Uzupełnij tabelę wpisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne wodorotlenków

Pobierz

Ca (NO3)2 azotan (V) wapnia.. Stworzyłem ten poradnik, aby pomóc w zrozumieniu mechanizmu tworzenia nazw oraz wzorów sumarycznych soli, a także ich dysocjacji jonowej.. Dowiedz się więcej na łnij poniższą tabelę wpisując wzory sumaryczne wodorosoli, hydroksosoli, soli złożonych oraz hydratów o podanych nazwach systematycznych: *diwodorofosforan(V) wapnia *węglan sodu - woda (1/10) *siarczan(VI) wodorotlenek żelaza(III) *fluorek magnezu potasu *pentahydrat siarczanu(VI) miedzi(II) *wodorosiarczek cynkuzadanie 6.. Wartościowości wybranych pierwiastków chemicznych: N - I, II, III, IV, V, Al - III, Pb - II, IV, Ba - II, Fe - II, III, Mg - II, Ag - I, S - II, IV, VI, P - III, V, I - I, III, V, VII.. Uzupełnij dialog prawidłowym wariantem czasownika: .2.. V N.O _____ Mg OII siarczek ołowiu(IV) .Witam!. SiO 2 • P 4 O 10 • MgO • SO 2 • CO • Fe 2 O 3 • Al 2 O 3 • Na 2 O • H 2 O • CaO • NO 2 • K 2 O • Cl 2 O • SO 3 Tlenki metali Tlenki niemetali Wpisz w kratki wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych wzo - rach sumarycznych .Napisz wzory sumaryczne tego tlenku i wodorku.. Rozwiąż chemograf- napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne substancji oznaczonych literami ( W Z ) oraz ďokończ w formie cząsteczkowej równania reakcji chemicznychDOBRZE ROZPUSZCZALNE.. Napisz nazwy systematyczne wodorotlenków..

Napisz nazwy systematyczne wodorotlenków.

Napisz nazwy systematyczne wodorotlenków.. AgCl chlorek srebra (I) NAD STARZAŁKĄ ZAPISUJĄC WYRAZ "KATALIZATOR" LUB WZÓR ZWIĄZKU CHEMICZNEGO ALBO SYMBOL PIERWIASTKA , KTÓRY ZOSTAŁ UŻYTY JAKO KATALIZATOR.Wzory sumaryczne i strukturalne.. Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny.w probówce I i glicerolu w probówce II (uzupełnij tabelę).. Ustal jakie pierwiastki kryją się pod literami X, Y, Z, a następnie napisz wzór tlenku (o najwyższej wartościowości) i wodorku pierwiastka X oraz podaj ich nazwy.. Zadanie 5.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa .. (6p) Korzystając z układu okresowego pierwiastków uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne podanych tlenków.. Wzór sumaryczny badanego związku Barwa wskaźnika uniwersalny papierek wskaźnikowy roztwórUzupełnij tabelę.. Sposób odczytywania wzorów Zapis symboli .. Narysuj wzory strukturalne i napisz nazwy tych związków.. Uzupełnij tabelę.. Wzór sumaryczny badanego związku Barwa wskaźnika uniwersalny papierek wskaźnikowy roztwórInformacja do zadań 1. i 2.. (0-2) Uzupełnij poniższe schematy - wpisz wzory brakujących reagentów i dobierz współczynniki stechiometryczne, tak aby otrzymać równania reakcji..

Z tym zestawem łatwo nauczysz się wzorów podstawowych wodorotlenków.

Wzór sumaryczny Nazwa Wzór strukturalny N(V) i O(II) .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków metali i tlenków niemetali, których należy użyć, abyWzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne podanych tlenków.. TRUDNO ROZPUSZCZALNE.. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.Wpisz w kratki wartościowość fragmentów zaznaczonych we wzorach sumarycznych po - danych wodorotlenków.. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.POZNANIE WZORÓW SUMARYCZNYCH TLENKÓW .. nazwy systematyczne TLENEK METALU MgO -tlenek magnezu FeO - tlenek żelaza (II) .. Zadanie 3.. Sole są związkami chemicznymi zbudowanymi z metalu (lub grupy amonowej NH4+) oraz reszty kwasowej.. * Kwasy to związki chemiczne, których ..

(4p) Napisz nazwy systematyczne tlenków.Rozwiązanie.

Uzupełnij tabelę, wpisując ogólne nazwy grup związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych.. Uzupełnij tabelę.. Zapis Sposób odczytywania Liczba atomów każdego z pierwiastków chemicznych N 2 jedna cząsteczka azotu dwa atomy azotu 7 N trzy cząsteczki azotu 2 As 2 O 3 Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Tlenki niemetali.. Li 2 O - Cl 2 O - ZnS - FeO - Cu 2 O - chlorek magnezu -Uzupełnij poniższą tabelę wpisując wzory sumaryczne wodorosoli, hydroksosoli, soli złożonych oraz hydratów o podanych nazwach systematycznych: *diwodorofosforan(V) wapnia *węglan sodu - woda (1/10) *siarczan(VI) wodorotlenek żelaza(III) *fluorek magnezu potasu *pentahydrat siarczanu(VI) miedzi(II) *wodorosiarczek cynkuPanBelfer TEACHER.. Na podstawie powłokowej konfiguracji elektronowej: X: K2L8M7.. wzór sumaryczny nazwa grupy związków wzór sumaryczny alkany CO2 tlenki CH4 CaCO3 sole CH3COOH C2H5OH alkohole nazwa grupy związków CH3COOCH3 kwasy karboksylowe CH3NH2 aminy wzór sumaryczny nazwa grupy związków estry NH2CH2COOH aminokwasy C6H12O6Nazwy systematyczne wodorotlenków: [ +I] [-I ] NaOH -wodorotklenek sodu [+I ][-I] KOH - wodorotlenek potasu [ +II] [-I ] Ca(OH) 2 -wodorotlenek wapnia(II)Opublikowany in category Chemia, 07.10.2020 >> ..

Napisz nazwy sys - Pytania i odpowiedzi - Chemia ...

NaOH KOH Ca(OH) 2 Wpisz w tabeli barwę każdego ze wskaźników w roztworze wodnym wodorotlenku wapnia.. Wzór sumaryczny Nazwa soli Tlenku metalu kwasu soli Na 2S Fosforan(V) baru K 2SO 3 .. Nazwa kwasu Wzór sumaryczny kwasu Wzór strukturalny kwasu Cholorowodorowy HCl H - Cl Siarkowodorowy H 2 S H S H .. to obok nich wpisz dwa atomy tlenu , jak pokazane jest poniżej: H O H O .Uzupełnij tabelę.. NaOH KOH Ca(OH) 2 Wpisz w tabeli barwę każdego ze wskaźników w roztworze wodnym wodorotlenku wapnia.. Wzór strukturalny 3.. Sole .Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne następujących wodorotlenków: a) Ba(OH)2 b) wodorotlenek miedzi (I)Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. Zadanie 6.Napisz wzory sumaryczne (przykłady a - e) lub nazwy systematyczne (przykłady f - g) niżej podanych soli: a) siarczan(IV) potasu b) siarczek glinu c) azotan(V) ołowiu(II) d) bromek wapnia e) fosforan(V) wapnia f) FeCO 3 g) CaCl 2 Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. Uzupełnij tabelę.. Mam nadzieję, że będę mógł Wam pomóc za sprawą tego poradnika.. [ ].. Zobacz więcej.. Klaudia.. Uzupełnij tabelę - wpisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne wodorotlenków NaOH Pb(OH), Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna wodorotlenek wapnia wodorotlenek glinuUzupełnij tabelę w odpowiednie komórki wpisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne z ramki wodorotlenek potasu,NaOH,wodorotlenek wapnia,wodorotlenek sodu,Ca(OH)małe dwa,KOH nazwa zwyczajowa wzór sumaryczny nazwa systematyczna potaż żrący wapno gaszone soda żrącaWpisz w kratki wartościowość fragmentów zaznaczonych we wzorach sumarycznych po - danych wodorotlenków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt