Dramat antyczny a dramat szekspirowski karta pracy

Pobierz

Brak scen zbiorowych 4. nie ma jedności czasu - akcja toczy się w ciągu 17 lat, miejsca - pałac, wrzosowisko, akcji - wiele wątków.. Złamana jest zasada decorum - język potoczny, synkretyzm rodzajowy .E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.. Pierwowzorem dla niego były obrzędy religijne.. Sceny są zbiorowe, drastyczne.. W tragedii antycznej (na przykładzie Antygony) Przyczyną nieszczęścia bohaterów jest fatum, czyli przeznaczenie, któremu ogromną moc przypisywali starożytni.Temat lekcji: Dramat Makbet Szekspira jako traktat na temat zła.. -FATUM, czyli bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt miedzy własnymi racjami a siłami wyższymi: losem, prawami historii, interesem społecznym, normami moralnymi, itp. O ich losie decyduje przeznaczenie.. trójjedność czasu, miejsca, akcji.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3.. Dramat romantyczny Cechuje brak jedności miejsca, czasu i akcji (niejednolita, wielowątkowa, w różnych miejscach).. Konieczne jest, aby uczniowie dobrze je rozumieli i potrafili .Porównanie tragizmu bohatera antycznego do tragizmu bohatera szekspirowskiego.. Ten szesnastowieczny spadkobierca kultury antycznej nie respektował bowiem .Dramat szekspirowski a dramat antyczny na przykładzie "Romea i Julii".. Dramat antyczny Dramat szekspirowski występuje/ nie występuje/ uzasadnij - zasada trzech jedności: czasu, miejsca i akcji; - brak scen zbiorowych; - nad bohaterem ciąży fatum, przeznaczenie; - stała obecność chóru; - budowa dramatu (prolog, parodos,Temat: Dramat szekspirowski ..

Dramat antyczny a szekspirowski Sortowanie według grup.

Przyczyną nieszczęścia bohaterów jest fatum - nieuchronny los.. Zrywa z kanonem dramatu klasycznego, łamiąc regułę trzech jedności (czasu, miejsca i akcji), nie stosuje się do wymagań decorum, wprowadzając do tragedii (gatunku wysokiego) postacie komediowe (z gatunku niskiego).Plik Tragedia antyczna na podstawie .Antygony.. Czas trwania zaj ęć: dwie godziny lekcyjne Cele lekcji: − analiza funkcji elementów świata przedstawionego w utworze − ukierunkowana charakterystyka głównych postaci − dyskusja na temat źródeł i przejawów złaDramat antyczny.. Jeden z wielu przykładów tematów porównawczych, z istnieniem których trzeba się pogodzić.. Z nich powstała tragedia, komedia oraz dramat satyrowy.. Stworzył Julię - postać wielowymiarową, dojrzewającą w miarę rozwoju akcji.. wg Nuskakopec.. trzech aktorów i chór dowolna ilość aktorów, sceny zbiorowe, brak chóru.. Dramat romantyczny narodził się z wymieszania liryki, epiki, tragedii i komedii przy dużym współudziale teatru szekspirowskiego i hiszpańskiego oraz różnorodnych form melodramatu.. William Szekspir wpisał się na zawsze do historii literatury nie tylko z powodu uniwersalnej tematyki poruszanej w swych dramatach, ale również poprzez czynione eksperymenty z kompozycją swych utworów..

Dramat szekspirowski np."Makbet".

Dramat antyczny jest najwcześniejszą postacią dramatu.. Swe początki miał w V wieku p.n.e. w Grecji.. Pierwowzorem dla niego były obrzędy religijne.. dramat, dramat szekspirowski, tragedia, dramat .. analiza dramatu, dramat, tragedia szekspirowska, dramat szekspirowski, analiza i interpretacja tekstu, teatr elżbietański, William Szekspir, Makbet.. Punktem wyjścia do wprowadzenia wiadomości o dramacie szekspirowskim jest wiedza uczniów na temat zasad rządzących tragedią antyczną.. podział na stasimony i epejsodiony podział na akty i sceny podział na akty i sceny.Karta pracy nr 2 Na przykładzie Makbeta porównaj cechy dramatu antycznego i szekspirowskiego Dramat antyczny Dramat szekspirowski pogłębiona analiza psychologiczna - zło bohatera ma źródło w jego charakterze i moralności, ukazana zmienność charakteru postaci (metamorfoza bohatera) i psychologiczna motywacja działań, każdy maKARTA PRACY Karta pracy Dramat antyczny a dramat szekspirowski Dramat antyczny Dramat szekspirowski jedność czasu jedność miejsca jedność akcji budowa: stasimony i epejsodia zasada decorum bohater statyczny źródło tragizmu: konflikt racji brak przyrody bohaterowie szlachetnie urodzeni brak drastycznych, krwawych scen brak scenKarta pracy nr 1 Dramat antyczny a dramat szekspirowski Dramat antyczny Dramat szekspirowski jedność czasu jedność miejsca jedność akcji budowa: stasimony i epejsodia zasada decorum bohater statyczny źródło tragizmu: konflikt racji brak przyrody bohaterowie szlachetnie urodzeni brak drastycznych, krwawych scen brak scen zbiorowych (maks.Odpowiedzi do karty pracy nr 1 - Dramat antyczny a dramat szekspirowski • jedność czasu - brak jedności czasu (akcja obejmuje kilka dni) • jedność miejsca - brak jedności miejsca (akcja rozgrywa się w różnych częściach Werony: na ulicach miasta, w domu i ogrodzie Kapuletich, w celi ojca Laurentego, na cmentarzu, na chwilę przenosi się do Mantui)Dramat romantyczny a antyczny a szekspirowski..

Dramat antyczny jest najwcześniejszą postacią dramatu.

-KONFLIKT TRAGICZNY- konflikt racji (miłość i posłuszeństwo prawom boskim kolidują z racją stanu).Tragedia szekspirowska zbudowana jest z aktów i scen - tak jak współczesne dramaty.. Swe początki miał w V wieku p.n.e. w Grecji.. Tragedia swoje początki ma w dytyrambie (pieśń chóralna na cześć boga Dionizosa).DRAMAT SZEKSPIROWSKI 1.. Prawdopodobieństwo trafienia na taki temat jest dość duże .Dramat szekspirowski; Dramat Szekspirowski na przykładzie tragedii pt. "Romeo i Julia" Dramat "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego a dramat antyczny; Renesansowa koncepcja sensu życia a bohater antycznyDramat antyczny.. Jest pierw­szym pol­skim dra­ma­tem, w któ­rym po­eta sta­rał się za­cho­wać ce­chy an­tycz­nych tra­ge­dii grec­kich i rzym .Pięciobój antyczny, pentatlon - dyscyplina sportu w starożytnej Grecji, obejmująca: stadion, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem oraz zapasy; dyscyplina olimpijska od 708 p.n.e. DramatDramat Antyczny.. Dramat szekspirowski a dramat antyczny .. KonfliktSzekspir dokonał na przełomie XVI i XVII stulecia prawdziwej rewolucji, tworząc własną, oryginalną odmianę zwaną dramatem szekspirowskim (inaczej zwany elżbietańskim).. wg Celtynka.. Z nich powstała tragedia, komedia oraz dramat satyrowy..

strona: 1 2.Tragedia antyczna, a dramat szekspirowski.

1 ¨Trójjedność czasu miejsca i akcji ¨ Nie ma jedności czasu- akcja toczy się w ciągu 17 lat, miejsca- pałac, wrzosowisko, akcji-wiele wątków.. 59% 44 głosy.. Cechuje brak jedności miejsca, czasu i akcji (niejednolita, wielowątkowa, w różnych miejscach).. Wiliam Szekspir () jest głównym przedstawicielem dramatu elżbietańskiego, nazywanego zamiennie jego imieniem.. Kompozycja jest luźna, fragmentaryczna, istnieją duchy dopowiadające.. wg Zuzanna179.Podaj w jakiej formie lub czy jest dana rzecz w dramacie szekspirowskim Dramat antyczny Dramat szekspirowski jedność czasu jedność miejsca jedność akcji budowa: stasimony i epejsodia zasada decorum bohater statyczny źródło tragizmu: konflikt racji brak przyrody bohaterowie szlachetnie urodzeni brak drastycznych, krwawych scenOdprawa posłów greckich jako tragedia antyczna - podobieństwa i różnice.. Cechy charakteru Sortowanie według grup.. trójjedność czasu, miejsca, akcji nie ma jedności czasu - akcja toczy się w ciągu 17 lat, miejsca - pałac, wrzosowisko, akcji - wiele wątków.. Kompozycja jest luźna, fragmentaryczna, istnieją duchy dopowiadające.. Autorzy nie licząc się z możliwościami technicznymi .. "Dziady" jako dramat romantyczny Karty flash.. Dramat szekspirowski np."Makbet".. Zasada trzech jedności: • czasu - akcja rozgrywa się w czasie jednej doby • miejsca - akcja rozgrywa się w jednym miejscu • akcji - jest ona jednowątkowa 2.. Uważa się go za prekursora teatru romantycznego.. 2 ¨ Trzech aktorów, chór ¨ dowolna ilość aktorów, sceny zbiorowe, brak chóru 3 ¨ podział na stasimony i epojsodiony ¨ podział na akty i sceny 4Dramat romantyczny a antyczny a szekspirowski.. Aby ułatwić uczniom zadanie, nauczyciel przygotowuje kartę pracy, którą uczniowie uzupełniają w .. Kompetencje społeczne - cechy osobowości Test.. Tragedia swoje początki ma w dytyrambie (pieśń chóralna na cześć boga Dionizosa).Dramat romantyczny - charakterystyka i cechy.. trzech aktorów i chór.. Dramat antyczny.. dowolna ilość aktorów, sceny zbiorowe, brak chóru.Dramat szekspirowski a dramat antyczny na przykładzie "Romea i Julii".. dramat antyczny a dramat szekspirowski.htm na koncie użytkownika ajar123 • folder Tematy, opisy, bohaterzy i inne • Data dodania: 2 sty 2012tabelę, w której porównasz dramat antyczny z dramatem szekspirowskim.. Ograniczona liczba aktorów (3), występowali tylko mężczyźni 3.. Jego reforma miała nowatorski i odważny charakter.. Sceny są zbiorowe, drastyczne.Dodaj do listy.. Klasa 7 Polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt