Negatywne skutki odkryć geograficznych

Pobierz

Redukcja rdzennej ludności Ameryki .. Państwa europejskie szybko rozwinęły się kosztem nowo powstałych kolonii.Inne negatywne skutki odkryć geograficznych - regularne epidemie śmiertelnych chorób europejskich do Indian.. pozytywne skutki wielkich odkryć geograficznych: dzięki podróży magellana dookoła świata zdobycie empirycznych (oparte na doświadczeniu) dowodów na kulistość ziemi ; odkrycie nowych lądów, a tym samym nowych gatunków roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych.Skutki odkryć geograficznych: a) pozytywne dla Europejczyków: -powiększenie terytoriów, -nowe towary (ziemniaki, kukurydza, kakao), - Nowe rynki zbytu, -rozwój handlu, - lepsze statki, - nowe mapy.. złota i srebra do wybijania monet .Pozytywne i negatywne skutki wielkich odkryć… Przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych; Skutki wielkich odkryć geograficznych; Skutki wielkich odkryć geograficznych; Skutki wielkich odkryć geograficznych; Przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznychPREZENTACJA Skutki odkryć geograficznych - YouTube.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Wpłynęły też na ich świadomość, wiedzę i kulturę.Pozytywne i negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych w XV w..

Skutki odkryć geograficznych.

Zdecydowanie, ze względu na główne konsekwencje Wielkich Odkryć Geograficznych, świat dowiedział się o istnieniu Ameryki Południowej i Północnej, Australii i krajów Oceanii, a rozpoczął się rozwój zachodniej części Eurazji.. Przyczyny odkryć geograficznych: - poszukiwanie morskiej drogi do Indii i Chin, - znaczące przeludnienie w Europie ( chęć znalezienia nowych ziem do zaludnienia), - szerzenie chrześcijaństwa, - ludzka ciekawość, - chęć zysku i sławy, - rozwój szkutnictwa (karawela), - teoria o kulistości ziemi, - narządy nawigacyjne.Skutki odkryć geograficznych - Group sort.. POZYTYWNE a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana () c) napływ .Skutki odkryć dla Europy .. złota i srebra do wybijania monet, d) wzbogacenie techniki i nauki, […]jakie były skutki i przyczyny odkryc geograficznych.. Pozytywne: rozwój osadnictwa, ograniczenie głodu, rozwój handlu i produkcji, poszerzenie horyzontów geograficznych, zainteresowanie naukami przyrodniczymi, sprowadzanie luksusowych towarów, poznanie obcych kultur, Negatywne: rozwój niewolnictwa, Inflacja, rozwój korsarstwa, upadek cywilizacji .Pozytywne i negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych w xv w wypracowania konspekty..

Skutki odkryć geograficznych .

a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana ()Negatywne skutki odkryć geograficznych: Zyski z zamorskiej ekspansji powodowały rywalizację europejskich mocarstw.. W połowie XVI wieku Hiszpanie zaczęli sselyat mieszkańców w specjalnych osiedlach położonych w pobliżu kopalni.. Odkrycia geograficzne często uważane za początek epoki nowożytnej i za wstęp do czasów renesansu.. Dokonane na przełomie XV i XVI wieku oraz w wieku XVI odkrycia geograficzne.. POZYTYWNE.. Nie ma w tym nic dziwnego - zmieniły przecież wyobrażenia zachodnich Europejczyków o całym świecie.. Średniowieczni mieszkańcy Europy wiedzieli raczej niewiele o pozostałych częściach świata, a i te nieliczne ich informacje bywały często błędne.. Skutki pozytywne: dla Europy - odkrycia geograficzne rozpoczęły okres podbojów kolonialnych, dominowała w nich początkowo Portugalia i.. Skutki wielkich odkryć geograficznych na przełomie.. Wielkie odkrycia geograficzne w XVI wieku.. Ożywienie handlu .Skutki wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVIw: POZYTYWNE a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana () c) napływ do Europy cennych kruszców, m. in..

c) Negatywne dla Europejczyków: - nowe choroby, - tytońSkutki wielkich odkryć geograficznych.

Pierwsze cywilizacje.. Poza terenami własnego kontynentu znali jedynie część Afryki i Azji (podróże tzw. "jedwabnym szlakiem" prowadzącym do Chin przez Azję Środkową).. Nowa EraLekcja historii obejmująca skutki wielkich odkryć geograficznych.Skutki wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVIw: 1. odpowiedział (a) 18.09.2011 o 18:29.. Wzrost znaczenia Hiszpanii i Portugalii, rozwój nowych miast portowych np.: Antwerpii, Amsterdamu.. g) nadmierna eksploatacja nowych ziem - wyniszczenie środowiska naturalnego, zdziesiątkowanie ludności.Przydatność 90% Pozytywne i negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych w XV w.. Pozytywny jest także postęp w kartografii, zdobycie nowych terenów do osiedlenia i poznanie nowych technik żeglarskich.Jakie były pozytywne i negatywne konsekwencje odkryć geograficznych?. Jednym ze skutków ekspansji portugalsko - hiszpańskiej na nowo odkrywane lądy był napływ do Europy dużej ilości kruszców, co wywołało na "starym kontynencie" rewolucję cen.. Pozytywne (dla Europejczyków): rozwój osadnictwa na zdobytych terenach, ograniczenie głodu w Europie, rozwój handlu i produkcji w Europie, poszerzenie horyzontów geograficznych Europejczyków, zainteresowanie naukami przyrodniczymi wśród Europejczyków, sprowadzanie luksusowych towarów do ..

Pozytywne skutki to odkrycie nowych szlaków handlowych, zwierząt, roślin, surowców.

Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Negatywne i pozytywne efekty .. Wczoraj i dziś, wyd.. Grafika przedstawia przyrządy nawigacyjne podróżników i odkrywców.. POZYTYWNE a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana () c) napływ do Europy cennych kruszców, m. in.. Wyprawy morskie z XV i XVI wieku miały olbrzymi wpływ na dzieje Europy.. Skutki wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVIw: 1. złota i srebra do wybijania monet, d) wzbogacenie techniki i nauki, e) przeniesienie ośrodka handlu na Ocean Atlantycki - znaczny wzrost rangi szybszego, łatwiejszego i tańszego handlu .Skutki wielkich odkryć geograficznych: NEGATYWNE: - podbicie ziem kontynentu amerykaoskiego przez konkwistadorów (Hiszpanie zajęli rozległe obszary Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej, a Portugalczycy opanowali wybrzeża dzisiejszej Brazylii), - zakładanie na nowych ziemiach miast i osad na wzór europejski,Negatywne skutki odkryć geograficznych to m.in. zniszczenie nowo poznanych kultur oraz handel żywym towarem.. POZYTYWNE a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana () c) napływ do Europy cennych kruszców, m. in.. Osoby te powinny być, z jednej strony, do przeprowadzenia robót .Jednocześnie odkrycia geograficzne miały też skutki negatywne, takie jak częściowa zagłada ludności pierwotnie zamieszkującej zdobyte tereny, a także powstanie na wielką skalę niewolnictwa.. Na przestrzeni XVI w. ceny na europejskich rynkach zbytu wzrosły trzykrotnie, a w niektórych regionach .Rozdział I.. Działania konkwistadorów powodowały wyniszczenie tubylczych plemion.Omów negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych Pozytywne i negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych w XV w. Europejczycy poznali smak nowych owoców i warzyw.Skutki odkryć geograficznych - Sortowanie według grup.. Skutki wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVIw: POZYTYWNE a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wypraw.Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych.. Spory Europejczyków w Azji i Ameryce wpływały na sytuację polityczną w Europie, np. na zaostrzenie stosunków między Hiszpanią i Anglią.. Z odkrytych lądów sprowadzano ogromne ilości złota i srebra, co w dużym stopniu przyczyniło się do późniejszego rozwoju gospodarczego Starego Kontynentu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt