Cechy państw średnio rozwiniętych

Pobierz

a) Przewaga przemysłu w strukturze zatrudnienia i wytwarzaniu PKB.. Przyrost naturalny 1,6%, odsetek ludności mieszkającej w mieście wahał się około 63%, a odsetek analfabetów w krajach średnio rozwiniętych wyniósł około 20,5%.Dobrze radzicie sobie w szkole czy słabo, a może średnio?. Na rozwój poszczególnych krajów wpływają między innymi dostępność bogactw naturalnych , sytuacja polityczna oraz względy kulturowe.. wysoki przyrost liczby ludności = 2,3%.. Nie ma powszechnie przyjętego kryterium uznania danego kraju za rozwinięty lub nie, ale głównymi wyznacznikami są PKB per capita oraz wskaźnik rozwoju społecznego (WRS).. Co roku publikowana jest lista państw ułożonych według poziomu rozwoju i podzielonych między cztery grupy rozwojowe .WSKAŹNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PAŃSTW POLITYCZNY I GOSPODARCZY PODZIAŁ KRAJÓW Rozwój gospodarczy i pozycja danego państwa w gospodarce światowej.. Następnie wpisz odpowiadające tym cechom litery we właściwe miejsca tabeli.. W raporcie UNDP z 2012 roku brak oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego .Przykłady państw wysoko rozwiniętych: Stany Zjednoczone, Australia, Niemcy i Japonia.. procesy urbanizacyjne są mniej intensywne niż w krajach rozwiniętych, ale im większe, tym dla kraju gorzej.. Charakterystyczną cechą stosunków panujących do czasów wielkich..

Cechy państw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych.

Ludność krajów wysoko rozwiniętych ma zwykle szeroki dostęp do różnych dóbr i usług.. 2016-04-26 22:21:31; Jakie cechy charakteryzują słabo rozwinięte państwo?. Cechą współczesnego świata jest znaczne zróżnicowanie państw pod względem społecznym i gospodarczym .. Lista krajów średnio rozwiniętych jest bardzo długa i liczy około 4,9 miliarda ludzi.. Do podanych grup państw przyporządkuj odpowiednie cechy, wpisując litery we właściwe miejsca.Czy jeśli ateistyczność to cecha państw bogatych i rozwiniętych to wschodnie Niemcy są takie rozwinięte i bogate?. b) Duże zasoby taniej słabo wykwalifikowanej siły roboczej.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Oblicza Geografii 1. ćw4/85.. - dominacja usług.. Kraje średnio rozwinięte gospodarczo wg HDI •Wskaźnik zawiera się w wartościach 0,5 do 0,8.Cechy krajów słabo rozwiniętych Podobne tematy.. tłum.. Na rozwój poszczególnych krajów wpływają między innymi dostępność bogactw naturalnych , sytuacja polityczna oraz względy kulturowe.. .Dysproporcje na świecie Stopień rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw decyduje o poziomie życia zamieszkujących je obywateli.. 2013-02-18 19:13:54; Czy wiesz,że Uzbekistan i Kazachstan to kraje dużo wyżej rozwinięte gospodarczo,przemysłowo i morslnie niż lewacki zachód?.

... Kraje średnio rozwinięte gospodarczo ...

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Widać to choćby na przykładach: Iranu, Rosji czy Omanu.Kraje rozwinięte - kraje o wysokim poziomie rozwoju, głównie gospodarczego.. Cechą współczesnego świata jest znaczne zróżnicowanie państw pod względem społecznym i gospodarczym .. Charakteryzuje je: eksplozja demograficzna (społeczeństwa młode).. Chiny, Kanada, Nowa Zelandia, Indonezja, Niger, Kenia b) Podziel kraje wymienione w podpunkcie a na wysoko, średnio i nisko rozwinięte pod względem społeczno-gospodarczym.. Społeczeństwa te możemy więc nazwać młodymi.Rozwój gospodarczy państw świata .. poziom rozwoju gospodarczego •Cechy krajów wysoko rozwiniętych •Cechy krajów słabo rozwiniętych •Przyczyny i konsekwencje podziału świata na biedne Południe i bogatą Północ •Bibliografia.. Dochód narodowy na osobę wyniósł 4620$, wzrost produktu krajowego 4,6%, inflacja wyniosła ogólnie 80% a ilość zużytej energii rocznie na jedną osobę 3345KWh..

Wśród krajów wysoko rozwiniętych także są duże dysproporcje.

dominacja sektora rolniczego.Wybierz po cztery cechy charakterystyczne dla krajów średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo.. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.Wśród 47 bardzo wysoko rozwiniętych państw świata (wg HDI w 2011 roku): 30 to państwa europejskie, 10 to państwa azjatyckie (w tym autonomiczna prowincja Chin - Hong Kong), 5 to państwa amerykańskie i 2 to państwa Australii i Oceanii.. Poniżej wymieniono niektóre cechy krajów charakteryzujące ich rozwój społeczno-gospodarczy.. Do krajów wysoko rozwiniętych należą: Stany Zjednoczone, wszystkie kraje Europy Zachodniej, Kanada, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Singapur, Izrael i Korea Południowa.Kraje średnio rozwinięte 3 Maroko: 0.647 4 Irak: 0.649 5 Palestyna: 0.684 6 Egipt: 0.691 6 Palestyna: 0.641 Kraje wysoko rozwinięte 7 Libia: 0.716 8 Tunezja: 0.725 9 Jordania: 0.741 10 Algieria: 0.745Cechy krajów średnio rozwiniętych Podobne tematy.. Średnia wartość HDI tej grupy państw wynosiła w 2011 roku 0,899. b) Duże zasoby taniej słabo wykwalifikowanej siły roboczej.Cechy państw wysoko, średnio i słabo.. - rozwiązanie zadania.. Przykłady państw średnio rozwiniętych: Boliwia, Indonezja, Maroko.Określ cechy gospodarki państw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo..

Geografia społeczno - ekonomiczna świata.Kraje średnio rozwinięte.

daje naj :* :) 2010-06-17 14:17:59Cechy państw średnio rozwiniętych gospodarczo: Cechy państw słabo rozwiniętych gospodarczo: a) Wpisz we właściwe miejsca tabeli poniższe nazwy państw.. W państwach słabo rozwiniętych ok. 30-50% społeczeństw stanowią ludzie młodzi do 19 roku życia, ok. 30-40% stanowią ludzie w wieku do 64 lat, natomiast ok. 20% stanowią ludzie starsi.. - PKB per capita powyżej 15 000 USD.. Kryteria.. - duża liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników.. 2010-03-23 19:28:08Podaj cechy gospodarki "państw naftowych" i państw słabo rozwiniętych gospodarczo zadanie dodane 9 grudnia 2010 w Geografia przez użytkownika jadziamis ( -37,780 ) [Szkoła średnia] gecechyWśród państw najsłabiej rozwiniętych społecznie i gospodarczo ostatnie 15 miejsc zajmują państwa afrykańskie (saharyjskie i leżące na południe od Sahary).Najsłabiej rozwinięte są (w świetle wartości HDI w 2011 roku):- Demokratyczna Republika Kongo (0,286),- Niger (0,295),- Burundi (0,316),- Mozambik (0,3.Do krajów średnio rozwiniętych należą m.in. Argentyna, Brazylia, RPA, Meksyk, Chile, Libia, europejskie państwa byłego obozu socjalistycznego, większość krajów WNP.. - duża produkcja energii przy zachowaniu małej energochłonności.. zadanie dodane 9 grudnia 2010 w Geografia przez użytkownika jadziamis ( -37,780 ) [Szkoła średnia] cechyWskaźnik rozwoju społecznego, WRS, HDI (od ang. Human Development Index, w dosł.. 2017-04-11 23:24:35; czy może ktoś napisać 5 cech państw rozwiniętych (geografia) 2009-03-14 21:46:31; Na jakiej podstawie wydzielono grupy państw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych?. - rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii (hi - tech) - duża wydajność pracy.. a) Przewaga przemysłu w strukturze zatrudnienia i wytwarzaniu PKB.. Niektórzy geografowie do tej grupy zaliczają również "azjatyckie tygrysy", inni klasyfikują je w odrębnej grupie państw nowo uprzemysłowionych.Kraje słabo rozwinięte: Kraje słabo rozwinięte skupiają około 40% ludności świata.. Bardzo duży odsetek mieszkańców państw określanych jako biedne żyje w skrajnej .Wybierz po cztery cechy charakterystyczne dla krajów średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo.. Cechami państw średnio rozwiniętych gospodarczo są: - Produkt Krajowy Brutto przypadający na 1 mieszkańca w między 3000 a 10000 USD; - rosnący udział usług w strukturze zatrudnienia; - zwiększająca się wydajność pracy; - dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, słabiej usługowa; - przewaga tradycyjnego przemysłu przetwórczego nad .Grupa krajów wysoko rozwiniętych ( KWR) zajmuje ok. 25% zamieszkałej powierzchni kontynentów, skupia ok. 15% ludności świata i zużywa ponad 50% światowej energii.. Następnie wpisz odpowiadające tym cechom litery we właściwe miejsca tabeli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt