Karta charakterystyki rozcieńczalnik uniwersalny ofo

Pobierz

Benzyna Lakowa / White spirit.. Numer CAS Numer WE Numer Indeksowy Symbole niebezpieczeństwa Benzyna lekka traktowana wodorem [(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem]Benzyna Lakowa / White spirit.. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.Opis produktu.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak danychRozcieńczalnik Ftalowy Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych.. Sprzedaż rozpuszczalnika BIROL odbywa się m.in. w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i innych miastach Polski.. Rozcieńczalnik uniwersalny Opis Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, nitrocelulozowych, renowacyjnych i butaprenu.Opis.. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów, wosków, itp. oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, nitrocelulozowych, renowacyjnych i butaprenu..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: OFO Sp.

Bioetanol - paliwo do biokominka.. Felga aluminiowa - silne zabrudzenia.Rozcieńczalnik.. Strona 3 z 14 Aceton 600 ml SIKAFLEX - 265 - ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV, KLEJ DO WKLEJANIA SZYB pojemność 600 mlOFO ACETON TECHNICZNY POJEMNOŚĆ: 5 LITRÓW.. Skład oparty na bazie benzyny ekstrakcyjnej o niskiej zawartości frakcji aromatycznych z dodatkiem alifatycznych pochodnych toluenu (1,2,4-, 1,2,3- i 1,3,5-trimetylobenzen).. ZASTOSOWANIE:Rozcieńczalniki.. zm. ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Data wydania: 07.01.2014 Aktualizacja: - Strona/stron: 7/17 Wydanie 1 Kontakt ze skórą: Może wywołać zapalenie skóry.. Oferujemy szeroki wybór produktów chemii budowlanej, motoryzacyjnej oraz bogatą gamę rozcieńczalników.ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH ** (Ciąg dalszy) Dotyczy węglowodorów.. Rozcieńczalniki.. Kompozycja związków organicznych o właściwościach rozcieńczających dostosowanych do szerokiej gamy wyrobów lakierniczych, klejów, szpachlówek, kitów itp.. Strona 1 z 12KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozcie ńczalnik " Techniczne Nitro " Data wydania 21.07.2010 Data aktualizacji: 15.09.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r..

Strona 2 z 14ofo rozcieŃczalnik uniwersalny 5l Sikaflex -11 FC - JEDNOSKŁADNIKOWY KIT USZCZELNIAJĄCY I UNIWERSALNY KLEJ kolor CZARNY poj.

Wykorzystasz go podczas wielu prac remontowo-budowlanych, takich jak: malowanie powierzchni, odnawianie mebli czy zmywanie plam po farbach i lakierach.Rozcieńczalnik uniwersalny na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.. ROZCIE CZALNIK EKSTRAKCYJNY "OFO" Sp.. Czyszczenie skóry.. POBIERZ PDF Kartę charakterystyki produktuROZCIEŃCZALNIK NITRO Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.. Bioetanol - paliwo do biokominka.. Wysokiej jakości produkt ogólnego stosowania przeznaczony do wyrobów celulozowych.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. Działa drażniąco na skórę.. +48 602 190 714 CHARAKTERYSTYKI Wersja 3.0 01.06.2009 Data aktualizacji :19.05.2017 Strona/stron 1/14 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY-VOSOL Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH .Pikko / Produkty / Rozcieńczalniki Ogólnego Stosowania / Rozcieńczalnik Uniwersalny Rozcieńczalnik Uniwersalny Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. oraz do czyszczenia zabrudzonych narzędzi i elementów.birol rozpuszczalnik uniwersalny Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. oraz jego aktualizacje..

Adres: Zalesie Barcińskie 29; 88-192 Piechcin Telefon/Fax: +48 52 383 73 82 w godz. 7 - 15 E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4.

Odrdzewiacz.. rozpuszczalniki.. Rozcieńcza wyroby nitrocelulozowe ( farby, lakiery, kleje itp. ), może być używany jako zmywacz do lakierów.. PowtarzająceRozcieńczalnik UNIWERSALNY.. z o.o. 88-192 Piechcin, Zalesie Barci&skie 29 (0-52) 383-73-82 / (0-52) 383-73-78KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA LAKOWA PROFESSIONAL Data wydania: 28.06.2012 r.Kod produktu Gramatura Typ opakowania Szt. w opakowaniu; DRU500: 500 ml: butelka szklana: 20: DRU500/ME: 500 ml: puszka metalowa: 20: DRU02: 2,5 L: puszka metalowa: 4 .Specyfikacja Techniczno-Handlowa Uniwersalny; Edit Rozcieńczalnik Uniwersalny Karta Charakterystyki; Szybki kontakt.. Niezastąpiony produkt do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem.. rc-03 rozpuszczalnik reno rozpuszczalnik spowalniajĄcy ii _d1015_ rozpuszczalnik terpen rozpuszczalnik toluenowy rozpuszczalnik uniwersalny super plus rozpuszczalnik uniwersalny rozpuszczlnik do bejc rozpuszczlnik poliuretanowy vi _df m003_ zmywacz do form zdf 010 _clp_ zmywacz do hamulcÓw .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Komisji 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.. Zawartość składników substancji mogących mieć wpływ na ograniczenia w stosowaniu produktu: benzen < 0,01 % wag Nr CAS: 71-43-2Rozcieńczalnik, skład na bazie alifatycznych i aromatycznych węglowodorów, alkoholi, ketonów i estrów..

Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.Rozcieńczalnik uniwersalny Dragon 0,5 l. Uniwersalny preparat do rozcieńczania to produkt przydatny w każdym warsztacie i garażu.

Wejdź i znajdź to, czego szukasz!KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania 06.11.2010 Data aktualizacji: 21.10.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. Rozcieńczalniki.OFO, Rozpuszczalniki, chemia budowlana, chemia motoryzacyjna (+48) 668 265 691 Strona główna; O firmie; Produkty; Kontakt; Projekty unijne (+48) 52 383 73 82.. OFO ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY.. Niebezpieczne składniki Nazwa niebezpiecznej substancji Zakres Stęż.. ZASTOSOWANIE: do rozpuszczania tłuszczów, olejów, żywic, wosków i nitrocelulozy1.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt