Scenariusze lekcji na tablicę

Pobierz

SCENARIUSZE LEKCJI Z UŻYCIEM TABLICY MULTIMEDIALNEJ.. Uczenie przyjazne mózgowi.. Wyznaczone osoby zaznaczają znakiem + podobieństwa i - różnice.. Cel ogólny:12 najlepszych stron z materiałami do tablicy interaktywnej.. 3) cele szczegółowe: Uczeń: · wyjaśnia znaczenie terminu region · wskazuje położenie Wyżyny Lubelskiej na mapie Polskiw szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.. Scenariusze lekcji języka angielskiego 2019/2020.. Sprawdzenie obecności.. Zakres treści: Budowa układu pokarmowego, funkcje poszczególnych odcinków.. Scenariusz zajęć z języka angielskiego, zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli.. Wymień je w minutę.. Na niej uczniowie mogą ćwiczyć swoje umiejętności z posługiwania się mapą, porządkowania epok, tysiącleci i wydarzeń historycznych na osi czasu, łączenia nazw i treści z ilustracjami, wpisywania wyrazów lub haseł - przy pomocy interaktywnej klawiatury - do krzyżówek lub w pustych miejscach zdań.Wspomniany zestaw to dziesięć scenariuszy, które mogą posłużyć jako pomysły na przeprowadzenie lekcji wychowawczej związanej z tematem ekologii, ochrony przyrody i środowiska naturalnego.. Jeśli należysz do grona tych szczęśliwców, którzy mogą z niej korzystać, na pewno zainteresuje Cię poniższe zestawienie.Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują zadanie 2 umieszczone na tablicy interaktywnej dotyczące podobieństw i różnic w przebiegu zjednoczenia Włoch i Niemiec..

Scenariusz lekcji informatyki listopad 2018.

Powitanie uczniów.. Tablica interaktywna w klasie, to "marzenie" wielu nauczycieli - jest narzędziem do przeprowadzenia ciekawej lekcji, angażuje uczniów.. 2) cel ogólny: Omówienie cech środowiska przyrodniczego i elementów kulturowych Wyżyny Lubelskiej.. Nauczycielka prosi dzieci o położenie się na podłodze i zrelaksowanie się.Scenariusze, Aktywna Tablica, inne.. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo - pokazuje karty obrazkowe oraz nazywa je - prezentacja w Power Poincie przygotowana przez nauczyciela.Scenariusz lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej kl. IV Temat : Pola figur płaskich Cele: Ucze ń o rozumie, co to jest pole figury o podaje pole figury zbudowanej z kwadratów jednostkowych o rysuje figury zło żone z okre ślonej liczby kwadratów jednostkowychScenariusz lekcji geografii w klasie VII .. Scenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie II czerwiec 2019.. Dzieci uczą się jej słów metodą powtarzania, naśladują ruchem słowa piosenki (tekst w załączniku)..

Scenariusze lekcji języka angielskiego 2019/2020.

Scenariusz lekcji historii w klasie VII z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (interaktywnej) Zjednoczenie Niemiec.Film pt. "Interaktywne ćwiczenia na lekcji historii" przedstawia jak wielofunkcyjnym środkiem dydaktycznym jest Tablica Interaktywna.. Czas trwania zajęć: 90 min.. Prezentacja filmu (16 minut)Cele lekcji zapisuję na tablicy, uczniowie w parach dyskutują 3 minuty nad zrozumieniem celów tłumacząc je sobie nawzajem, następnie wspólnie dyskutujemy nad znaczeniem celów i zapisujemy je w formie zrozumiałej dla ucznia.Przebieg lekcji: 1.. Cele ogólne lekcji: • utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mnożenia; • utrwalenie i rozwijanie znajomości dzielenia;SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU "AKTYWNA TABLICA" Scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Temat: Reakcja zobojętniania Prowadzący: Aleksandra Tobolska Klasa: 2 LO Czas trwania lekcji: 45 minut Dział programowy: Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów.. ELE SZZEGÓŁOWE: Uczeń: - czyta tekst pt.: "Król i pszczółka"; - udziela poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu; - rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem; - utrwali pisownię wyrazów z ó, u;Plik Zadania z treścią na tablicę.doc na koncie użytkownika iwonareszka2 • folder scenariusze zajęć - w przedszkolu • Data dodania: 14 lis 2016Przebieg zajęć: 1..

Przywitanie uczniów i zapis tematu lekcji.

Uczestnicy: klasa II SP 3.. Wokół twórczości Adama Mickiewicza - "Pan Tadeusz".. Spotkanie z diabłem w utworze "Pani Twardowska" Adama Mickiewicza.- uczniowie prezentują efekty swojej pracy, przyklejają kolorowe karteczki na tablicę - w ten sposób powstaje mapa mentalna na temat tolerancji - umiejętność wypowiadania się na określony temat : Przekształcanie - przypomnienie pojęcia synonimu - polecenie ćwiczenia interaktywnego z wykorzystaniem tablicy - praca ze słownikiemScenariusze, Aktywna Tablica, inne.. Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna Temat zajęć: Tabliczka mnożenia - gry i zabawy matematyczne.. Opracowane zajęcia są zgodne ze szkolną podstawą programową , a wśród omawianych zagadnień znajdziemy segregowanie śmieci, oszczędzanie energii, ekologiczny transport, recykling i pojęcie "zielonego miasta".Następnie prosi uczniów, aby wypisali na kartkach sytuacje, które kojarzą im się z następującymi stanami emocjonalnymi: lęk, smutek, przygnębienie, osamotnienie.. Na rozpoczęcie zajęć Nauczyciel włącza dzieciom piosenkę na płycie CD.. Uczenie przyjazne mózgowi.. Język polski - klasa VIII.. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej na przyrodzie w klasie 4 szkoły podstawowej Temat lekcji: Jak jest zbudowany układ pokarmowy człowieka?.

Podanie celów lekcji w języku ucznia i kryteria sukcesu.

- utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó, u z wykorzystaniem ćwiczeń na tablicy interaktywnej.. Scenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie II czerwiec 2019.. Cele, uczeń: wymienia i rozpoznaje elementy budowy układu pokarmowegoZgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem scenariuszy lekcji .. Język polski - klasa IV.. Scenariusz zajęć z języka angielskiego, zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli.. Scenariusz lekcji informatyki listopad 2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt