Tematy prac licencjackich chemia

Pobierz

Badanie wpływu trudno rozpuszczalnych w wodzie ftalanów emitowanych z odpadów plastikowych na modelowe błony fotosyntetyczne cyjanobakterii degradujących plastiki.. Innowacyjne hydrożele jako nośniki leków przeciwnowotworowych.. Badanie wpływu rozpuszczalnych w wodzie toksycznych ftalanów na modelowe błony destruentów bentosowych.Tematy prac licencjackich dla studentów specjalności " iofizyka molekularna" i "Projektowanie .. w chemii nukleozydów purynowych oraz w opracowywanej terapii genowej niektórych nowotworów.. 2020/21 Promotor Temat pracy Krótka charakterystyka pracy, planowane metody badawcze Katedra dr hab. Piotr Krupa, prof. UJD Dietetyczne napoje fermentowane - kefir jako naturalny ekosystem bakterii i grzybówTematy prac licencjackich wynikają bezpośrednio z działalności badawczej Katedry.. Badanie właściwości fizykochemicznych roztworów soli uranylowej(VI) w wybranej cieczy jonowejKATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW prof. dr hab. Jacek Ścianowski Związki selenoorganiczne o znaczeniu biologicznym Chemia S1 prof. dr hab. Jacek Ścianowski Pochodne złota (III) - syntezy i aplikacje Chemia S1 dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. .Lista opiekunów oraz tematów wszystkich prac licencjackich realizowanych na kierunku Chemia zatwierdzana jest przez Radę Wydziału Chemii przed rozpoczęciem semestru, w którym mają być one realizowane..

Tematy prac licencjackich - rok ak.

Chemii Ogólnej i KoordynacyjnejTEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH /LICENCJACKICH OFEROWANA STUDENTOM ÓW I STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA Wydział Chemii Prodziekan ds. Karta dyplomanta.. Część z nich dotyczy tradycyjnych rodzajów chemii.. 55 40 789Proponowane tematy prac licencjackich na rok akademicki 2017/2018 KIERUNEK: Chemia 97 dr Marta Sołtys lic Wpływ modyfikatorów BaO i BaF 2 na właściwości spektroskopowe szkieł boranowych domieszkowanych jonami europu 98 dr Barbara Szpikowska-Sroka lic Wpływ matrycy szklistej na właściwości spektroskopowe jonów europu w materiałach zol-żelowychPROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 DLA STUDENTÓW KIERUNKU ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PRACE WYKONYWANE NA WYDZIALE CHEMII UW ZAKŁAD DYDAKTYCZNY FIZYKI I RADIOCHEMII Pracownia Radiochemii 1.. Tematyka Promotor Opis Poziom .. matematyczna, równania różniczkowe, zastosowania matematyki.. W kolumnie "Uwagi" charakter pracy licencjackiej: praca teoretyczna, praca eksperymentalna, praca obliczeniowa lub wszystkie formyrealizowana praca temat pracy licencjackiej 1 Dr hab. prof. UŁ Jarosław Lewkowski Katedra Chemii Organicznej Statyny, bisfosfoniany - wielkie odkrycie, czy wielki przekręt?.

Tematy prac licencjackich - st. stacjonarne - rok ak.

Badania nad syntezą biodegradowalnych nośników fluorochinolonów.. Dr hab. Ewa Olędzka - kierownik i opiekun pracy.. (praca eksperymentalna) Bioogniwa paliwowe są obecnie uważane za jedne z przyszłych źródeł energii.Chemia.. Tematy prac magisterskich 2021-2022. magisterski: Analiza matematyczna, równania różniczkowe, zastosowania matematyki .Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu im.. Listy te zgłaszane są przez Kierowników zakładów, a w przypadku prac realizowanych poza Wydziałem Chemii UJ przez Prodziekana ds .Tematyka prac magisterskich i licencjackich.. realizowane jako praca licencjacka lub magisterska.. Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 9.12.2021 (czwartek) w godzinach 18.00 - 23.00 będą prowadzone prace związane ze zmianą wersji systemu USOS oraz systemów pokrewnych (USOSweb, USOSadm Java, USOSapi, APD, OSA, Ankieter, SRS).. Katedra Chemii Fizycznej.. PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH .. Zastosowanie katalizy homogenicznej do ekologicznej degradacji barwników - Promotor: dr hab. Anna Katafias, prof. UMK.. Zdarzają się również tematy, które dotyczą rzeczy, które są na pograniczu chemii oraz innych dziedzin.Opiekun: dr Krzysztof Stolarczyk - tematy dla chemii, inżynierii Nanostruktur; mogą być ..

Tematy prac licencjackich - st. niestacjonarne - rok ak.

Proponowane tematy prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich na kierunkach Chemia i Technologia Chemiczna:PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 DLA STUDENTÓW KIERUNKU ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PRACE WYKONYWANE NA WYDZIALE CHEMII UW ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I RADIOCHEMII Superparamagnetyczne nanocząstki z wbudowanymi jonami Ho+3 badania właściwości magnetycznych i luminescencyjnychZakład Chemii Środowiskowej; Zakład Chemii Teoretycznej; Zakład Krystalografii; Zakład Metod Chromatograficznych; Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych; Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów; Zakład Technologii Chemicznej; Laboratorium Analityczne; Pracownia Dydaktyki Chemii - w strukturze Z.. Zaliczyć do nich można chemię nieorganiczną, organiczną, analityczną oraz fizyczną.. preferowana specjalność lub kierunek (brak preferencji oznacza, że temat jest dostępny dla wszystkich kierunków i specjalności).. Tematyka proponowanej pracy licencjackiej (do 1000 znaków) Forma realizowanego licencjatu Specjalność, dla której dedykowany jest licencjat PROPOZYCJE TEMATYKI PRAC LICENCJACKICH REALIZOWANYCH W ROKU 2020-2021 prof. Andrzej Molski chemii fizycznej i teoretycznej Agregacja i samoorganizacja polipetydów i białek.Proponowane tematy prac licencjackich - rozpoczęcie realizacji w roku akademickim 2020/2021 ..

W tym czasie dostęp użytkowników do wymienionych ...Tematyka prac licencjackich dla kier.

: Kosmetologia studia stacjonarne I stopnia .. Katedra i Zakład Chemii Organicznej, ul. Grunwaldzka 6, tel.. Poniżej, krótko scharakteryzowano tematykę poszczególnych Pracowni, zwracając szczególną uwagę na techniki, z którymi zetkniecie się Państwo i umiejętności, które nabędziecie realizując pracę licencjacką w KChF (umiejętności te to główny .Oferty pracy/ Stypendia; Dobre praktyki w standardach i procedurach oceniania efektów kształcenia na Wydziale Chemii UAM; Kształcenie zdalne; Sylabus PlusStudenci » Tematy prac dyplomowych i magisterskich .. Opiekun: prof. dr hab. Maria Agnieszka zowska, tel.. Dietetyka.. Tematy prac magisterskich - rok ak.. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przerwy w dostępie do usług.. W poniższym artykule przedstawimy rozmaite przykłady tego typu prac.. Poziom .. 1.Tematy prac licencjackich proponowane dla ścieżki Chemia Środowiska zatwierdzonych przez Rade Wydziału Chemii UJ do realizacji w roku akademicki 2013/14 L.p Promotor Proponowany temat Status tematu 1 Dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ Mikrokapsuły polimerowe jako nośniki substancji biologicznie czynnych zajęty 2Tematy prac dyplomowych z chemii są niesamowicie zróżnicowane.. Po wybraniu tematu pracy dyplomowej/magisterskiej, student jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację promotora pracy - druk dostępny w wersji elektronicznej (druk do pobrania) lub w Sekretariacie ICHNoZiŻ), którą należy złożyć do sekretariatu w .Tematy prac licencjackich i magisterskich.. Studiów dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG pokój C11B (58) 523 5014PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 DLA STUDENTÓW KIERUNKU ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PRACE WYKONYWANE NA WYDZIALE CHEMII UW ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I RADIOCHEMII Wpływ podstawienia izotopowego H/D na mieszalność cieczy jonowych dr Anna Makowska, Pracownia Radiochemii i Chemii Atmosfery, , tel.26-03-2019.. 61 dr Tomasz Zaprutko dr Anna Pawełczyk dr Barbara Ćwiertnia.. Standardy przygotowania prac dyplomowych - kierunek Chemia.. 2020/2021Chemia Organiczna; Struktura Wydziału do 30.09.2019.. 2.TEMATY PRAC LICENCJACKICH na rok akademicki 2019/2020 W kolumnie " Pref. ". Być może, któreś zagadnienie zainteresuje Ciebie na tyle, że zechcesz napisać o nim swoją pracę dyplomową.Tematy prac dyplomowych licencjackich na rok akad.. 2 Dr hab. prof. UŁ Andrzej Jóźwiak Katedra Chemii Organicznej Surowce kosmetyczne - rumianek 3 drAdam Pieczonka Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej1.. Bioogniwa z zastosowaniem trójwymiarowych bioelektrod.. Tematy prac licencjackich - rok ak..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt