Wymień formy które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek
  • Inne
  • 21 lipca 2022 08:24

Formami tworzącymi się w wyniku rzeźbotwórczej działalności wód opadowych są piramidy ziemne.. Woda w rzece może płynąć ruchem laminarnym, bądź turbulentnym .Wymień i opisz formy, które powstają w wyniku niszczącej i budującej działalności lodowców.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.. Filmy.. Ważne!. 3.Podaj różnice pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem.. Efekty tej działalności zależą od spadku rzeki, ukształtowania terenu, ilości płyn…

Regulamin | Kontakt