Architektura i sztuka starożytnej grecji prezentacja

Pobierz

ARCHITEKTURA I SZTUKA.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Kultura starożytnej Grecji .. "Chmury", "Żaby" GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym Budulec - kamień, marmur Budowle monumentalne Budowle o planie prostokąta otoczone podwójną bądź potrójną kolumnadą, Dach wspierał się bezpośrednio na kolumnach .Materiał składa się z sekcji: Ważne daty, omówienia historii sztuki w Grecji: Malarstwo wazowe, Architektura grecka, Kariatydy, Rzeźba grecka, ilustracja z 18 punktami interaktywnymi - Akropol, 9 zadań interaktywnych, 1 polecenie otwarte, słownik pojęć, słownik łacińsko-polski, galeria dzieł sztuki, bibliografiaO umiłowaniu piękna przez starożytnych Greków świadczyły także dzieła architektów i rzeźbiarzy.. Kupowano ich na targach albo zdobywano w czasie wojen lub wypraw morskich.. Wczoraj i dziś, wyd.. Architektura starożytnej Grecji - Prezentacje Google Architektura starożytnej Grecji Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw.. Starożytna sztuka grecka wyróżniała się konsekwencją w rozwoju.. Greccy artyści osiągnęli mistrzostwo w architekturze, rzeźbie i ceramice.Transcript SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI autor: Katarzyna Jarkiewicz SPIS TREŚCI etapy rozwoju sztuki okres archaiczny style architektoniczne okres klasyczny sztuka hellenistyczna ETAPY ROZWOJU SZTUKI okres archaiczny (XI-VI w. p.n.e.): okres ciemny (sztuka protogeometryczna; XI-X w. p.n.e.), okres dojrzałego archaizmu (sztuka geometryczna: XVIII w. p.n.e.), okres .Temat: Sztuka starożytnej Grecji Na lekcji uczniowie dowiadują się, w jakich dziedzinach rozwijała się sztuka grecka i jakim celom służyła..

Kultura starożytnej Grecji.

Nie mieli żadnych praw i byli traktowani jak własność państwa lub obywatela.. Neoromanizm Nurt w architekturze i sztuce XIX- wiecznego historyzmu, nawiązujący do architektury romańskiej.. Następnie prym w świecie sztuki, literatury i muzyki zaczął odgrywać Rzym.Architektura starożytnego Rzymu.. Sztuka grecka dzielona jest przez historyków na trzy .W architekturze greckiej wyodrębniły się trzy porządki o odmiennych proporcjach, detalach i zastosowaniu: dorycki, joński i koryncki.. EGIPT - ARCHITEKTURA CECHY: n Architektura o charakterze sakralnym - poświęcona kultowi n Budulcem kamień - piaskowiec, granit n Świątynie monumentalne - olbrzymie n U wejścia do świątyni dwa pylony - wieże n Kolumny z głowicami w kształcie papirusa .Byli podstawową siłą roboczą w gospodarce starożytnej Grecji.. PORZĄDEK DORYCKISZTUKA I ARCHITEKTURA W STAROŻYTNOŚCI CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU.. Największymi zabytkami muzycznymi tego okresu są dwa Hymny Delfickie z 138 p.n.e. Najważnieszymi budowlami dla Greków były świątynie.. (do podboju Grecji przez Aleksandra Wielkiego).. W niej .Architektura chrześcijańska, zaczynając od modyfikacji antycznej bazyliki długo szukała własnych środków wyrazu i na początku XI wieku stworzyła wreszcie coś zupełnie nowego - pierwszy samodzielny styl całkowicie odrębny zarówno od stylów starożytnej Grecji jak i ich rzymskich modyfikacji.36..

Architektura starożytnej Grecji miała duży wpływ na późniejszą, zachodnią architekturę.

Sztuka starożytnej Grecji dzieli się na trzy główne okresy: ⦁ Okres archaiczny (jego początki sięgają XI wieku p.n.e.; trwa do połowy VI wieku).. Największy rozkwit neoromanizmu nastąpił w Niemczech.Architektura starożytnego Rzymu, miasta, państwa, a następnie imperium sięgającego od Afryki Północnej po Brytanię.. Na terenie starożytnego państwa rzymskiego bardzo prężnie rozwijała się architektura, która podobnie jak inne dziedziny kultury była pod wpływami obcych wzorców.. Neoromanizm rozwinął się w architekturze później niż neogotyk, odwrotnie niż historyczne epoki na których się wzorowały.. Sztuka grecka opierała się na harmonii piękna, spokoju i słońca.Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, które różnią się ornamentyką 1 i proporcjami kolumn, głowic (kapiteli) i belkowania, czyli konstrukcji opierającej się na głowicach.. Pomiędzy kolumnami znajdowało się pomieszczenie gdzie zazwyczaj mieścił się posąg bóstwa.ARCHITEKTURA I SZTUKA W STAROŻYTNOŚCI CYWILIZACJA GRECKA CYWILIZACJE GRECKIE CYWILIZACJA HELLEŃSKA CYWILIZACJA HELLENISTYCZNA CYWILIZACJA HELLEŃSKA ARCHITEKTURA RZEŹBA RZEMIOSŁO GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym Budulec - kamień, marmur Budowle monumentalne Kolumnada przykryta dachem, wokół którego biegnie .Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów..

Muzycy w starożytnej Grecji grali na lirach i harfach, komponując delikatne utwory.

Nowa EraLekcja historii opowiadająca o kulturze starożytnych Greków.. Architektura starożytnego Rzymu, który podbił Grecję w 146 r. p.n.e., zawdzięcza bardzo wiele greckiemu sposobowi budowania.Podstawowymi porządkami architektonicznymi (zwanymi także stylami architektonicznymi) wykształciły się w starożytnej Grecji i są to: porządek dorycki, joński i koryncki; ich odmianami są porządki toskański i kompozytowy.. (do najazdu Persów).. Ozdabiała je kolumnada biegnąca dookoła jednym albo dwoma szeregami.. Klasyczny - od 500 r. p. n. e. do 336 r. p. n. e.. Powstały wtedy pierwsze świątynie murowane.. Cel ogólny: Zaznajomienie uczniów z okresami kulturowymi w starożytnej sztuce greckiej, dziedzinami sztuki oraz najważniejszymi twórcami.W historii sztuki pojęcie archaiczna kojarzy się niemal automatycznie ze sztuką tworzoną w kontynentalnej Grecji w okresie od tzw. wieków ciemnych, które nastały po zniszczeniach spowodowanych najazdem ludów morskich ok 1200 r. pne do początków sztuki klasycznej, a więc do ok. 500 r. pne.. Klasyczne.Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej..

3.Historia - Architektura i sztuka antycznej GrecjiSztuka starożytnej Grecji to architektura, rzeźba i malarstwo.

Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Byli oni przekonani, że istnieją obiektywne kanony piękna, które można opisać matematycznie, dlatego budowle cechowały się symetria, harmonią i właściwą proporcją.Grecja: Sztuka i architektura starożytnej Grecji Grecja Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Styl archaiczny(IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowego czarnofigurowego i rzemiosła artystycznego.LIZYP Conclusion ciężkie proporcje surowość monumentalizm RZEŹBA ARCHITEKTURA STAROŻYTNEJ GRECJI Świątynia Zeusa Olimpijskiego w Atenach MYRON styl joński -lekkość -smukłe proporcje -bogate zdobienia świątynia Nike na Akropolu POLIKLET ARCHITEKTURA I SZTUKA FIDIASZ Atena PartenosArchitektura starożytnej Grecji dzieli się na 3 okresy: 1.. Starożytna Grecja.. Wspaniałość greckiej architektury nie polega na wysokim poziomie techniki, lecz na genialnym wyczuciu proporcji oraz wyostrzonej świadomości perspektywy.Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu * * * Pod pojęciem sztuki greckiej rozumie się twórczość artystyczną Greków, jaka rozwijała się na Półwyspie Bałkańskim, wyspach Morza Egejskiego, w zachodniej części Azji Mniejszej, południowej Italii i Sycylii oraz na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Czarnego między XII a I w.p.n.e.. Wykształciły się wzory architektury greckiej.. W czasie jego trwania widoczne były wyraźne wpływy Bliskiego Wschodu, w architekturze kształtował się typ .. Archaiczny - do roku 500 p. n. e. Dzielona jest na okresy zgodnie z historią polityczną Rzymu, począwszy od epoki królów (VI w. p.n.e.), przez republikę, cesarstwo i późny antyk (V w. n.e.), obejmuje więc okres około tysiąca lat.Architektura starożytnej Grecji - od VII w. p.n.e. do II wieku pn.e.. Określenie "wieki ciemne" wynika przede wszystkim z niewielkiej ilości zachowanego materiału .Grecja słynęła również dzięki Homerowi, który napisał "Iliadę i Odyseję"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt