Scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne

Pobierz

Około 3500 pne na terenie południowej Mezopotamii w dorzeczu rzeki Eufrat.. Wspomniane wynalazki i osiągnięcia rzymskie .wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia kultury Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: urszula2012 29.3.2010 (19:06) Jakie były największe osiągnięcia Arabów w dziedzinie nauki i kultury.. Wymień przyczyny upadku zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego.. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych cywilizacji świata starożytnego była cywilizacja egipska.. -produkcja tkanin jedwabnych i bawełnianych (Damaszek i Bagdad) -przemysł papierniczy.. -rozwinęli metalurgię i budownictwo.. Rozwój religii.. Pierwszy statek parowy został skonstruowany przez I.K.. Rzemiosło i handel.. W X wieku ustrój cesarstwa bizantyjskiego osiągnął swoją ostateczną formę.. 3.Osiągnięcia cywilizacyjne: - jedwab - porcelana - porcelana została wynaleziona w Chinach w początku panowania dynastii Tang - proch strzelniczy - uzyskiwanie wysokich temperatur - sejsmograf - papier - Papier zaczęto produkować w Chinach ok. 100 lat.. Cywilizacja egipska, rozwijająca się wzdłuż Nilu wykształciła .Za najważniejsze i mające największy wpływ na dalsze dzieje ludzkości osiągnięcia tych społeczeństw uważam: 1.. 2010-09-08 16:51:52Osiągnięcia Bizancjum:-Kodeks Justyniana-rozwój historiografii prawa,astronomii-osiągnięcia matematyczne wykorzystywano w budownictwie przy konstrukcji sklepień kopułowych-mozaiki (kolorowe obrazy układane z małych kostek - powstanie Bazyliki Hagia Sophia w Konstantynopolu Kodeks Justyniana to wielka kodyfikacja prawa rzymskiego przeprowadzona w latach 528-534 przez cesarza Justyniana I Wielkiego.To także podstawa dzisiejszego prawa europejskiego.odpowiedział (a) 04.03.2010 o 17:56: - stworzyli dwie nowe dziedziny matematyki ,algebrę i trygonometrię..

Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian.

-opracowali pierwsze zbiory praw.. b. najważniejsze budowle rzymskie - bazylika - amfiteatr - odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, (np. Koloseum)Scharakteryzuj osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian.. Rozwój rolnictwa i hodowli.. Bazyliki, świątynie, amfiteatry, mosty, akwedukty i termy są świadectwem ich osiągnięć technicznych.. epoka: Średniowiecze.. Przed pojawieniem się Mahometa świat arabski przeżywał kryzys wewnętrzny w połowie VI wieku, który był związany z końcowym stadium rozkładu wspólnoty pierwotnej.Osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś to: koło - wynalazek ten umożliwił budowę wozów, co usprawniło przewożenie dużych i ciężkich ładunków, a także umożliwiło dalekosiężny transport towarów,Starożytni Rzymianie zasłynęli ze wspaniałych ., z których wiele przetrwało do dzisiaj.. Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: Konto usunięte 12.5.2010 (16:29) dział: Osiągnięcia cywilizacji.. W jaki sposób zorganizowana była armia rzymska?. Cywilizacja doliny Indusu stosowała jednolite systemy miar i wag, podstawę rachunku stanowił system dziesiętny.Budowano wielkie miasta wyposażone w systemyepoka: Starożytność.. - wprowadzili innowacje w szpitalach , bimaristanach np.: muzykoterapię.. Rozwój miast.. Sumerowie wynaleźli pismo pod koniec IV tysiąclecia p.n.e., wiązało się początków z koniecznością tworzenia rozmaitych inwentarzy, rachunków, testamentów itp. Pierwsze pismo składało się z piktogramów.epoka: Starożytność..

2016-09-29 16:43:50; Wymień osiągnięcia starozytnego egiptu.

Jednym z najważniejszych przejawów rozwoju kultury było pismo obrazkowe, zwane .Organizacja i charakterystyka cywilizacji bizantyjskiej.. Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian.. Silne i dobrze zorganizowane państwa.. dział: Osiągnięcia cywilizacji.. Na terenie starożytnego państwa rzymskiego bardzo prężnie rozwijała się architektura, która podobnie jak inne dziedziny kultury była pod wpływami obcych wzorców.. -wynaleźli kolo garncarskie,które później zastosowali do budowy wozów.. Plagiaty lub "głupie" usuwam!. -wytwórczość olejków , pachnideł, leków.. Okres predynastyczny rozpoczął się około 6000 pne i trwał do około 3100 pne.. -stworzyli tablice astronomiczne, które były wykorzystywane przez astronomów europejskich.. Najważniejszym miastem Sumerów było Ur. Do najważniejszych osiągnięć cywilizacji Sumerów należą: wynalazek koła garncarskiego, wynalazek koła do wozu, technika produkcji kolorowego szkła.1..

Man muss ein ...Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii.

Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka, architektura, filozofia i demokracja.. IV wiek p.n.e. - wynalezienie pierwszego pisma - ideograficznego, inaczej pisma klinowego, które było używane w administracji, ułatwiając pracę urzędnikom przy zarządzaniu majątkiem króla.Polegało ono na wyciskaniu rylcem na glinianych tabliczkach znaków, które oznaczały pojedyncze pojęcia.a.. 2010-10-18 17:13:33; Wymień osiągnięcia Lecha Wałęsy 2011-11-01 18:53:56; Wymień największe osiągnięcia Greków!. Osiągnięcia Sumerów: -powstanie i rozwój pisma:początkowo pismo piktograficzne ,a później pismo klinowe.. W 1828 r. powstała w Anglii pierwsza kolej, a w latach 1833 - 1835 we Francji, Rosji i Niemczech.. Największe osiągnięcia Rzymian dotyczą działalności praktycznej tj. budownictwo, oratorstwo, czy.. Jednak ja osobiście uważam, że najlepszym osiągnięciem starożytnych greków jest zainteresowanie się filozofią, aspektem życia i wieloma problemami życia, powstania itp.Poniżej przedstawiam 50 najważniejszych według mnie osiągnięć XIX wieku: 1.. Początkowo były to wzorce etruskie, następnie greckie, a w okresie cesarstwa wzorce rzymskie połączone z hellenistycznymi.Charakterystyka cywilizacji arabskiej.. i Tygrys zaczęły powstawać pierwsze organizacje miejskie, a wraz z nimi pierwsze formy świadczące o życiu kulturalnym Sumerów..

-wznosili schodkowe budowle -zikkuraty.Scharakteryzuj największe osiągnięcia cywilizacji starożytnych.

2009-03-23 19:22:10; Wymień osiągnięcia kultury Bizantyjskiej 2010-03-12 07:49:23; Wymień 3 osiągnięcia Polski.. Od 3100 pne do 2675 pne trwał okres wczesnodynastyczny.. Pierwszy zbiór praw.. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. 2.W XIX i XX wieku nastąpiły liczne zmiany zarówno na polskiej wsi, jak w mieście.. Wilgotną masę zmiażdżonych na papkę włókien drewna, lnu i konopi nakładano łyżką na bambusową lub metalową siatkę.Najważniejsze osiągnięcia ludów zamieszkujących starożytne Indie - cywilizacji doliny Indusu oraz cywilizacji zbudowanej przez Ariów:.. Budowano wielkie miasta wyposażone w systemyScharakteryzuj największe osiągnięcia cywilizacji Bliskiego Wschodu i oceń ich znaczenie dla rozwoju społeczeństw.. -stworzyli odrębny styl artystyczny znany jako sztuka islamu, który objął w pierwszym .Nie stworzyli jednego państwa, istniało wiele rywalizujących ze sobą sumeryjskich państewek.. Wielkie budowle starożytnego świata a. dział: Państwo.. Polub to zadanie.. Pismo i prawo w państwach Bliskiego Wschodu.. najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian: - zastosowali w swych budowlach łuki, sklepienia i kopuły - do wznoszenia budowli stosowali beton.. Rzym starożytny był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę.. odpowiedział (a) 17.04.2010 o 10:48.. Naczelne stanowisko w państwie zajmował cesarz, który od VI wieku nosił tytuł basileusa.. Był to czas, kiedy zlikwidowano pańszczyznę i zniesiono poddaństwo.Wynalazki i osiągnięcia rzymskie.. -rozpoczeli produkcje różnych maści, leków, czy też pachnidła.Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii.. Osiągnięcia cywilizacji arabskiej: -matematyka arabska (algebra) w tym cyfry arabskie.. Był on bezpośrednim dziedzicem rzymskich cesarzy.Osiągnięcia pierwszych cywilizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt