Scharakteryzuj na podstawie wybranych

Pobierz

Refleksja nad polskością w XIX i XX wieku.Na przykładzie Króla Edypa powiedz, na czym polegała katharsis w tragedii greckiej.. Scharakteryzuj na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze.. 58.Omów na wybranych utworach.. Problem winy i kary w literaturze różnych epok.. Chrześcijańska koncepcja miłości jest przedstawiona w Biblii w sposób obrazowy, ale jednocześnie jednoznaczny.. Różne oblicza miłości na wybranych przykładach utworów epiki romantyzmu i modernizmu.55.. Scharakteryzuj i porównaj osobowości wybranych bohaterów literackich, będących autorami pamiętników, dzienników, listów.. Człowiek w obliczu cierpienia.. Wskaż i scharakteryzuj prądy dwudziestolecia międzywojennego na celowo dobranych przykładach.. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.. Motyw walki dobra ze złem.. Motyw władzy i różne portrety władców.. Przedstaw na przykładach.. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej i pozytywistycznej.. Omów zagadnienie na wybranych przykładach (np. twórczość Tuwima, Białoszewskiego, Gombrowicza, Witkacego).Scharakteryzuj na podstawie analizy wybranych przykładów konwencj ę powie ści epistolarnej (np. de Leclos " Niebezpieczne zwi ązki ", Rousseau " Nowa Heloiza ", Goethe " Cierpienia młodego Wertera ", Austen " Lady Susan ").kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy literatury różnych epok..

Scharakteryzuj na podstawie wybranych utworów.

Literackie sposoby dokumentowania zbrodni totalitaryzmu XX w. Omów problem na różnych przykładach.. Omów zagadnienie na podstawie wybranychScharakteryzuj sposoby budowania jego kreacji na podstawie analizy dowolnie wybranych utworów +PPT Rozważ tezę, że Helena, Izolda, Julia to symbole wielkich namiętności.. Zabił się - młody….. Surrealistyczne widzenie świata.. Języki Twoich rówieśników … Scharakteryzuj i oceń na podstawie zgromadzonego przez siebie materiału językowego.. Omów na wybranych przykładach.. Wykaż podobieństwa i różnice na wybranych kreacjach literackich.. Etos lekarza w literaturze.. Scharakteryzuj kierunek na przykładzie wybranych dzieł literackich i plastycznych.. Bohater romantyczny i jego kontynuacje w późniejszych epokach.. Nawiązując do innych jego dzieł, Tetmajer często przedstawiał opis śmierci i zagłady nad światem W swoich utworach głównie skupiał się na filozofii Schopenhauera i jej koncepcji nirwany.39.. Motyw władzy i różne portrety władców.. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania i znaczenie šwiata fantastycznego w wybranych utworach literackich.. Motyw bohaterskiej śmierci należy do popularnych tematów w literaturze.Na podstawie wybranych cytatów scharakteryzuj stan psychiczny bohatera.. Wpływ światopoglądu epoki na wizerunek dziecka w utworach literackich różnych epok..

Scharakteryzuj na podstawie wybranych przykładów.

Scharakteryzuj bohatera romantycznego i omów sposoby nawiązań literackich na wybranych przykładach.1.. 39.15) Przykłady bohaterstwa w literaturze różnych epok - scharakteryzuj na podstawie wybranych przykładów.. Na przykładzie Króla Edypa Sofoklesa wyjasnije kluczowe dla treagedii greckiej pojęcia katharis, tragizm i hybris.. Motyw "ojczyzn prywatnych" w literaturze polskiej.. Wskaż i omów literackie kontynuacje prometeizmu w literaturze w wybranych dziełach różnych epok.. Młodzi buntownicy różnych epok.. Scharakteryzuj kierunek na przykładzie wybranych dzieł literackich i plastycznych.. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła.. Rozwiń temat, analizując wybrane utwory.. 18) Literatura o powstaniach narodowych.Pejzaż i sposoby jego kreowania w dziełach literackich i malarstwie różnych epok.. Mistrz i uczeń.. 4.scharakteryzuj ewolucję powieściowych form narracyjnych.. Rozważ, w jaki sposób motyw choroby funkcjonuje w wybranych dziełach literackich.. Scharakteryzuj język trzech polskich współczesnych polityków i poddaj go ocenie.Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych Bardziej szczegółowo .. podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnegoOmów na podstawie ..

Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX w. Omów na wybranych przykładach.Literackie portrety kobiet zbuntowanych, Omów na wybranych przykładach.. Non omnis moriar" —scharakteryzuj topos niešmiertelnošci poezji i poety na podstawie wybranych utworów róŽnych epok.Jego cechy to: - cnota i szlachetność - dzielny rycerz - pobożny władca - miłosierny, dobroduszny, ukochany przez lud - ambitny, mądry, dobry dyplomata - człowiek czynu, odważny, waleczny, sprytny - sprawiedliwy, traktuje ludzi równo bez względu na pochodzenie - doskonały organizator przywódca i polityk Trzeci to ideał świętego - wzorem takim jest np. św. Aleksy ("Legenda o św. Aleksym") - święty asceta, św.scharakteryzuj.. Zrazu jakaś trwoga Kładła mi w usta potępienie czynu; Była to dla mnie posępna przestroga, Abym wnet gasił myśli zapalone Dziś gardzę głupią ostrożnością gminu, Gardzę przestrogą, zapalam się, płonę Jak kwiat liściami w niebo otwartemi Chwytam powietrze, .6.. Omów na podstawie wybranych przykładów od starożytności do współczesności.. Analizując wybrane utwory o obyczajach i tradycjach polskich, przedstaw wykorzystanie tych motywów.. Motyw matki w literaturze.. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze.. Na wybranych przykładach scharakteryzuj twórczość polskich poetek XIX i XX wieku..

Scharakteryzuj je i oceń na podstawie wybranych utworów.

Symbolizm w sztuce.. 17) Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością.. W rozważaniach odwołaj się do doświadczeń wybranych postaci literackich.. Obrazy miast w dziełach, literackich.. Motyw rodziny w utworach literackich różnych epok.. Impresjonistyczne widzenie świata.. 4.Scharakteryzuj styl literacki swojego ulubionego pisarza na podstawie wybranych fragmentów jego utworów.. Prześledź jak zmienia się dialog bohaterów w zależności od ich nastroju.. Scharakteryzuj i porównaj osobowości wybranych bohaterów literackich, będących autorami pamiętników ( dzienników, listów ).. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich.. Odwołując się do epiki XIX i XX wieku, przedstaw różne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze polskiej.. Scharakteryzuj bohatera romantycznego i omów sposoby nawiązań literackich na wybranych przykładach.Różne koncepcje patriotyzmu.. Omów temat, analizując wybrane dzieła.. 103.Omów na wybranych utworach.. Na podstawie analizy wybranych dzieł przedstaw sylwetkę człowieka religijnego w literaturze staropolskiej.. Władza, i władcy w literaturze.przywołanej problematyki na przykładzie wybranych utworów.. Scharakteryzuj kierunek na przykładzie wybranych dzieł literackich i plastycznych.. 16) Przyroda i jej funkcje w literaturze.. Samotność i jej wpływ na postępowanie człowieka.. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.. Język utworu literackiego jako pole eksperymentu artystycznego.. Omów na podstawie wybranych przykładów od starożytności do współczesności.. Scharakteryzuj Edypa.. Bohater dotknięty szaleństwem w literaturze.. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do wybranych utworów.. Porównaj postawy wybranych bohaterów .28.. Zastanów się jakim był władcą.na wybranych przykładach z literatury i zaprezentuj wyniki.. Różne obrazy zaświatów (piekła, czyśćca, raju) obecne w literaturze i sztuce europejskiej.Twórczość Tetmajera miała duży wpływ na klimat epoki.. Wpływ animacji, kultury i komiksu japońskiego na społeczeństwo.. Omów na wybranych przykładach.Scharakteryzuj styl literacki swojego ulubionego pisarza na podstawie wybranych utworów.. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj zasadnicze właściwości opowiadania w prozie fantastycznonaukowej.. Różne koncepcje patriotyzmu.. analizy wybranych przykładów.. Stół i biesiada jako motyw literacki na przestrzeni epok.. Poeta wprowadza do niej obraz pesymizmu i niewiary, w szarych barwach przedstawia swoją teraźniejszość i przyszłość ludzi.. Omów problem na przykładzie wybranych dzieł literackich.. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich.. Scharakteryzuj na podstawie wybranych tekstów biblijnych chrześcijańską koncepcję miłości.. Człowiek powinien przede wszystkim kochać Boga oraz wierzyć w nieskończoną miłość Stwórcy.Scharakteryzuj na wybranych przykladach literackich odmienne sposoby prezentacji šwiata przedstawionego w literaturze.. Przedstaw i scharakteryzuj na wybranych przykładach.. Motyw snu w literaturze.. Rewolucja jako jeden z dziejowych mechanizmów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt