Na schemacie przedstawiono jedną z faz mechanizmu wentylacji płuc u ptaków

Pobierz

b) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących budowy układu.Opisanie mechanizmu wentylacji płuc - opisanie fazy wdechu.. Wykonaj wykres kołowy, zaznaczając w nim procentowy udział poszczególnych jednostek chorobowych.. Podaj, na czym polega akomodacja oka podczas przenoszenia wzroku z przedmiotu umieszczonego daleko na przedmiot znajdujący się blisko.chanizmu wentylacji płuc, zaznaczając swój wy-bór przez wstawienie litery P (prawda) lub F (fałsz).. - za poprawne uzupełnienie zdania opisującego mechanizm wdechu.. (0-2) a) (0-1) Korzystanie z informacji Wyjaśnienie procesu zróżnicowanego składania genów na podstawie informacji przedstawionych na schemacie Przykład poprawnej odpowiedzi o Ponieważ egzony mogą być łączone w różnej kolejności lub w różnych kombinacjach, lub w różnych zestawach, co daje możliwość syntezy różnych białek .Zadanie 209.. (I.1c.4) Schemat punktowania 1 p. u żaby w procesie wentylacji płuc uczestniczy dno Jamy gębowej.. - mięśnie międzyżebrowe kurczą się i unoszą się żebra do góry.Korzystanie z informacji Na podstawie sche matu opisanie mechanizmu wentylacji płuc u człowieka Przykłady poprawnych odpowiedzi • Klatka piersiowa podczas wdechu zwiększa swoją objętość lub rozszerza się.. Arkusz maturalny z biologii 2018 poziom rozszerzony, nowa formuła.. (0-1 pkt) Na poniższym schemacie przedstawiono za-rodek ludzki (około 45. dnia) otoczony błonami płodowymi..

Na schemacie przedstawiono jedną z faz mechanizmu wentylacji płuc u ptaków.

o Przepona podczas wdechu opuszcza się w dół lub kurczy się.. Zadanie7.. (0-3) a) (0-2) Korzystanie z informacji Na podstawie schematu opisanie mechanizmu wentylacji płuc u człowieka Przykłady poprawnych odpowiedzi o Klatka piersiowa podczas wdechu zwiększa swoją objętość lub rozszerza się.. / zadanie 211.. • Przepona podczas wdechu opuszcza się w dół lub kurczy się.Określ, jaki wpływ na dyfuzję tlenu z krwi do włókien mięśniowych ma mioglobina występująca w cytozolu tych komórek.. Publikujemy arkusze z .Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących jądra komórkowego.. - za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.. Żebra ptaków są połączone z mostkiem i składają się z dwóch części: kręgowej i mostkowej.. a) Rodzaj stawu: staw kulisty panewkowy.. b) Podaj literę (A-D), którą oznaczono schemat komórki znajdującej się w metafazie mitozy.Zadanie 13.. Po gimnazjumBiologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.. Jedną z grup niewłasnych molekuł nazwano antygenami (ang. antibody generators), czyli inaczej generatorami przeciwciał i są definiowane jako substancje przywiązane do specjalnych receptorów odpornościowych i wywołujące odpowiedź odpornościową..

(0-3) Na schemacie przedstawiono jedną z faz mechanizmu wentylacji płuc u ptaków.

- za poprawne określenie zmiany kształtu .Jedną z cech umożliwiających zwierzętom adaptację do życia w różnych warunkach środowiska lądowego .. Wentylacja płuc u człowieka polega na rytmicznych ruchach klatki piersiowej i obejmuje dwie fazy - .. Na schemacie przedstawiono budowę kłębuszka kanalika nerkowego odpowiadającego za proces filtracji krwi w nerkach.mechanizm polega na wentylacji płuc czyli wdechu i wydechu.. ruchu jest niewielki ze względu na .dziecięce marzenie - konkurs z nagrodami z okazji dnia dziecka.. Część kręgowa żeber zaopatrzona jest w haczyki.Oddychanie składa się z dwóch faz: wdechu i wydechu.. Poprawna odpowiedź: stroma chloroplastu c) Korzystanie z informacji Odczytanie ze schematu składników siły asymilacyjnej biorącej udział w opisywanej fazie.. Informacje do zadań 6. i 7. wdech i wydech nie jest zależny do człowieka.. 0-1Na odwrót jest z niewłasnymi molekułami, które rozpoznawane są jako obce molekuły.. (3 pkt) Spośród niżej wymienionych zdań wybierz wszystkie, które charakteryzują poszczególne grupy związków organicznych, i zapisz ich numery w wyznaczonych miejscach.. Zakres ruchów tego stawu: ruch może odbywać się wokół wielu osi, ale zakres.. a) Schemat przedstawia fazę wydechu, ponieważ droga z worków przednich do oskrzeli jest otwarta, a Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie..

Po gimnazjum(0-3) Na schemacie przedstawiono jedną z faz mechanizmu podwójnego oddychania u ptaków.

Zakres rozszerzony.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.. 0-1 Zdający otrzymuje 1 punkt za podanie dokładnej lokalizacji fazy przedstawionej na schemacie.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby w poprawny sposób opisywało ono procesy wymiany gazowej zachodzące w płucach człowieka.Na rysunku A przedstawiono budowę fragmentu klatki piersiowej, a na rysunku B - zmiany w położeniu szkieletu klatki piersiowej podczas wentylacji płuc ptaka.. tchawica oskrzele główne worki przednie worki tylne a) Określ, którą fazę (wdech czy wydech .. a) Schemat przedstawia fazę wydechu, ponieważ droga z worków przednich do oskrzeli jest otwarta, a Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: Udostępnij: Matura z biologii już się zakończyła.. Podczas wdechu mieśnie miedzyżebrowe (zewnętrzne), kurcząc się, powodują ruch żeber do góry i na zewnątrz.. Na podstawie schematu określ, co dzieje się z klatką piersiową i przeponą podczas wdechu.Na schemacie przedstawiono jedną z faz mechanizmu podwójnego oddychania u ptaków..

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono jeden z rodzajów stawów.

Nie wszystkie jednak ptaki posiadają ten element szkieletu.lokalizacji fazy przedstawionej na schemacie.. Wpisz w odpowiednie miejsca informacje o przedstawionym rodzaju stawu.. Ilość powietrza, jaką wprowadzamy do płuc w czasie jednego wdechu, nazywamy objętością oddechową - wynosi ona 5-10 ml/kg masy ciała w spoczynku.Na schemacie przedstawiono zmiany zachodzące wewnątrz oka podczas oglądania przedmiotów umieszczonych w różnej od niego odległości (A - z daleka, B - z bliska).. Obszar zacieniony na rysunku B przedstawia położenie klatki piersiowej na koniec wydechu, natomiast obszar niezacieniony - pozycję klatki piersiowej pod koniec wdechu.Plik na schemacie przedstawiono jedna z faz mechanizmu wentylacji pluc u ptakow.pdf na koncie użytkownika selvamba85 • Data dodania: 29 wrz 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS. 14 maja 2012, 14:23.. - wdychane powietrze zawiera: 78% azotu, 21% tlenu, 0,03% CO 2, i około 1% innych gazów.. Zadanie 13.. Stanowią główne źródło energii dla komórek organizmu.Strona 13 z 20 Zadanie 19.. Częstość oddychania u ludzi zdrowych wynosi 16-18 razy na 1 minutę u dorosłych, 20-30 razy u dzieci, 30-35 u noworodka.. Obie części żeber są połączone ruchomo.. Na schemacie przedstawiono kształt klatki piersiowej oraz położenie przepony podczas wydechu i wdechu.. Uzasadnij swoją odpowiedź.Mechanizmy wentylacyjne -Proces wentylacji.. (0-6 pkt) Ptaki są również stałocieplnymi kręgowcami, z których większość ma zdolność do aktywnego lotu.. Mięśnie poruszające skrzydłami są przyczepione do grzebienia na mostku.. Wyjaśnij, dlaczego.u gazowej .. Zakres rozszerzony.. Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody właściciela praw.Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy 2 Zadanie 1. występujących w organizmie człowieka.. Wentylacja - proces polegający na pobieraniu powietrza z otoczenia do płuc i usunięcia powietrza z płuc do otoczenia.. Maturalne karty pracy część 1.. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do danych przedstawionych na wykresie.. Charakterystyka mechanizmu wentylacji płuc Prawda/Fałsz A.Podczaswdechumięśnie międzyżebrowewewnętrzneNa uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. tchawica oskrzele główne worki przednie worki tylne a) Określ, którą fazę (wdech czy wydech) mechanizmu podwójnego oddychania przedstawiono na powyższym schemacie.. Wdech jest aktem czynnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt