drogowego.Wymagania edukacyjne, klasa 1 - To się czyta!. Wymagania stawiane przed uczniem dzielimy na trzy grupy:wymagania_edukacyjne_matematyka_klasa_4.pdf Mat_SP_4_8_Matematyka_Przedmiotowy_system_oceniania_kl_5.pdf Mat_SP_4_8_Matematyka_Przedmiotowy_system_oceniania_kl_6.pdf1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w "Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz realizowany przez nauczyciela "Program nauczania"..

Wymagania edukacyjne.

Kryteria__oceny_sprawdzianow_mlodsze.pdf.. klasa 2 - wymagania edukacyjne klasa 3 - wymagania programowe matematyka klasa 4. matematyka klasa 5. matematyka klasa 6. matematyka klasa 7. matematyka klasa 8. matematyka - dostosowanie do potrzeb edukacyjnych fizyka - klasa 7. fizyka - klasa 8 muzyka klasa 4. muzyka klasa 5. muzyka klasa 6. muzyka klasa 7Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy 1: Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy I: Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy : Przewidywane osiągnięcia ucznia na zakończenie klasy II: Wymagania edukacyjne i ocenianie na koniec klasy 3: Wymagania edukacyjne i ocenianie na koniec klasy IIIEdukacja wczesnoszkolna - klasa 1.. UWAGA ZMIANA WYMAGAŃ EDUKACYNYCH.. Wymagania_programowe_klasa_2.pdf.1 Matematyka.. jęz.angielski kl. 1-3 - wymagania.. Edukacja wczesnoszkolna - wymagania edukacyjne - klasa 3.. Uczeń: 1) słucha z uwagą tekstów czytanych, poleceń oraz wypowiedzi nauczyciela czy innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych;WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I 1 Wymagania edukacyjne KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA Uczeń kończący klasę I - Słuchanie • Uważne słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia..

Wymagania edukacyjne dla klas 1-3.

religia wymagania edukacyjne W przypadku problemów technicznych, bądź błędów na stronie pobrań prosimy o kontakt: edukacyjne wobec uczniów klas 1 z uwzględnieniem treści nowej podstawy programowej EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE Uczeń: wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji; stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami pojedynczymi;WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się.. Zeszyt ćwiczeń lub zeszyt ucznia (systematyczność, estetyka).. Edukacja polonistyczno- społeczna: • potrafi zastosować otrzymaną informację do wykonania zadania, ćwiczenia bądź innego rodzaju aktywności, • rozumie wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, • potrafi powtórzyć uzyskaną informację,Edukacja techniczna.. religia klasy 1-2 - M.BednarczykPodstawowe wymagania edukacyjne - klasa 1.. Początkowa nauka czytania i pisania.. Zakres Podstawowy., Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2019.. W drugiej klasie poziom prac jest nieco wyższy, ale wymogiem edukacyjnym jest przede wszystkim zaangażowanie ucznia i jego przygotowanie do pracy.. Wymagania edukacyjne Klasa 1 liceum czteroletniego Zakres podstawowy + rozszerzony Program nauczania zgodny z: Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Program nauczania w liceach i technikach..

Wymagania_edukacyjne_kl1.pdf.

Klasy VI - wymagania edukacyjne Pobierz plik.. Klasy IV - wymagania edukacyjne Pobierz plik.. Religia - klasa 1 - wymagania 2021-22.. BS I - dlanauczyciela.pl.. • Wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji.Klasa 1 PLIKI spis podręczników pobierz podstawa programowa pobierz WYMAGANIA EDUKACYJNE edukacja wczesnoszkolna treści edukacyjne j. angielski wymagania edukacyjne - Shine On!. Prace dodatkowe.. Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna.. Wypowiedzi ustne, odpowiedzi na zadane pytania.. Klasy V - wymagania edukacyjne Pobierz plik.. po gimnazjum: klasa 2 i 3 - poziom rozszerzony, klasa 3 i 4 - poziom rozszerzony, klasa 4- poziom rozszerzony - biologia (system oceniania, wymagania klasa 2) - chemia (wymagania: klasa 1, klasa 2) - fizyka (wymagania: klasa 1, klasa 2, klasa 3)Język angielski | Klasa 1 Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Klasy II - wymagania edukacyjne Pobierz plik.. Edukacja wczesnoszkolna - wymagania edukacyjne - klasa 2.. Klasy III - wymagania edukacyjne Pobierz plik..

Religia - wymagania edukacyjne - klasa 1.

Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca.. edukacja wczesnoszkolna kl. 3b - E.Brzózka.. Udział w .Wymagania edukacyjne dla ucznia kończącego klasę I 1.. Zadania domowe.. Uczeń klasy pierwszej powinien znać zasady urządzeń domowych, majsterkować i wykonywać określone prace ręczne.. Klasy VII - wymagania edukacyjne Pobierz plik- geografia - wymagania edukacyjne: po szkole podstawowej: klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony, klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony.. jęz.angielski klasa 3 - wymagania - E.Niedźwiedzka.. Dbałość o kulturę języka.. Praca na lekcji (korzystanie z Biblii, podręcznika i innych pomocy katechetycznych).. angielski klasy 1 - kryteria ocen - U.Szraga.. Edukacja polonistyczna Słuchanie.. Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.Edukacja wczesnoszkolna - klasa 1 - wymagania 2021-22. edukacja wczesnoszkolna kl. 3a - M.Getka.. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.. edukacja informatyczna kl. 3ab - R.Majewska.. wymagania edukacyjne dla klasy 1 ROK SZKOLNY 2020/2021 Opracowano na podstawie Programu nauczania -uczenia się dla I etapu kształcenia - edukacji wczesnoszkolnej- Elementarz odkrywcówWYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY 1 zgodne z nową podstawą programową wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r.. ETYKA Klasy 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Klasa 1 Kl asa 2 Klasa 3 RELIGIA Klasy 1-3edukacja wczesnoszkolna kl. 2a - B.Rączkiewicz.. angielski klasy 2 -kryteria ocen - U.Szraga.. Przejdź do listy zasobów.Uczeń po klasie 1: wie, jak wygląda komputer, monitor, klawiatura, mysz; z pomocą nauczyciela potrafi uruchomić program; wie, jak należy siedzieć przy komputerze (odpowiednia postawa, zachowanie odpowiedniej odległości od monitora); wie, że nie można zbyt długo korzystać z komputera.Wymagania edukacyjne z matematyki SB kl.1 305 KB Pobierz Matematyka BS I Stopnia po sp 24.59 KB Pobierz Matematyka wymagania na oceny od 2019 roku 41.04 KB PobierzWYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL.I-III 1.. 8 października, 2020.Wymagania edukacyjne w klasie 1 Wymagania edukacyjne w klasie 2 Wymagania edukacyjne w klasie 3.. Etyka - 1-3 - wymagania 2021-22Wymagania edukacyjne w SP nr 1. jęz.angielski klasa 3 - kryteria - E.Niedźwiedzka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt